• Ordfører og Kommunedirektør inviterer til utbyggermøte

  13. april klokken 18:00 inviterer Ordfører og Kommunedirektør til utbyggermøte på Rådhuset.

  Les saken »

 • Nå kan du nominere bedrifter til Næringslivpris

  Er du, eller vet du om en arbeidsplass i Eidsvoll som har gjort en ekstra innsats for å skape arbeidsplasser, hjelpe andre eller gjort noe utenom det vanlige for å sette Eidsvoll på kartet – nominer arbeidsgiveren til Årets næringslivsaktør i Eidsvoll!

  Les saken »

 • Informasjonsmøte om Nye Vilberg skole 22. mars 2023

  22. mars var det informasjonsmøte om Nye Vilberg skole. Fikk du ikke med deg møtet, kan du se det om igjen på kommune-TV.

  Les saken »

 • Nye åpningstider på biblioteket

  Eidsvoll bibliotek har nye åpningstider fra 3.april 2023

  Les saken »

 • Sterk og stødig

  Vi søker frivillige instruktører til oppstart av treningsgrupper for seniorer i Eidsvoll

  Les saken »

 • Åpningstider Helsestasjon i påsken

  Les saken »

 • Åpent informasjonsmøte om forslag til kommunedelplaner for Klima & energi og Naturmangfold

  Les saken »

 • Ny anbefaling for oppfriskningsdose med koronavaksine

  Folkehelseinstituttet anbefaler en ny oppfriskningsdose med vaksine mot covid-19 i april for alle sykehjemsbeboere og alle innbyggere som er eldre enn 75 år.

  Les saken »

 • Møtet i formannskapet streames

  Les saken »

 • TikTok og Telegram på tjenesteenheter

  Kommunene i DGI samarbeidet: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes tar konklusjonen fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet på alvor og anbefaler nå ansatte å fjerne TikTok og Telegram fra tjenestemobiler og andre tjenesteenheter.

  Les saken »

 • Har du innspill til arbeidet med ny kommuneplan? Nytt varsel om oppstart er annonsert

  Les saken »

 • Streaming av møter i hovedutvalgene

  Les saken »

 • Søk støtte til næringsutvikling

  Har du en god idé til et innovasjonsprosjekt? Nå er det en måned igjen til søknadsfrist for støtteordningene tilskudd til utvikling av sirkulære forretningsmodeller og tilskudd til næringsutvikling og innovasjon 2023. Søknadsfristen er fredag 21. april (kl. 23.59) for begge støtteordningene.

  Les saken »

 • Åpent informasjonsmøte om nye Vilberg barneskole

  Les saken »

 • Septiktømming i Stensby, Dokken og Ås området

  Tømming av private avløpsanlegg i Stensby, Dokken og Ås området ( rode 3 ) starter opp i uke 13 og vil pågå til og med uke 20. Det er septiktanker med tømmefrekvens årlig og annethvert år, samt gråvannstanker som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Påskens åpningstider på Råholt Bad

  Kom til varme og hygge uansett om det er snø, regn eller vårstemning ute.

  Les saken »

 • Barnehagedagen 2023

  Les saken »

 • Hovedopptak barnehage

  Les saken »

 • Møtet i kommunestyret 7. mars streames

  Les saken »

 • Forsinkelse på renovasjonsruter

  Les saken »

 • Hvordan stille liste til Kommunestyrevalget 2023?

  Les saken »

 • UKM Eidsvoll 2023

  FRK presenterer: UKM Eidsvoll 2023

  Les saken »

 • Møteinnkalling og møteprotokoller fra siste formannskaps- og kommunestyre

  Les saken »

 • Eidsvoll demenskor. – Oppstart tirsdag 18. april.

  Eidsvoll demenskor. – Et kor for personer med demens/kognitive utfordringer, hjemmeboende eller Bosenter. Vi ønsker deg velkommen, gjerne sammen med pårørende/ledsager.

  Les saken »

 • Kommunalt viltfond - 2023

  Eidsvoll kommune utlyser herved mulighetene for å kunne søke om midler fra det kommunale viltfondet til vilttiltak i 2023. Det kan gis støtte til følgende tiltak:

  Les saken »

 • Møtet i formannskapet 28.02.2023, kl 09.00 streames

  Les saken »

 • Stengte dusjer pga flislegging

  Gjelder damegarderoben mandag 27. februar t.o.m. fredag 3. mars

  Les saken »

 • Åsiaden på Ås skole

  I de to ukene før vinterferien ble Åsiaden avhold på Ås skole. På åpningsseremonien var det selveste ordfører, Hege Svendsen, som tente Ås-ilden. Andre høytidelige innslag var flaggheising og nasjonalsangen, og selvsagt inngangsmarsj der hver av klassene representerte et land som skulle delta i lekene.

  Les saken »

 • Ett års markering for krigen i Ukraina

  Les saken »

 • Hovedopptak barnehage 2023

  Husk å søke før frist 1. mars. Vi anbefaler å søke minst to barnehager.

  Les saken »

 • Kunngjøring av eiendomsskattelister 2023

  Eiendomsskattelister 2023

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom i vinterferien

  Les saken »

 • Oppbevaring og tilkobling av privat utstyr i kommunale kummer.

  Les saken »

 • Nye åpningstider ved vaksinestasjonen

  Les saken »

 • Åpen dag på Minnevika jernbanebru

  Søndag 5. mars kan du legge søndagsturen til den nye jernbanebrua! Alle interesserte er velkommen, og brua er åpen for publikum mellom klokken 13.00 og 15.30.

  Les saken »

 • Anne Olen Aasen er tilsatt som ny kommunedirektør

  Les saken »

 • Vinterferien på Råholt Bad

  Begynner med badedisco og fortsetter med stort flyteelement på vannet, hopp og stup fra høyden og langåpent mens skolene har fri.

  Les saken »

 • Øvelse mellom nødetatene i uke 6,7 og 9

  Les saken »

 • Resultater fra NM-kvalik i vannsklie 27. januar

  Les saken »

 • Møtet i kommunestyret 31.01.2023 streames

  Les saken »

 • Vannet er borte, hva nå?

  Les saken »

 • Møtet i formannskapet 24.01.2023 streames

  Les saken »

 • Hjemlevering av middag

  Les saken »

 • Små glimt fra hverdagen i Bønsmoen barnehage

  Det er hverdagen vi har mest av og i vår barnehage er vi opptatt av rutiner og forutsigbarhet. Men hverdagen er likevel fylt med gode og innholdsrike opplevelser som gir både glede og utvikling hos barna.

  Les saken »

 • Politiske møter i hovedutvalgene 17.01.2023 streames

  Les saken »

 • Ansettelse av ny kommunedirektør

  Arbeidet med å ansette ny kommunedirektør er godt i gang. Det har kommet inn 16 søkere.

  Les saken »

 • Det er aldri feil å feire kjærligheten

  Les saken »

 • Veglys slukkes om natten i Eidsvoll.

  Les saken »

 • NM-kvalik i vannsklie på Råholt Bad

  Bli med å konkurrere fredag 27. januar kl 18.00!

  Les saken »

 • Årsbudsjett og økonomiplan 2023 - 2026

  Kommunestyrets vedtak om budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

  Les saken »

 • Ankesak i forbindelse med slambehandlingsanlegget i Bårlidalen.

  Les saken »

 • Svøm langt!

  Konkurransen har startet, svøm deg til flotte premier!

  Les saken »

 • La bilen stå, hvis du kan!

  Les saken »

 • Gladbakk aktivitetssenter. Program januar til april

  Les saken »

 • Vil du hjelpe oss og forbedre nettsidene?

  Les saken »

 • Ny leder i Eidsvoll ungdomsråd

  Les saken »

 • Programmering og skaperskolen

  Flere av skolene i Eidsvoll har denne høsten prøvd ut spennende prosjekter hvor kreativitet, skaperevne og programmering er viktige egenskaper og ferdigheter som blir trent på. Se eksempler fra Råholt, Bønsmoen og Langset skoler.

  Les saken »

 • God jul fra fungerende ordfører og konstituert kommunedirektør

  Les saken »

 • Fryste vannledninger

  Les saken »

 • Badedisco og julas åpningstider på Råholt Bad

  Les saken »

 • Alt av internettjenester er berørt/nede tirsdag 13. desember fra kl 16

  omfatter bankterminaler og onlineskap.

  Les saken »

 • Møtet i kommunestyret 13. desember 2022 kl. 09.00

  Les saken »

 • Teamsmøtet i hovedutvalg for næring, plan og miljø 12. desember 2022 kl. 19.00

  Les saken »

 • Nissebesøk i Ankertunet barnehage

  Nissen kom til Ankertunet barnehage i dag - til stor glede for alle barna.

  Les saken »

 • Årsbudsjett og økonomiplan 2023 - 2026

  Les saken »

 • Pilot for parkeringsløsning på Eidsvoll og Eidsvoll verk stasjon

  Les saken »

 • Strømstøtteordning for bedrifter

  Lurer dere på noe i forbindelse med «strømstøtte-ordningen»?

  Les saken »

 • Møtet i formannskapet 29. november 2022

  Les saken »

 • FN`s internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

  Les saken »

 • Redusert kapasitet ved innbyggertorg og sentralbord

  Les saken »

 • Oppdatert om koronavaksinasjon i Eidsvoll

  Les saken »

 • Møtet i formannskapet 22.11.2022 kl. 0900 streames

  Les saken »

 • Avmeldingsfrist kulturskole 1. desember

  Avmeldingsfristen for vårhalvåret er 1. desember 2022

  Les saken »

 • Egenberedskap? Hva er det?

  Les saken »

 • Toalettanlegget i Sundet er åpent fra og med lørdag 12. november

  Les saken »

 • Fotoregistrering og verdisetting av bygninger i Eidsvoll kommune

  Som en del av kunnskapsgrunnlaget for områderegulering for Råholt, kommunens kulturminneplan, samt ny arealdel til kommuneplanen, gjennomfører Eidsvoll kommune nå en kartlegging av kulturminner og kulturmiljøer med hovedvekt på bygninger og bygningsmiljøer oppført etter 1945.

  Les saken »

 • Både langsvømming, hopp, stup og flytebrygge hver helg

  Førjulsgave fra Råholt Bad

  Les saken »

 • Kommunens lærlinger på praksisutplassering i Europa!

