Det utføres for tiden vedlikehold på nettsiden. Vedlikeholdet utføres i perioden 08:00 til 10:00.

The website is currently undergoing maintenance. The maintenance is performed in the period 8am to 10am.

Koronainformasjon:

Ullensaker: For avtale om koronatest, ring 66 10 14 16 (hverdager 09.00-15.00). For spørsmål om koronaviruset, se helsenorge.no eller ring 815 55 015.

Eidsvoll: Timebestilling koronatest. For spørsmål om koronaviruset, se helsenorge.no eller ring 815 55 015.

Nes: Timebestilling koronatest. For spørsmål om koronaviruset, se helsenorge.no eller ring 815 55 015.

Nannestad: Timebestilling koronatest. For spørsmål om koronaviruset, se helsenorge.no eller ring 815 55 015.

Hurdal: For avtale om koronatest, ring 66 10 14 16 (hverdager 09.00-14.00). For spørsmål om koronaviruset, se helsenorge.no eller ring 815 55 015.

Gjerdrum: Timebestilling koronatest. For spørsmål om koronaviruset, se helsenorge.no eller ring 815 55 015.