  Hafdis Oliveros Einarsdottir er lærling gjennom lærlingeordningen her hos oss i Eidsvoll kommune. De første månedene var hun lærling ved Vilberg helsetun, deretter har hun vært på Frankens omsorgsbolig. Denne høsten har hun lærlingeplass i Århus i Danmark som en del av utdanningsløpet sitt. Dette har hun fått mulighet til gjennom Erasmus+. Hafdis skal være i Århus i tre måneder og er ventet hjem til jul.

  Les saken »

 • Kunsten å mestre livet når hodet halter

  Ergoterapiavdelingen i Eidsvoll kommune har invitert Jan Schwencke til å holde sitt foredrag «Kunsten å mestre livet når hodet halter». Gladbakk aktivitetssenter, Tirsdag 29. november 2022, kl.18.00

  Les saken »

 • Handlingsplan 2023-2026. Årsbudsjett 2023.

  Les saken »

 • Tilskuddsordning til inkludering av barn og unge

  Tilskudd fra Bufdir 2023

  Les saken »

 • Spyling av vannledninger på Råholt skog i uke 45

  Kommunalteknikk skal spyle store deler av vannledningsnettet på Råholt i uke 45. Spylingen vil pågå i perioden fra og med mandag 7. november til om med fredag 11. november mellom 08:00 og 15:00.

  Les saken »

 • Vi minner om oppfriskningsdose til de med underliggende sykdom

  Les saken »

 • Egenberedskapsuka 2022 er i gang

  Egenberedskapsuka arrangeres av DSB i samarbeid med kommuner over hele landet.

  Les saken »

 • Undersøkelse om skolevei

  Viken fylkeskommune gjennomfører en spørreundersøkelse blant alle foreldre og elever i kommunale barneskoler.

  Les saken »

 • Møtet i kommunestyret 01.11.2022 kl. 1800 streames

  Les saken »

 • Vannmåleravlesningen er nå tilgjengelig

  Absolutt siste frist for å lese av og registrere inn er 15. november 2022

  Les saken »

 • Matservering

  Les saken »

 • Oppheving av kokevarsel i Feiring - Damtjern vannverk

  Eidsvoll kommune opphever kokepåbudet for alle abonnenter tilknyttet kommunal vannforsyning i Feiring, og vannet kan benyttes som normalt.

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune opprettholder kokevarsel for vannabonnenter i Feiring

  Vi ser dessverre fortsatt avvik på drikkevannkvaliteten i Feiring, men prøvene av råvannet (vannet fra selve drikkevannskilden, Damtjern) viser nå et lavere antall koliforme bakterier og intestinale enterokokker enn tidligere i høst.

  Les saken »

 • Møtet i formannskapet 25.10.2022 streames

  Les saken »

 • Vel overstått TV-aksjonen 2022

  Les saken »

 • Pressemelding: Sundbyvegen bru må forsterkes

  Sundbyveien bru på fylkesvei 1590 i Dal i Eidsvoll kommune må forsterkes før den gjenåpnes.

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2022 - Gratulerer til 8. trinn Vilberg ungdomsskole

  Les saken »

 • TV-aksjonen søndag 23.10.2022

  Les saken »

 • Er du bortreist når vannmåleravlesningen skal registreres?

  Vannmåleren skal leses av i november hvert år.

  Les saken »

 • Badediscokvelder på Råholt Bad

  Ta med godt humør, og gjerne fargesprakende badetøy!

  Les saken »

 • Politiske møter i hovedutvalgene 18.10.2022 blir streamet

  Les saken »

 • Streik i fem private barnehager i Eidsvoll fra mandag

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune opprettholder kokevarsel for vannabonnenter i Feiring

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2022 - næringslivsspleis

  Les saken »

 • Søk midler for økt integrering i næringslivet

  Nå lyser Viken fylkeskommune ut en helt ny tilskuddsordning for sosialt entreprenørskap og integrering. Søknadsfristen er 3. november 2022.

  Les saken »

 • Hjelp oss til å bli bedre!

  Vinn 12-klippskort ved å besvare noen kjappe spørsmål.

  Les saken »

 • Markering av Verdensdagen for psykisk helse for ungdom i Eidsvoll

  I anledning Verdensdagen for psykisk helse kommer DNCF lisensiert Coach Ane Melby til ungdomsklubbene på Eidsvoll for å holde foredraget sitt - "Livet og sånt..."

  Les saken »

 • Septiktømming på Eidsvoll Verk, Råholt og Bøn

  Septiktømming på Eidsvoll Verk, Råholt og Bøn (rode 5) starter opp i uke 41 og vil pågå til uke 44. Det er septiktanker med tømmefrekvens årlig og annethvert år som skal tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Høstferien på Råholt Bad

  Starter med badedisco og fortsetter med utvidede åpningstider.

  Les saken »

 • Møtet i kommunestyret 27.09.2022 blir streamet

  Les saken »

 • REDIGERT: Pålogging til Min Side

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2022

  Les saken »

 • Møtet i formannskapet 20.09.2022 kl. 1300 streames

  Les saken »

 • Nye anbefalinger for koronavaksine til befolkningen

  Les saken »

 • Politiske møter i hovedutvalgene 13.09.2022 kl. 1900 blir streamet

  Les saken »

 • Ledige plasser på dans

  Dansekurs i Sundet for flere aldersgrupper og stiler.

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av kommuneplanrullering

  Eidsvoll kommune varsler herved at det er igangsatt arbeid med å rullere kommuneplanens arealdel og samfunnsdel for perioden 2021-2031. Eksisterende arealdel og samfunnsdel planlegges dermed erstattet/oppdatert ved nye planer.

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune opprettholder kokevarsel for vannabonnenter i Feiring

  Gjelder vann fra Damtjern vannverk.

  Les saken »

 • Høstens badediscokvelder på Råholt Bad

  Finn frem det fargesprakende badetøyet og bli med på moroa!

  Les saken »

 • Drømmestipendet 2023

  Flinke unge folk med drømmer, her har du mulighet til å søke stipend. Søknadsfrist 15 november 2022.  30 000kr deles ut til 50 unge drømmere som har noe de har lyst til å gjennomføre. Klikk på (søk her) for å lese mer og søke.

  Les saken »

 • Kommunestyrets møte 06.09.2022 streames

  Les saken »

 • Strømstøtte

  Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om strømstøtte. Frist 7/9 kl 13.00

  Les saken »

 • Kokevarsel i Feiring - Damtjern vannverk

  Eidsvoll kommune har sendt ut kokevarsel til alle abonnenter tilknyttet kommunal vannforsyning i Feiring.

  Les saken »

 • Offisiell åpning av N A V Eidsvoll Hurdal

  Les saken »

 • Endrede åpningstider for Innbyggertorget og sentralbordet.

  Les saken »

 • Møtet i formannskapet 30.08.2022 blir streamet

  Les saken »

 • Septiktømming på Finstad, Strand og Dal

  Septiktømming på Finstad, Strand og Dal (rode 7) starter opp i uke 35 og vil pågå til uke 40. Det er septiktanker med tømmefrekvens årlig og annethvert år som skal tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Gratis årskort for 1.-3. klassinger på Råholt Bad

  Eidsvoll kommune tilbyr gratis årskort på Råholt Bad for elever på både 1., 2. og 3. trinn. Ordningen startet for 3. klassinger allerede i 2017 og ble fra januar 2022 kraftig utvidet.

  Les saken »

 • Politiske møter i hovedutvalgene 23.08.2022 streames

  Les saken »

 • Hageavfallsmottaket på Myhrer

  Les saken »

 • Stenging av bruer etter kollapsen av Tretten bru

  Stengningene vil tre i kraft så raskt som mulig i løpet av det neste døgnet.Omkjøring vil bli skiltet og trafikkinformasjon vil bli gitt av Statens vegvesen

  Les saken »

 • Nytt om kommunikasjon skole-hjem

  Vigilo, som er det nye skoleadministrative systemet i Eidsvollskolen, har nå åpnet for ID-porten som innlogging for foresatte.

  Les saken »

 • Hverdagen er tilbake på Råholt Bad

  Med morgensvøm og kveldsåpent fra mandag 15. august.

  Les saken »

 • Koronavaksine - dose 4. til aldersgruppen over 65

  Les saken »

 • Hva har Grunnløven gjort i ferien?

  Les saken »

 • Skolestart - tider og oppmøte

  Onsdag 17. august er det skolestart i Eidsvollskolen. Velkommen tilbake til skolen, og spesielt velkommen til alle skolestarterne våre.

  Les saken »

 • Innovasjonsprisen for Gardermoregionen

  Les saken »

 • BOA er dessverre utsolgt for ved

  Les saken »

 • Kokepåbudet ved Damtjern oppheves

  Les saken »

 • Koronavaksine - dose 4 - til aldersgruppen 75+

  Les saken »

 • Ordførers tale til minnemarkeringen i dag

  Ordføreren holder tale ved minnemarkeringen for 22. juli ved Eidsvollsbygningen og Eidsvoll 1814 i dag.

  Les saken »

 • Svanfoss sluse - slusesesongen 2022

  Les saken »

 • Kokepåbud i Feiring

  Vannkokepåpud innføres på grunn av positive svar på noen vannprøvepunkter.

  Les saken »

 • Fagskolen i Viken til Eidsvoll? Invitasjon til grunneiere og utbyggere i Eidsvoll sentrum.

  Kommuneadministrasjonen skal forberede ny sak til formannskapet den 30. august. Saken må svare ut konkrete spørsmål fra fagskolen, se vedlegg. For å belyse saken best mulig, ber vi om konkrete innspill fra grunneiere/utbyggere til de punktene som fremkommer i vedlegget.

  Les saken »

 • Minnesmarkering 22. juli 2022

  Stille markering ved minnesteinen ved odden mellom Eidsvollsbygningen og Eidsvoll 1814

  Les saken »

 • Nytt om koronavaksine og koronatester

  Les saken »

 • Oppheving av kokevarsel i Feiring - Damtjern vannverk

  Eidsvoll kommune opphever kokepåbudet for alle abonnenter tilknyttet kommunal vannforsyning i Feriring.

  Les saken »

 • Offentlige nett-tjenester er rammet av hackerangrep!

  Les saken »

 • Sommeren er over oss, endelig for noen, men til bekymring for andre!

  Les saken »

 • Ekstraordinære møter i formannskapet og kommunestyret 30. juni 2022

  Les saken »

 • Kokevarsel i Feiring - Damtjern vannverk

  Eidsvoll kommune innfører kokepåbud for alle abonnenter tilknyttet kommunal vannforsyning i Feiring.

  Les saken »

 • Å elske er en menneskerett.

  Les saken »

 • BOA tar sommerferie fra 11. juli !

  Les saken »

 • Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO for 2.-4. trinn og gratis SFO for 1. trinn

  Her finner du oppdatert informasjon om redusert betaling i SFO.

  Les saken »

 • Langset skole og SFO august 2022

  Velkommen til Langset skole og SFO august 2022

  Les saken »

 • Politiske møter i hovedutvalgene 21.06.2022 streames

  Les saken »

 • Møtet i kommunestyret 21.06.2022 kl. 10.00 blir streamet

  Les saken »

 • Ekstraordinært møte i formannskapet 21.06.2022 kl. 0900 blir streamet

  Les saken »

 • Sommeren på Råholt Bad

  Badet holder åpent hver dag i hele sommer!

  Les saken »

 • Ingen kommunal sommerskole i Eidsvoll 2022

  I fjor sommer (2021) arrangerte Eidsvoll kommune sommerskole for elevene i grunnskolealder. Dette var finansiert av statlige midler. Kommunene har ikke fått midler til sommerskole i 2022

  Les saken »

 • Fv. 181 ny Eidsvoll bru over jernbanen og rehabilitering av Sundbrua

  Viken fylkeskommune er i gang med å rehabilitere Sundbrua over Vorma.

  Les saken »

 • Velværebassenget er åpent!

  Temperaturen er på vei opp.

  Les saken »

 • Dagmøtet i formannskapet 14.06.2022 streames

  Les saken »

 • Mye gjenåpnet, men velværebassenget gjenstår!

  Les saken »

 • Åpningstider ved test- og vaksinestasjonen og koronatelefonen i sommer?

  Vi har åpent gjennom sommeren foruten uke 28 og 29

  Les saken »

 • Vigilo, ny kommunikasjonsløsning skole-hjem

  Skolene tar i august i bruk ny kommunikasjonsløsning og skoleadministrativt system, Vigilo.

  Les saken »

 • Kokevarsel opphevet

  Les saken »

 • Avtale for et trygt og godt skolemiljø i Eidsvollskolen

  Den 30. mai var 112 samlet i Rikssalen i Eidsvollsbygningen til åpning av en skoledag om demokrati og medborgerskap for de ti kommunale skolenes elevrådsrepresentanter. Dagen ble også avsluttet i Rikssalen med signering av en ny avtale for et trygt og godt skolemiljø i Eidsvollskolen.

  Les saken »

 • Melding om kokevarsel

  Kokevarsel i områdene Styri, Finnbråtan og Elstad.

  Les saken »

 • Politiske møter i hovedutvalgene i kveld 07.06.2022 kl. 1900

  Les saken »

 • Smilefjes til kafeen

  Les saken »

 • Eidsivatinget 1000 år

  Velkommen til jubileum!

  Les saken »

 • Skolestart Langset

  Skoleåret 2022/2023 starter 17. august

  Les saken »

 • Siste skoledag Langset

  Siste skoledag avsluttes kl 12

  Les saken »

 • Møtet i kommunestyret 31.05.2022 kl. 1800 streames

  Les saken »

 • Ungdommens kommunestyre 2 - 2022

  Mandag 30. mai avholdes det andre Ungdommens kommunestyre i Eidsvoll kommune dette skoleåret. Det avholdes som et dagmøte på og ved Eidsvollsbygningen i samarbeid med Eidsvoll1814.

  Les saken »

 • Møtet i formannskapet 24.05.2022 blir streamet

  Les saken »

 • Stengt velværebasseng

  Les saken »

 • Covid-19 smitte ved Vilberg helsetun

  Les saken »

 • I forbindelse med områderegulering for Råholt sentrum har vi åpne kontordager ved Råholt Amfi

  Områderegulering for Råholt sentrum

  Les saken »

 • 17. mai tale 2022 fra Eidsvoll ungdomsråd

  Les saken »

 • Program for 17. Mai ved Vilberg skole

  Invitasjon og program for 17. Mai ved Vilberg skole

  Les saken »

 • Kulturskolen spiller våren inn

  Vårkonsert i Panorama 14. mai kl 17. Gratis inngang.

  Les saken »

 • Politiske møter i hovedutvalgene 10.05.2022 blir streamet

  Les saken »

 • Råholt Bad i mai

  Mange og gode muligheter for et dypp i det blå.

  Les saken »

 • Veterandagen i Eidsvoll

  Markering av veterandagen 8.mai 2022

  Les saken »

 • Møtet i kommunestyret tirsdag den 3. mai 2022 kl. 1800 blir streamet

  Les saken »

 • 17. mai programmet for grunnlovsbygda 2022

  Endelig! I år blir det storslått 17. mai feiring i grunnlovsbygda!

  Les saken »

 • Stor skogbrannfare - vis aktsomhet!

  Les saken »

 • Oppdaterte anbefalinger og oversikt over koronatjenester i Eidsvoll

  Hvilke anbefalinger og koronatjenester gjelder i Eidsvoll pr. nå?

  Les saken »

 • Skal du arrangere overnatting i barnehager, skoler, fritidsklubber eller lignende?

  Les saken »

 • Møtet i formannskapet 26.04.2022 kl. 1200 blir streamet

  Les saken »

 • Ополчення має свої щорічні навчання

  З понеділка, 25 квітня по середу, 27 квітня (тиждень 17), ополченці проводитимуть свої щорічні навчання в центріміста Eidsvoll

  Les saken »

 • Stengt idrettsbasseng i 4 x 3 timer

  Velværebassenget og badstuer med mer holder åpent som normalt.

  Les saken »

 • Heimevernøvelse i Eidsvoll sentrum

  I uke 17, mandag til onsdag, vil det foregå en Heimevernøvelse i Eidsvoll sentrum.

  Les saken »

 • Assistert selvhjelp og frokostkurs

  Strever du med nyoppståtte psykiske plager, har et ønske om å jobbe med egen tilfriskning da kan frokostkurs eller assistert selvhjelp være noe for deg!

  Les saken »

 • Ny side

  Les saken »

 • Politiske møter i hovedutvalgene i kveld 19.04.2022 blir streamet

  Les saken »

 • Vaksine- og teststasjonen - Åpningstider i påsken

  Les saken »

 • Påsken står for tur, trenger du å snakke med noen?

  Les saken »

 • Vi søker etter lærere til vår innføringsklasse

  Les saken »

 • Trygg Trafikk har godkjent oss som Trafikksikker kommune

  Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for en trafikksikker kommune. For å lykkes må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt delansvar, og arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen.

  Les saken »

 • Påskens åpningstider på Råholt Bad

  Bading og moro hver dag!

  Les saken »

 • Syvende tilskuddsrunde - tiltak for lokalt næringsliv - Covid 19.

  Regjeringen gjennomfører en sjuende tilskuddsrunde til lokale virksomheter som ble rammet av restriksjoner innført for å hindre smitte av covid-19.

  Les saken »

 • Møte i kommunestyret 05.04.2022 kl. 1800

  Les saken »

 • Ekstraordinært teams-møte i kommunestyret 31.03.2022 kl. 1800

  Les saken »

 • Mottaksapparat - Eidsvoll - Ukraina - flyktninger

  Vi er langt på veg i forberedelsene av mottaksapparat i kommunen.

  Les saken »

 • Møte i formannskapet 29.03.2022 kl. 1800

  Les saken »

 • Rimeligere inngangsbilletter

  Les saken »

 • Ви приїхали до Eidsvoll з України?

  Les saken »

 • Politiske møter i hovedutvalgene 22.03.2022 blir streamet

  Les saken »

 • Mandag vil vi oppleve ca. 10 minutters nedetid på våre nettsider

  Les saken »

 • Drop-in til koronavaksine og Korona- og vaksinetelefon

  Les saken »

 • Har du husvære ledig, til rådighet for flyktninger - Ukraina

  Les saken »

 • Hovedopptak barnehage 2022

  Tilbud om plass i barnehage 2022

  Les saken »

 • Vi trenger kontakt med deg som kan snakke ukrainsk?

  Snakker du Ukrainsk og ønsker å hjelpe til?

  Les saken »

 • Flyteelementer på vannet annenhver helg

  Starter lørdag 12. mars.

  Les saken »

 • Kommunestyret sin uttalelse vedrørende krigen i Ukraina

  Les saken »

 • Veteranseier i vannskliekvalifiseringen

  Seks barn og ungdom og fem menn kastet seg inn i vannsklia så vannspruten sto og det ristet høylytt i skliefestene på Råholt Bad fredag kveld.

  Les saken »

 • Møte i kommunestyret 08.03.2022 kl. 1800

  Les saken »

 • Beredskap i kommunene

  Les saken »

 • Regnskapsresultat for 2021

  Kommunen har lagt bak seg nok et år som har vært sterkt preget av pandemien og dets påvirkning på kommunens drift og økonomiske stilling.

  Les saken »

 • Strømstøtte til lag og foreninger

  Stortinget har bevilget 250 millioner kroner til frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser. Søknadsfristen er 15. mars

  Les saken »

 • Møtet i formannskapet 01.03.2022 kl. 0900 streames

  Les saken »

 • Kort om koronasituasjonen og våre tilbud videre

  Nye åpningstider for teststasjonen og for utdeling av hurtigtester fra mandag 28. februar 2022

  Les saken »

 • Besøksdager og foreldremøte for skolestartere

  Den 24. og 25. mai er det besøksdager for årets skolestartere. I mars avholdes foreldremøter for samme målgruppe, og hver skole innkaller til sitt møte.

  Les saken »

 • NM-kvalik i vannsklie på Råholt Bad

  Fredag 4. mars kl 18.00 skal det avgjøres hvem som kommer seg raskest ned vannsklia!

  Les saken »

 • Ungdommens kommunestyre 2022

  Torsdag 10. februar ble Ungdommens kommunestyre avholdt i kommunestyresalen i rådhuset. Det var et todelt møte der elevrådene fra de ti kommunale skolene møtte ordfører, varaordfører og skoleadministrasjonen. Årets tema for elevrådene er "Alle skal trives på skolen i Eidsvoll".

  Les saken »

 • Vinter i Ankertunet - også inne!

  Lek og læring med snø inne i barnehagen

  Les saken »

 • Kommunalt viltfond - 2022

  Eidsvoll kommune utlyser herved mulighetene for å kunne søke om midler fra det kommunale viltfondet til vilttiltak i 2022.

  Les saken »

 • Status Livsgledehjem - fortsatt

  Les saken »

 • Koronasituasjonen pr. 15. februar 2022

  Les saken »

 • Problemet med sentralbordet er nå rettet

  Sentralbordet er nå oppe igjen, og du får tak i oss på vanlig måte. Vi beklager ulempene.

  Les saken »

 • Sentralbordet til kommune er nede for øyeblikket

  Vi har problemer med sentralbordet inn til kommune i dag

  Les saken »

 • Kunngjøring av eiendomsskattelister 2022

  Les saken »

 • Vinterferieprogram 2022

  Årets vinterferietilbud fra Eidsvoll kommune 2022

  Les saken »

 • Politiske møter i hovedutvalgene 15.02.2022 blir streamet

  Les saken »

 • Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot korona

  Endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022

  Les saken »

 • Vaksinestikk nr. 50.000 ved vaksinestasjonen ble satt i dag!

  Les saken »

 • Informasjon vedrørende fryste vannledninger

  Kommunen mottar i disse dager henvendelser om fryst vann i privat stikkledning eller innendørs. Tips til hva du bør gjøre om vannet blir borte.

  Les saken »

 • Utdeling av selvtester er godt i gang

  Les saken »

 • Koronatelefon - nye åpningstider

  Les saken »

 • Vinterferien på Råholt Bad

  Begynner med badedisco og fortsetter med langåpent.

  Les saken »

 • Regjeringen fjerner flere koronatiltak - beholder noen

  Sammen må vi likevel sørge for at ikke for mange blir syke samtidig og vi må sammen sikre at kritiske samfunnfuksjoner ikke kneler.

  Les saken »

 • Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

  Les saken »

 • Smittesituasjonen ved Vilberg helsetun – besøksstans ved tre avdelinger

  Les saken »

 • Fra onsdag denne uken er det mulig å hente hurtigtester igjen

  Les saken »

 • Teams-møtet i kommunestyret 01.02.2022 blir streamet

  Les saken »

 • Svært kraftige vindkast, oransje nivå (MET) Agder, Telemark og Buskerud og Akershus, Oppland og Hedmark

  Les saken »

 • Har du kanskje litt sprøyteskrekk?

  Les saken »

 • Sjette tildelingsrunde for næringsliv som er rammet av restriksjoner

  Regjeringen har besluttet å gjennomføre en sjette tilskuddsrunde til lokale virksomheter som er blitt rammet av restriksjoner innført for å hindre videre smitte av covid-19. Eidsvoll kommune har mottatt 1,269 mill. fra staten som skal fordeles ut til lokale virksomheter som sliter økonomisk i forbindelse med covid-19 situasjonen. Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. Departementet har laget et søknadsskjema for ordningen, som sikrer at tildelinger skjer i henhold til Covid-19 rammeverket for tildeling av offentlig støtte.

  Les saken »

 • Kommunen har fått forhåndstiltredelse på Tynsåk

  Les saken »

 • Fleksibel fakturering av kommunale eiendomsavgifter

  Eidsvoll kommune tilbyr nå fleksibel fakturering av kommunale eiendomsavgifter.

  Les saken »

 • Drop-in på vaksinestasjonen!

  Les saken »

 • Mer tid til hopp og stup i helger

  Starter lørdag 29. januar kl 12.00.

  Les saken »

 • Positiv hjemmetest trenger ikke bekreftes med PCR for alle

  Les saken »

 • Teams-møtet i formannskapet 25.01.2022 blir streamet

  Les saken »

 • Nye anbefalinger - Covid-19 vaksinasjon til barne-, ungdoms- og videregående skole

  Fredag 14. januar kom det nye anbefalinger til Covid-19 vaksineringen - denne erstatter tidligere informasjon

  Les saken »

 • Hva gjør jeg om jeg får påvist Covid-19?

  Les saken »

 • Ledige gratis befaringer med energirådgiver

  Kommunen har ledige befaringer med energirådgiver tilgjengelig. Tilbudet er gratis.

  Les saken »

 • Tankevirus

  Friskliv- og mestringssenteret starter nytt mestringskurs, "Tankevirus", 3 feb 2022

  Les saken »

 • Assistert selvhjelp

  Strever du med nyoppståtte psykiske plager, har et ønske om å jobbe med egen tilfriskning og har tilgang på PC, nettbrett eller mobil? Da kan Assistert selvhjelp være noe for deg!

  Les saken »

 • Gratis for 1.-3. klassinger på Råholt Bad

  Eidsvoll kommunes storsatsing er utvidet.

  Les saken »

 • Politiske møter i hovedutvalgene 18.01.2022 kl. 1900 blir streamet

  Les saken »

 • Svært kraftig vind - oransje farevarsel kan føre til strømbrudd

  Les saken »

 • Råholt Bad gjenåpner

  Fredag 14. januar kl 14.00.

  Les saken »

 • Oppdatert: Covid-19 vaksinasjon til barne-, ungdoms- og videregående skole.

  Les saken »

 • OPPDATERT: Regjeringen letter på de nasjonale tiltakene

  Les saken »

 • Drop-in for vaksinering mot Covid-19

  Les saken »

 • Fond til støtte for skolereiser til Eidsvollsbygningen

  Planlegger din klasse å besøke Eidsvollsbygningen i 2022?

  Les saken »

 • Godt nytt år!

  Nytt år på Friskliv- og mestringssenteret

  Les saken »

 • Vaksine en, to eller tre?

  Ønsker du å bestille koronavaksine? Det er ikke for seint å bestille verken til første, andre eller tredje dose. Alle over 16 år anbefales å ta koronavaksine. Anbefalingen henger først og fremst sammen med risikoen for alvorlig sykdomsforløp dersom du får korona. Det tilbys også vaksine til alle over 12 år. Vaksinasjon vil i tillegg til å beskytte den som vaksineres, også bidra til å redusere smittespredning i samfunnet.Det er frivillig og gratis for alle å ta vaksinen.

  Les saken »

 • 5. tilskuddsrunde til lokalt næringsliv i Eidsvoll

  Les saken »

 • Vil du ha boosterdose? Det er god kapasitet ved vaksinestasjonen

  Les saken »

 • Oppstart etter nyttår, for skoler og barnehager i Eidsvoll

  Les saken »

 • Ekstraordinært teams-møte i utvidet formannskap 30.12.2021 kl. 1800 blir streamet

  Les saken »

 • Innkalling til vaksine for nye årskull født 1977 - 1983

  Les saken »

 • Vaksinetelefonen er åpen i romjula

  Les saken »

 • Åpningstider på Rådhuset i julen

  Rådhuset er åpent disse dagene i julen

  Les saken »

 • Åpningstider i julen

  Åpningstider på Rådhuset i julen

  Les saken »

 • BlimE-dansen 2021

  Felles danseopplevelse i Bønsmoen barnehage.

  Les saken »

 • En hilsen fra ordfører med ønske om en god jul og et godt nytt år, til oss alle!

  Les saken »

 • Utdeling av selvtester gjøres kun til prioriterte grupper

  Les saken »

 • Fremdrift vaksinering boosterdose

  Les saken »

 • Overgang til heldigital undervisning i grunnskolen - grunnet koronasituasjonen

  Les saken »

 • Vi gjenåpner den lokale koronatelefon for Eidsvoll og Hurdal

  I anledning at det pr. d.d. er stort trykk på den nasjonale koronatelefonen har sentrale myndigheter bedt kommunene gjenåpne de lokale korona-informasjonstelefonene

  Les saken »

 • Stengt folkebad på Råholt Bad

  Kun begrenset drift fra onsdag 15. desember.

  Les saken »

 • Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten

  – Smitten i Norge øker kraftig, og vi har nå fått ny kunnskap om omikron-varianten og hvor raskt den kan spre seg. Vi er inne i en mer alvorlig situasjon, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på pressekonferansen mandag kveld.

  Les saken »

 • Badevakt med korona

  Var på jobb kl 08.00-17.00 lørdag og kl 13.00-18.00 søndag.

  Les saken »

 • Teams-møte i kommunestyret 14.12.2021 kl. 0900 blir streamet

  Les saken »

 • Alle over 45 år og de med underliggende sykdom mellom 18-64 år skal nå få tilbud om boosterdose

  Etter at alle over 65 år nå har fått tilbud om oppfriskningsdose, vil alle over 45 år, personer over 18 år med alvorlig underliggende sykdommer få tilbud.

  Les saken »

 • Husflidskonkurranse

  I anledning 1000 årsjubileet for Eidsivatinger inviteres det til en stor husflidskonkurranse.

  Les saken »

 • Smittevern på Råholt Bad

  Normal drift med noen tiltak.

  Les saken »

 • Nye nasjonale smitteverntiltak gjeldende fra natt til torsdag 9. desember 2021

  Les saken »

 • Kveldens formannskapsmøte er ikke et fysisk møte!

  Kveldens formannskapsmøte er på Teams, og man kan dermed ikke være tilhører fysisk.

  Les saken »

 • Bruk av smittesporingteamets telefon

  Smittesporingsteamets telefon skal benyttes for å melde fra om positiv hurtigtest eller for innbyggere som trenger råd når man er i isolasjon med påvist Covid-19

  Les saken »

 • Beholdningen av hurtigtester minker

  Les saken »

 • Juleavslutninger og arrangementer i skoler og barnehager

  Les saken »

 • Normal drift på Råholt Bad

  Les saken »

 • Regionale smitteverntiltak innføres og gjelder fra natt til 3. desember

  Les saken »

 • Oppfriskningsdose til deg på 65 år eller eldre

  I Eidsvoll har alle i alderen 65+ fått tilbud om å booke time til oppfriskningsdose!

  Les saken »

 • Regjeringen innfører flere nye tiltak gjeldende fra 1. desember

  Det aller viktigste er at folk over 65 år får en oppfriskningsdose så fort som mulig og at folk tar imot de dosene de får tilbud om.

  Les saken »

 • Folkemøte om områderegulering for Råholt sentrum, streames

  Streaming - kommune-TV

  Les saken »

 • Møtet i formannskapet 30.11.2021 streames

  Les saken »

 • Nyoppståtte luftveissinfeksjoner?

  Folkehelseinstituttet har oppdatert sitt flytskjemaet og som du ser er rglene er litt forskjellige for voksne og ungdom enn de er for barn 0-12 år.

  Les saken »

 • Koronasmitte hos ansatt ved Pålsejordet omsorgsboliger

  Les saken »

 • Handlingsplan 2022 - 2025, Budsjett 2022

  Les saken »

 • Dagmøtet i formannskapet den 23.11.2021 streames

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om smitte ved idrettslinja

  Les saken »

 • Koronasmitte hos ansatt ved Vilberg helsetun

  Les saken »

 • Drømmestipendet 2021

  Les saken »

 • To positive PCR-tester hos elever ved Eidsvoll videregående skole - idrettsfag

  Les saken »

 • Etablering av nye vannledninger ved Lysdammen

  Les saken »

 • Badedisco på Råholt Bad fredag 19. november

  Musikk og lys, lek og moro kl 18-20.

  Les saken »

 • Smitte hos én elev ved Råholt skole

  Les saken »

 • Frokostkurs Psykisk helse

  Kjenner du deg mer nedstemt, engstelig, sover dårligere eller har vansker i nære relasjoner?

  Les saken »

 • Folkemøte om områdereguleringsplan for Råholt sentrum

  Områdereguleringsplan for Råholt sentrum

  Les saken »

 • Oppdatert oversikt over smitte ved skoler i Eidsvoll

  Les saken »

 • Folkehelseundersøkelse! Hvordan har du det? Hvordan trives du i kommunen din?

  Hvordan har du det? Og hvordan trives du der du bor? Eidsvoll kommune er blant de 51 kommunen i  Viken som nå skal foreta en folkehelseundersøkelse, der hele 250 000 innbyggere blir invitert til å svare. Dette er en av Norges største folkehelseundersøkelser. Vi håper du vil ta deg tid til å svare på undersøkelsen, dersom du mottar ePost eller SMS med invitasjon.

  Les saken »

 • Kommuneoverlegene i Gardermoregionen oppfordrer: Pandemien er ikke over – vi må skjerpe oss

  Pandemien er ikke over, og nå må vi alle bli flinkere på smittevern for å beskytte oss selv og hverandre fra smitte, og helsesektoren vår fra overbelastning. Kommuneoverlegene i Gardermoregionen går ut med felles smittevernråd til innbyggere i kommunene. Blant annet oppfordres det til å bruke munnbind i situasjoner hvor det er vanskelig å holde en meter avstand, og å vurdere reduksjon i antallet nærkontakter.

  Les saken »

 • Handlingsplan 2022 -2025 Budsjett 2022

  Les saken »

 • Invitasjon til oppfriskningsdose for aldersgruppen 65-69 år blir sendt ut i dag

  Invitasjon til å bestille oppfriskningsdose, aldersgruppa 65-69 år

  Les saken »

 • Informasjon omkring den økende smitten

  Les saken »

 • Kommunestyremøtet 02.11.2021 streames i kommune-TV

  Les saken »

 • Invitasjon til oppfriskningsdose for aldersgruppen 70-74 år blir sendt ut i dag

  Invitasjon til å bestille oppfriskningsdose, aldersgruppa 70-74 år

  Les saken »

 • Tid for vannmåleravlesning med frist 15. november

  Digital vannmåleravlesning åpner 31. oktober og frist for avlesning er 15. november

  Les saken »

 • Restbeløp etter 3. tildelingsrunde Covid-19

  Formannskapet besluttet 26.10.2021 i sak 21/118 at restbeløpet (med fratrekk av administrasjonsutgifter) på kr 1 596 143 etter tildelingsrunde 3 - statlig tilskudd, skal lyses ut på nytt med de samme kriteriene for tildeling som ved forrige runde, i tillegg kan enkeltpersonforetak uten ansatte søke. Frist for å søke midler er 14. november 2021.

  Les saken »

 • Informasjon rundt utbruddene ved Bønsmoen og Vilberg skole

  Les saken »

 • Stengte dusjer pga flislegging

  Gjelder herregarderoben 1.-5. november.

  Les saken »

 • Kulturnatt

  Kulturnatt. Se stemningsfilm fra lysvandring i hulveien.

  Les saken »

 • 50-års jubileum Eidsvoll Kulturskole

  Les saken »

 • Smitteutbrudd ved Bønsmoen skole, 7. trinn.

  Les saken »

 • Det blir i dag sendt ut invitasjon til vaksinedose 3, for aldersgruppa 75 - 79 år

  Les saken »

 • Ordfører John-Erik Vika utnevnt som statssekretær

  Kongen i Statsråd har utnevnt John-Erik Vika som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

  Les saken »

 • Tilbud om energirådgivning til kommunens boligeiere frem til 15. desember 2021

  Les energirådgiver Stian Fjeld sine råd som kan kutte strømregningen.

  Les saken »

 • Korona-vaksinering av 12-åringer fremover

  Les saken »

 • Suksessen med badedisco på Råholt Bad fortsetter!

  Finn fram det kuleste badetøyet og bli med på moroa!

  Les saken »

 • TV-aksjonen søndag 24.10.2021

  Les saken »

 • Politiske møter i hovedutvalgene 19.10.2021 blir streamet

  Les saken »

 • Det blir i dag sendt ut invitasjon til vaksinedose 3, for aldersgruppa 85+

  Les saken »

 • Dusj naken!

  Råholt Bad og Badelandene.no har stort fokus på hygiene og renhold. Hver høst kjøres «Dusj naken»-kampanjen som peker på viktigheten av å ta full kroppsvask med såpe før bading.

  Les saken »

 • Årets influensavaksine og nytt om koronavaksine.

  Les saken »

 • Det er de siste dagene registrert smitte ved 10. trinn på Vilberg ungdomsskole (VUSK).

  Les saken »

 • Vaksinasjonsdugnaden

  Vi er stolte av at Eidsvoll har hatt så god oppslutning om vaksineringen og mener det i stor grad kan tilskrives denne flotte gjengen som har stått for arbeidet i Badet.

  Les saken »

 • Tur til Trøllkjerka

  Friskliv- og mestringssenteret markerer "VI KAN" festivalen med tur til Trøllkjerka fredag 15 oktober

  Les saken »

 • Møtet i kommunestyret 28.09.2021 blir streamet

  Les saken »

 • Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap, fra lørdag 25. september klokken 16.00

  Les saken »

 • Vaksinedose 3 til personer med alvorlig immunsvikt

  Les saken »

 • Det innføres nedjustert TISK (test-isolering-smittesporing-karantene) fra og med mandag 27. september

  Les saken »

 • Kurshøsten på Friskliv- og mestringssenteret

  I løpet av høsten 2021 planlegger vi å ha tre mestringskurs, alle med fokus på psykisk helse.

  Les saken »

 • Godkjenning av stortings- og sametingsvalget 2021

  Les saken »

 • Høstferien på Råholt Bad

  Med utvidede åpningstider, hinderløype og badedisco!

  Les saken »

 • Møtet i formannskapet 21.09.2021 kl. 0900 blir streamet

  Les saken »

 • Det er registrert positivt koronatest hos én ansatt i tredje trinn på Dal skole

  Les saken »

 • Bli med på badedisco på Råholt Bad i høst!

  Hold av fredagene 1. og 22. oktober, 19. november og 17. desember!

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2021 søndag 24. oktober

  Les saken »

 • 3. vaksinedose til personer med alvorlig immunsvikt - i Eidsvoll kommune

  Les saken »

 • Vaksineinformasjon til foresatte for 12-15-åringer

  Les saken »

 • Valgresultater for Stortings- og sametingsvalget 2021

  Les saken »

 • I dag går invitasjonen om vaksinering av 12-15 åringer ut på sms

  Les saken »

 • Møtet i hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging 14.09.2021 blir streamet

  Les saken »

 • Møtet i hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet 14.09.2021 blir streamet

  Les saken »

 • Møtet i hovedutvalg for næring, plan og miljø 14.09.2021 blir streamet

  Les saken »

 • Redigert 12. september: Positive koronatester ved Feiring videregående skole, Rambukk, Ås skole og hurtigtester ved Eidsvoll Verk skole

  Les saken »

 • Positivt koronatest hos én elev i første trinn på Bønsmoen skole

  Les saken »

 • Tenker du å avlegge stemme ved Eidsvoll Verk stemmekrets på valgdagene?

  Stemmelokalene til Eidsvoll Verk krets er flytte til Eidsvoll 1814 og Wergelands Hus

  Les saken »

 • Registrert positiv test hos et barn i Vilberg barnehage

  Les saken »

 • Stortings- og sametingsvalg 2021 i Eidsvoll kommune - tilrettelegging på grunn av Covid-19

  Les saken »

 • Registrert smitte hos én elev ved Bønsmoen skole 6. trinn

  Les saken »

 • En spiller på ETF G11/12 har testet positivt på Covid-19 (hurtigtest)

  Les saken »

 • Registrert smitte hos én elev i åttende trinn ved RUSK

  Les saken »

 • Møtet i kommunestyret 07.09.2021 blir streamet

  Les saken »

 • Vaksineinformasjon - 12-15 åringer

  Les saken »

 • Gratisbading for 3. klassinger med flere på Råholt Bad

  Det blir videreføring av Eidsvoll kommunes tilbud til elever i 3. klasse i de kommunale skolene samt Steinerskolen!

  Les saken »

 • Smitte hos elev ved Råholt skole

  Les saken »

 • Tilskuddsordning til lokalt næringsliv - 3. tildeling!

  Tilskuddsordning runde 3 er klar. Søknadsfrist 27.09.2021!

  Les saken »

 • Valgdirektoratet sender i dag ut sms til alle stemmeberettige

  Les saken »

 • Det er i dag avdekket smitte hos en motspiller av EIF G15

  Les saken »

 • Vaksinering av 16-17-åringer

  Les saken »

 • Møtet i formannskapet i morgen 31.08.2021 kl. 1800 blir streamet

  Les saken »

 • Påvist Covid-19 hos en ansatt i Læringsverkstedet Folkeparken barnehage

  Les saken »

 • Covid-19-smitte påvist hos en spiller på Eidsvoll Turn fotball, J17

  Les saken »

 • Det er i dag, søndag, registrert en ny smittet innbygger som også har vært innom Råholt Bad

  Les saken »

 • Det ble lørdag påvist Covid-19-smitte hos en trener i Eidsvoll Turn og Gymnastikk

  Les saken »

 • Det er avdekket smitte hos en innbygger som har vært innom Råholt Bad

  Les saken »

 • Det er avdekket smitte hos en innbygger som har vært innom to treningssentre.

  Les saken »

 • En person som har trent med Eidsvoll 1814`s har testet i går positivt på korona

  Les saken »

 • Septiktømming på Vilberg og Frilseth (rode 6)

  Septiktømming på Vilberg og Frilseth (rode 6) starter opp i uke 35 og vil foregå i 3 uker framover. Det er septiktanker med tømmefrekvens årlig og annethvert år som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Møtet i hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet 24.08.2021 blir streamet

  Les saken »

 • Møtet i hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging 24.08.2021 blir streamet

  Les saken »

 • Møtet i hovedutvalg for næring, plan og miljø 24.08.2021 blir streamet

  Les saken »

 • Fremskynde vaksinedose to

  Les saken »

 • Tre dager med morgensvøm

  Mandag, onsdag og fredag kl 06.30-08.30!

  Les saken »

 • Det er registrert tre positive prøvesvar på barn i Råholtbråtan barnehage

  Les saken »

 • Flere badevakter søkes

  Bli timelønnet tilkallingsvikar på Råholt Bad!

  Les saken »

 • Velkommen til en ny høst på Friskliv- og mestringssenteret

  Vi er i gang igjen etter sommerferien

  Les saken »

 • Velkommen til skolestart!

  Onsdag 18. august er en stor dag for alle barn og ungdom i Eidsvollskolen. Skolestart er forbundet med spenning, forventninger og ønsker. Ta godt vare på hverandre og spesielt skolestarterne!

  Les saken »

 • En ansatt ved Sundet legesenter er smittet med korona

  Les saken »

 • Visste du at du kan forhåndsstemme fra i dag av?

  Les saken »

 • Smitte hos en ansatt i Råholtbråtan barnehage

  Les saken »

 • Smitte hos en ansatt i en av våre omsorgsboliger

  Les saken »

 • Nå kommer valgkortet!

  Selve valgdagen er 13. september! I Eidsvoll har vi to valgdager, slik at du kan velge å avgi din stemme søndag 12. eller mandag 13. september.

  Les saken »

 • Siste hele uke med hinderløype på vannet

  Flyteelementer til glede og moro for små og store legges ut hver dag t.o.m. uke 32.

  Les saken »

 • Skolestart Eidsvoll Verk skole

  Skolestart

  Les saken »

 • Smitte hos èn ansatt ved Villa Skaar, Bøn.

  Les saken »

 • En av gårsdagens smittede arbeider som bussjåfør

  Les saken »

 • Informasjon om vaksinering med andre dose i Eidsvoll

  Les saken »

 • Smitte hos en ansatt i en omsorgsbolig

  Les saken »

 • Det gjøres justeringer i trinn 3 av gjenåpningsplanen

  Les saken »

 • Smitte i publikum ved Feiringspillet!

  Jernverkshelga ble åpnet fredag kveld den 30. juli, med ny-premiere av skuespillet «Menn av malm, jenter av jern».

  Les saken »

 • Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO for 2.-4. trinn og gratis SFO for 1. trinn

  Les saken »

 • Smittesporing har ført oss innom Råholt Bad - fredag 23. juli

  Les saken »

 • Badegjest med korona på Råholt

  Var på badet fredag 23. juli kl 12.30-15.30.

  Les saken »

 • Minnemarkering 22. juli

  - vi glemmer aldri!

  Les saken »

 • Hinderløypa er på vannet

  Flytelementer til moro for små og store.

  Les saken »

 • Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn

  For å kunne avgi stemme ved høstens stortingsvalg må du være innført i manntallet. Du kan selv sjekke at du står i manntallet ved å møte opp i innbyggertorget i rådhuset eller på biblioteket. Her ligger manntallet til offentlig ettersyn.

  Les saken »

 • Det er i dag avdekket smitte hos en ansatt ved Læringsverkstedet Dal barnehage.

  Les saken »

 • En smittet innbygger har vært på Coop Extra på Eidsvoll Amfi torsdag 8. juli kl. 21.15.

  Les saken »

 • Munter Sport & Gastro Bar har hatt besøk av en gjest som var smittet med koronaviruset.

  Situasjonen tas veldig alvorlig og må håndteres deretter hos alle parter.

  Les saken »

 • EIF sommerskole - håndball - en deltager har testet positivt på korona

  Les saken »

 • Vaksinering mot koronaviruset i Eidsvoll

  Les saken »

 • Sommer på Helsestasjonene

  Les saken »

 • Det meldes om to nye smittede tilknyttet Hydranten, samt én utenom

  Les saken »

 • Livetall for Råholt Bad

  Hvor mange er det i badet nå?

  Les saken »

 • Svanfoss sluse - slusesesongen 2021

  Vannvegen mellom Mjøsa, Vorma, Glomma åpnes i dag, 1. juli

  Les saken »

 • En deltager til som testet positivt på korona i går, har vært innom Trento - gruppetime Zumba

  Les saken »

 • En deltager ved en gruppetime på Trento, testet i dag positivt på korona

  Les saken »

 • Vaksinestatus dose 1

  Les saken »

 • Vaksineinvitasjon går i dag til resten av gruppe 11 + resten av 18-års kullet

  Les saken »

 • Nye koronamidler å søke om!

  Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter.

  Les saken »

 • Meråpent bibliotek

  Eidsvoll bibliotek er et meråpent bibliotek - kom innom biblioteket for å få tilgang!

  Les saken »

 • Opphevelse av besøksrestriksjoner ved Vilberg helsetun

  Les saken »

 • Vaksinestatus pr. uke 25

  Les saken »

 • Nasjonal gjenåpningsplan trinn 3

  Les saken »

 • Møtet i hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging den 22.06.2021 blir streamet

  Les saken »

 • Møtet i kommunestyret 22.06.2021 kl. 09.00 blir streamet

  Les saken »

 • Møtet i hovedutvalg for næring, plan og miljø 22.06.2021 blir streamet

  Les saken »

 • Vaksineinvitasjon går i dag til resten av gruppe 10, i tillegg starter vi i gruppe 11

  Les saken »

 • Koronavaksine satt i utlandet kan etterregistreres i Norge

  Innbyggere i Eidsvoll som har tatt godkjent koronavaksine i utlandet kan etter-registrere denne i Norge. Dette gjelder for innbyggere med norsk fødselsnummer eller D-nummer som har fått vaksiner som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

  Les saken »

 • Sommerferie på Friskliv- og mestringssenteret

  Friskliv- og mestringssenteret har stengt i uke 29 og 30

  Les saken »

 • Oppfordring til Eidsvollrussen!

  Deltok du eller rullet du med russen på parkeringsplass ved McDonald's Gardermoen natt til fredag 11. juni og/eller natt til søndag 13. juni?

  Les saken »

 • Det ble torsdag morgen avdekket smitte hos èn elev ved Eidsvoll videregående skole

  Les saken »

 • Ny informasjon angående intervallet mellom første og andre dose av koronavaksinen

  Les saken »

 • Sommer på Råholt Bad

  Åpent hver dag i hele ferien!

  Les saken »

 • Vaksineinvitasjon til resten av prioriteringsgruppe 9 og starter i tillegg med gruppe 10

  Vi fortsetter i dag og tirsdag med resten av prioriteringsgruppe 9 (alder 45-54 år) og starter også med gruppe 10 (alder 18-24 år og 40-44 år)

  Les saken »

 • Møtet i formannskapet 15.06.2021 kl. 1400

  Les saken »

 • Endring i intervall på vaksinedose 1 og 2

  Les saken »

 • Regjeringen har varslet nytt intervall mellom vaksinedosene!

  Les saken »

 • Prioriteringsgruppe 9 står i dag for tur

  Les saken »

 • Endringsforskrift - endring i innreisekarantene for beskyttede og barn under 12 år

  - endringene gjøres gjeldende fra og med kl. 15.00 i dag, 4. juni 2021

  Les saken »

 • Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet - møte 08.06.2021

  Les saken »

 • Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging - møte 08.06.2021

  Les saken »

 • Hovedutvalg for næring, plan og miljø - møte 08.06.2021

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune arrangerer sommerskole 2021

  Vi er i ferd med å komme oss igjennom en alvorlig pandemi som har hatt innvirkning på barn og unge sitt dagligliv siden mars i 2020. Fritidsaktiviteter, opplæring og faglig og sosial utvikling hos elevene er blitt påvirket og til tider svært begrenset. Kommunene er derfor oppfordret til å arrangere sommerskole for barn og unge, og her finner du mer informasjon om Eidsvoll kommune sitt tilbud.

  Les saken »

 • Prioriteringsgruppe 8, nye invitasjoner - nye alderstrinn

  I dag, tirsdag 1. juni, vil de som er født 1963, -64, -65, og -66 få sms med invitasjon.

  Les saken »

 • Møtet i kommunestyret i morgen kveld den 01.06.2021 kl. 18.00 streames

  Les saken »

 • Det ble før helgen avdekket smitte hos en ansatt ved Ås skole

  Les saken »

 • Det ble avdekket en smittet hvor smittesporingen fører innom Trento

  Les saken »

 • Det er registrert smitte hos en person som har vært på korpsøvelse

  Les saken »

 • En viktig melding og gledelig nyhet vedrørende karantenetiltaket for G16 ETF og EIF

  Les saken »

 • Det økende behovet for testing av store grupper i befolkningen gjør at det kan bli litt ventetid på testtime.

  Les saken »

 • Det er torsdag kveld avdekket mulig smitte hos en ETF-G16-spiller

  Les saken »

 • Telefontrøbbel

  Les saken »

 • Trinn to i den nasjonale gjenåpningsplanen trådte ikraft fra i dag, torsdag 27. mai

  Videre i trinn to av gjenåpningsplanen gjøres det en del andre lettelser, f. eks. antall personer på arrangementer, i idretts- og fritidsaktiviteter samt rundt sosial kontakt blant flere andre lettelser.

  Les saken »

 • Var du på Munter Bar på Quiz torsdag 20. mai?

  Det ble avdekket ytterligere et smittetilfelle onsdag kveld og smittesporingen rundt dette fører oss blant annet innom Munter Bar på Råholt.

  Les saken »

 • Det er registrert smitte hos èn ansatt på Ås skole og én elev på Bønsmoen skole

  Les saken »

 • Treningsparken er ferdig

  Nå er Treningsparken ved Råholt ungdomsskole ferdig. Parken er et lavterskeltilbud som vil nå alle.

  Les saken »

 • Prioriteringsgruppe 8, nye alderstrinn - nye invitasjoner til vaksine

  Les saken »

 • Møtet i formannskapet i kveld 25.05.2021 blir streamet

  Les saken »

 • Har du vært på Råholt Bad og brukt fasilitetene i svømmehallen 18. mai etter klokken 17.00?

  Smittesporingen på en registrert smittet innbygger fører oss innom Råholt Bad. Det settes ingen i karantene men vi anbefaler å ha lav terskel for å teste seg

  Les saken »

 • Det er registrert smitte hos én elev på Råholt skole og én elev på Råholt ungdomsskole

  Smittesporingsteamet kontakter de berørte pr telefon, det opplyses da om testtidspunkt.

  Les saken »

 • Åpent bad for alle

  Fra fredag 21. mai.

  Les saken »

 • Animasjon på 6. trinn

  Elevene på 6. trinn har arbeidet med animasjon i forbindelse med den kulturelle skolesekken (DKS).

  Les saken »

 • Informasjonsmøte om detaljregulering av Vilberg barnehage

  Les saken »

 • Prioriteringsgruppe 8 - nytt alderstrinn får invitasjon i dag

  Les saken »

 • Yoga og avspenning starter igjen

  Yoga og avspenning er i gang inne i treningssalen igjen

  Les saken »

 • Møtet i hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging den 18.05.2021 blir streamet

  Les saken »

 • Feil i søknadsskjema for redusert foreldrebetaling barnehage

  Feil i søknadsskjema for redusert foreldrebetaling barnehage

  Les saken »

 • Møtet i hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet 18.05.2021 blir streamet

  Les saken »

 • Lokal forskrift om Covid-19 opphører å gjelde fra og med fredag 21. mai 2021

  Fra og med fredag 21. mai vil det være de nasjonale reglene og anbefalingene som gjelder i Eidsvoll.

  Les saken »

 • Det ble mandag morgen, 17. mai, avdekket smitte hos tre nye elever ved Eidsvoll VGS.

  Les saken »

 • Det er registrert en smittet ved Eidsvoll videregående skole

  Les saken »

 • Ytterligere èn testet positivt da nærkontaktene ved RUSK ble testet

  Les saken »

 • Feiring av nasjonaldagen på Ås skole, 2021

  Situasjonen i verden gjør fortsatt at feiring av 17. mai blir spesiell. Derfor er vår markering av dagen, med flagg, tale, tog, pølser, is og saft desto viktigere.

  Les saken »

 • Prioriteringsgruppe 8 står for tur til å få vaksineinvitasjon

  Les saken »

 • Møtet i hovedutvalg for næring, plan og miljø 18.05.2021 streames

  Les saken »

 • Det er onsdag oppdaget smitte hos èn elev ved RUSK

  Les saken »

 • Åpningstider ved korona-teststasjonen nå i mai

  Les saken »

 • Nå bygges Treningspark

  Snart står det klar en treningspark utenfor Råholt ungdomsskole. En slik park består av forskjellige treningsapparater som kan brukes både til lek og effektiv trening. De vil være tilgjengelig til bruk både i og utenom skoletiden.

  Les saken »

 • Vaksinering de neste to ukene

  Les saken »

 • Invitasjon til digitalt lunsjmøte om smarte klima- og energitiltak i din bolig

  Møtet avholdes på nett tirsdag 11. mai 2021 kl. 11.00-12.00. Se vedlagte invitasjon

  Les saken »

 • Høytidsdager på Råholt Bad i mai

  Ha en ren fornøyelse!

  Les saken »

 • Møtet i kommunestyret i kveld 04.05.2021 blir streamet

  Les saken »

 • Tilskudd til virksomheter innen overnattings- og serveringsbransjen

  Les saken »

 • Vaksineinvitasjon går i dag ut til prioriteringsgruppe 7 (18-44 år med underliggende sykdom)

  Timene er åpne kun for den som mottar personlig invitasjon, så du trenger ikke gjøre noe før du mottar sms eller epost, i tillegg skal du bruke lenken som ligger i sms'en for å bestille.

  Les saken »

 • Testingen av barna i Folkeparken Dal barnehage lørdag registrerte ytterligere ett barn smittet

  Les saken »

 • Det ble fredag kveld avdekket smitte ved RUSK og ved Folkeparken Dal barnehage

  Les saken »

 • Delvis gjenåpning på Råholt Bad

  Fra og med morgensvøm mandag 3. mai.

  Les saken »

 • Besøksdager for skolestartere i Eidsvoll

  Les saken »

 • Regionale tiltak avvikles for Eidsvoll fra og med mandag 3. mai 2021

  Les saken »

 • Formannskapet vedtok videreføring av Lokal forskrift frem til 20. mai 2021

  Med bakgrunn i administrasjonens saksfremlegg, ønsker fra næringslivet om at det skal være "åpent, men strengt", samt et ønske om å unngå nye smitteoppblomstringer med ny nedstengning ble det fremmet forslag fra politikerne om å gå for alternativet i saken: Det ønskes at forskriften videreføres uendret frem til og med 20.05.2021

  Les saken »

 • Vaksineinvitasjon går i dag ut til prioriteringsgruppe 6 (45-54 med underliggende sykdommer)

  Timene er åpne kun for den som mottar personlig invitasjon, så du trenger ikke gjøre noe før du mottar sms eller epost, i tillegg skal du bruke lenken som ligger i sms'en for å bestille.

  Les saken »

 • Begrenset drift ved Råholt Bad

  I perioden mandag 26. april t.o.m. søndag 9. mai.

  Les saken »

 • Det er snart klart for å invitere prioriteringsgruppe 6 til å booke vaksinetime

  Så, er du i alderen 45-54 år, og har underliggende sykdommer, kan du forvente en invitasjon pr. sms eller epost over helgen.

  Les saken »

 • Det innføres gult driftsnivå på skoler og barnehager i Eidsvoll

  Les saken »

 • Endringer i regionale tiltak for kommunene i Viken, tiltaksnivå B

  Les saken »

 • Badevaktuniform søker ny eier

  Kvinnelig badevakt i fulltid og timelønnede tilkallingsvikarer av begge kjønn.

  Les saken »

 • Møtet i hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet i kveld blir streamet

  Les saken »

 • Møtet i hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging i kveld blir streamet

  Les saken »

 • Vaksineinvitasjon går nå ut til prioriteringsgruppe 5 (55-64 med underliggende sykdommer)

  Les saken »

 • Møte i hovedutvalg for næring, plan og miljø 20.04.2021

  Les saken »

 • Vaksine-sms gikk i går ut til ny gruppe - 65 år.

  Les saken »

 • Trenger du koronatest? Usikker på symptomer? Nærkontakt? Vi utvider åpningstidene ved teststasjonen!

  Les saken »

 • Nasjonale myndigheter har gjort noen endringer i §5A i Covid-19 forskriften

  Les saken »

 • Videreføring av rødt nivå på skoler og barnehager i Eidsvoll, uke 16 og 17

  Les saken »

 • Det er avdekket smitte hos to personer som medfører karantenetiltak ved Stensby barnehage

  Les saken »

 • Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

  Dette er en kampanje som retter seg mot boligeiere og pågår fra 19. april og frem til 15. desember 2021.

  Les saken »

 • Avspasering 14. Mai

  Informasjon om inneklemt dag

  Les saken »

 • Ny SFO-leder

  Vi har ny SFO-leder fra 1. Juni

  Les saken »

 • Er du 66, 67 eller 68 år? Da vil du få vaksine-sms (e-post) i løpet av dagen

  Les saken »

 • Råholt Bad er stengt

  I perioden mandag 12. april t.o.m. søndag 25. april.

  Les saken »

 • Det kom lørdag ettermiddag ytterligere en positiv koronatest av en elev til ved Råholt ungdomsskole

  Les saken »

 • Det ble lørdag formiddag avdekket smitte hos en elev ved RUSK

  Smittesporingsteamet har vært ikontakt med de berørte og alle har fått beskjed om testing inn og ut av karantene. Vi oppfordrer alle til å lese karanteneregler

  Les saken »

 • Nasjonale myndigheter viderefører tiltaksnivå etter § 5A - regulert i covid-19-forskriften for Eidsvoll

  Les saken »

 • Kommunestyremøtet 13.04.2021

  Les saken »

 • Har du eller en av dine nærmeste fått sms om Covid-19-vaksine?

  - Det er veldig stor pågang på vaksinetelefonen og veldig mange kommer ikke igjennom!

  Les saken »

 • Ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

  Les saken »

 • Formannskapet vedtok 6. april å videreføre den lokale Covid-19 forskriften

  Den lokale forskriften trer i kraft straks, og gjelder frem til og med 27. april 2021.

  Les saken »

 • Det blir i dag sendt ut sms og epost til ny aldersgruppe i prioriteringsgruppe 4, alder 69-72

  Les saken »

 • Kriseledelsen har beslutta og videreføre rødt nivå

  Gjelder for de to neste ukene, uke 14 og uke 15.

  Les saken »

 • Tre barn, to ved barnehage og ett ved skole fikk påvist Covid-19 i går

  Les saken »

 • Det blir i dag sendt ut sms til første pulje i prioriteringsgruppe 4

  Første pulje innenfor prioriteringsgruppe 4 er de som tilhører alder 73-74 år + noen personer mellom 18- og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

  Les saken »

 • Det er lørdag avdekket smitte hos en elev på 3. trinn ved Råholt skole

  Les saken »

 • Status Covid-19-vaksinering Eidsvoll

  Les saken »

 • Regjeringens anbefalinger for påsken

  Les saken »

 • En kort oppsummering fra smittesituasjonen ved tre av skolene i Eidsvoll

  Les saken »

 • Det ble tirsdag ettermiddag avdekket smitte hos en elev ved 1. trinn på Råholt skole

  Les saken »

 • Åpningstider i påskeuken 2021

  Les saken »

 • Økte analysetider på Covid-19-tester ved sykehusene

  Les saken »

 • To elever ved Ås skole fått påvist smitte med Covid-19

  Les saken »

 • Smitte avdekket hos èn elev ved Råholt ungdomsskole (RUSK)

  Les saken »

 • Hvorfor kan ikke kommunen bare stenge alle skoler og barnehager i Eidsvoll?

  Det er mange som, forståelig nok, er bekymret for koronasmitte i barnehager og skoler i Eidsvoll, og flere lurer på hvorfor kommunen ikke bare stenger skoler og barnehager.

  Les saken »

 • Nå åpner søknadsportalen for eventbransjen

  Les saken »

 • Det ble søndag formiddag påvist smitte hos tre elever ved Råholt ungdomsskole.

  Les saken »

 • Innføring av digital hjemmeundervisning for Råholt skole og rødt nivå for alle skoler og barnehager i Eidsvoll kommune

  Les saken »

 • Påskeinformasjon - postes senere

  Les saken »

 • Det ble torsdag kveld påvist smitte hos en elev i 2. trinn på Råholt skole

  Husstandsmedlemmer til personer i karantene skal i henhold til gjeldende råd fra FHI settes i ventekarantene til prøvesvaret er mottatt.

  Les saken »

 • Besøk ved Vilberg helsetun

  I lys av nye strengere tiltak i Viken-området har det vært vurdert om det bør gjøres endringer i besøksadgangen ved Vilberg helsetun.

  Les saken »

 • Treningsgrupper ute og KIB-kurs er i gang igjen

  Vi starter med gruppetilbud igjen

  Les saken »

 • Kommunalt viltfond - 2021

  Eidsvoll kommune utlyser herved mulighetene for å kunne søke om midler fra det kommunale viltfondet til vilttiltak i 2021.

  Les saken »

 • Grunnskole og barnehager fortsetter på gult nivå etter en vurdering av lokal smittesituasjon i Eidsvoll

  Les saken »

 • Stengt Råholt Bad

  I perioden 16. mars t.o.m. 11. april.

  Les saken »

 • Stengte gruppetilbud

  Friskliv- og mestringssenteret stenger alle gruppetilbud

  Les saken »

 • Nasjonale myndigheter innfører nå det strengeste tiltaksnivået, gjeldende fra midnatt, natt til tirsdag 16. mars

  Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut den 11. april.

  Les saken »

 • Smitte hos elev ved Eidsvoll videregående skole

  Eleven bor ikke i Eidsvoll kommune og vil bli fulgt opp i egen hjemkommune.

  Les saken »

 • Det er avdekket smitte hos en ansatt ved Dal skole, fredag ettermiddag

  I dette tilfellet betyr det dessverre omfattende karantenetiltak. Alle berørte får egen beskjed - Smittesporingsteamet vil ta kontakt i løpet av fredag eller lørdag, det er mange å ringe så vennligst vær tålmodig.

  Les saken »

 • Stans i AstraZeneca - vaksineringen

  Folkehelseinstituttet melder om at vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen mot covid-19 settes på pause!

  Les saken »

 • Smitte avdekket hos en ansatt ved Ankertunet barnehage

  Les saken »

 • Det er bekreftet en smittet ved korttidsavdelingen ved Vilberg helsetun

  Les saken »

 • Hovedopptaket til barnehage 2021 er i gang

  Tilbud om barnehageplass 2021

  Les saken »

 • Aktivitetstilbud på Friskliv- og mestringssenteret

  Vi har for tiden begrenset tilbud på Friskliv- og mestringssenteret

  Les saken »

 • Begrenset adgang på Råholt Bad

  pga. kampen mot korona!

  Les saken »

 • Testene som ble gjort av elevene ved Vilberg skole mandag avdekket fire nye smittede

  Les saken »

 • Kommunestyret har i dag vedtatt å innskjerpe den lokale smittevernforskriften for Eidsvoll

  Med bakgrunn i det høye smittetrykket og en foreløpig uoversiktlig situasjon èn av nabokommunene, økende smitte i andre nabokommuner og noen av kommunene på Nedre Romerike, har kommunestyret i dag vedtatt tiltak som hindrer mobilitet på tvers av kommunegrenser fra kommuner med høyt smittetrykk. Det er igjen økende bekymring for hva både økt smitte og innskjerpede lokale forskrifter i våre nabokommuner kan gi av konsekvenser for Eidsvoll.

  Les saken »

 • Stengte boblebad

  Grunnet periodevis vedlikehold.

  Les saken »

 • Det er fortsatt alvor!

  Det er økende smitteutbredelse i vår region og Eidsvoll kommune følger situasjonen nøye. Nye nasjonale tiltak skal kunngjøres fra regjeringen på tirsdag. Dersom det blir behov for nye lokale tiltak så vil informasjon sendes ut til innbyggerne.

  Les saken »

 • Møte i kommunestyret 9. mars 2021

  Les saken »

 • Smitte ved Vilberg barneskole

  De som settes i karantene skal testes både mandag og fredag ved teststasjonen i Badet kulturtun.

  Les saken »

 • Oppdatert: Informasjon rundt smittetilfellene siste døgn

  Les saken »

 • Informasjonsvideo fra vaksinestasjonen

  Velkommen til oss når det er din tur!

  Les saken »

 • Gjennomføring av arrangementer - med tanke på smittevernreglene

  Les saken »

 • Et mindre leirras er gått i området nedenfor Vilberg ungdomsskole

  Les saken »

 • Stengte barnebasseng

  Grunnet periodevis vedlikehold.

  Les saken »

 • Formannskapet har i dag vedtatt å videreføre den lokale Covid-19 forskriften

  Det er en rolig smittesituasjon i Eidsvoll nå men den senere tid har imidlertid vist at lokale og regionale utbrudd lett kan oppstå knyttet til mutert virus. Dersom smittesituasjonen fortsetter slik den er nå, varsles det allerede nå at det ikke vil bli foreslått ytterligere forlengelser etter 7. april.

  Les saken »

 • Informasjon rundt smitten som ble registrert lørdag 20. februar ved Dal skole

  Les saken »

 • Påvist UK-variant i tilfellet meldt tirsdag

  Det er ingen fare for lokalt utbrudd som følge av dette.

  Les saken »

 • Regnskapsresultat for 2020

  Kommunen har hatt et økonomisk uforutsigbart år på grunn av stadig endringer i rammebetingelsene, men har kommet godt ut av det når det gjelder kompensasjon i forbindelse med covid-19

  Les saken »

 • Smittesituasjonen i Eidsvoll i løpet av helgen

  Det er to saker meldt inn i løpet av helgen 19. - 21. februar, som vi ønsker å informere spesielt om. Disse to sakene har ingenting med hverandre å gjøre.

  Les saken »

 • En elev ved Ås skole og et barn ved Læringsverkstedet barnehage avdeling Mork har testet positivt på Covid-19

  Les saken »

 • Skøyteisen på Vilberg skole

  Velkommen til skøyteisen her på Vilberg!

  Les saken »

 • Slik kan vinterferien tilbringes, sier FHI og Helsedirektoratet

  - En ferie kan være et etterlengtet avbrekk for denne tøffe tiden vi er i nå. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har derfor utarbeidet noen nasjonale anbefalinger vi alle bør følge, slik at vi unngår at smitten stiger igjen. Vi kan ikke ta ferie fra smittevernrådene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

  Les saken »

 • Kommunale gebyrer er sendt ut

  Kommunale eiendomsgebyrer sendes i disse dager ut. Fakturaen er en avregning av 2020 og forskudd for 1. termin 2021. Inneholder også eiendomsskatt for 1. termin 2021. Vi gjør oppmerksom på at fakturaen som er sendt ut kan være høyere enn normalt. Dette har i de fleste tilfeller sammenheng med at det i 2020 har blitt tilbragt mer tid hjemme enn i en normalsituasjon, hvilket påvirker forbruket på vann og avløp.

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune følger med på smittesituasjonen i Hurdal

  Les saken »

 • Ungdommens kommunestyre og Demokraticamp 2021

  Les saken »

 • Vinterferien på Råholt Bad

  Badetøy eller ski?  Hopp og stup? Råholt Bad holder åpent hver dag!

  Les saken »

 • En elev ved Vilberg skole fikk i går påvist Covid-19

  Les saken »

 • Hovedopptak barnehage 2021

  Vi anbefaler å søke på minst to barnehager. Husk å søke før 1. mars

  Les saken »

 • Kokepåbudet i Sørbygda (Råholt og Dal) oppheves

  Kokepåbud oppheves og vannet kan benyttes som normalt. Det er ikke nødvendig å la vannet renne en stund før vannet tas i bruk.

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune informerer - Kokevarsling i Sørbygda (Råholt-Dal)

  I forbindelse med en vannprøve tatt på Råholt er det påvist lavt nivå av koliforme bakterier. I tråd med drikkevannsforskriften iverksettes kokevarsel for aktuelle innbyggere.

  Les saken »

 • Andre plass i årets demokraticamp

  Demokraticamp er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene på Øvre Romerike (Gardermoregionen), Eidsvoll 1814 og Ungt Entreprenørskap Akershus. I årets camp fikk klasse 23c fra 9. trinn andre plass. Elevene på bildet er Anja, Embla, Aurora, Daniel og Ermir.

  Les saken »

 • Hvordan avbestille time til koronatest?

  Ring legevakten, tlf. 63 96 93 00, for å avbestille

  Les saken »

 • Bestilling av time til vaksine blir i disse dager satt opp for testing

  Timebestilling for koronavaksine er ikke klar til bruk enda. Vi kan se dette i oppstartsbildet for timebestilling av koronatest, dette fordi den er i ferd med å settes opp og man er i testfasen.

  Les saken »

 • Uvedkommede på døren?

  Be om legitimasjon fra de som kommer uanmeldt på døren, hvis du ikke kjenner dem. Alle ansatte i Eidsvoll kommune har legitimasjonskort som de skal vise frem.

  Les saken »

 • En elev ved RUSK (Råholt ungdomsskole) fikk i dag påvist Covid-19

  Alle elever og ansatte som settes i karantene kontaktes av smitteporingsteamet i løpet av dagen/kvelden onsdag 3. februar 2021

  Les saken »

 • Antall nærkontakter

  Det oppfordres til å tenke over hvor mange man møter og reduserer antallet, slik at man selv unngår å bli smittet og dermed også unngår å smitte andre.

  Les saken »

 • Spørsmål rundt vaksinasjon

  Kommuneoverlegen får mange direkte henvendelser om vaksinasjon - vi ber om at innbyggere og andre med spørsmål knyttet til vaksinasjon, benytter informasjonstelefonen.

  Les saken »

 • Forlik med HR Prosjekt i Bårlidalsaken

  Les saken »

 • Forlik med HR Prosjekt i Bårlidalsaken

  Les saken »

 • Webinar om støtteordninger i næringslivet!

  Eidsvoll kommune, i samarbeid med Innovasjon Gardermoen og ECIT Viken inviterer til webinar om støtteordninger i næringslivet

  Les saken »

 • Kommunestyrets møte i kveld 2.2.2021

  Les saken »

 • Det ble lørdag kveld meldt om smitte hos en elev ved RUSK

  Det ble lørdag kveld avdekket smitte hos en elev på 8. trinn ved RUSK.

  Les saken »

 • En elev ved VUSK har testet positivt på Covid-19

  Les saken »

 • Vaksinetelefon - Eidsvoll

  På telefonen kan du få svar på praktiske spørsmål vedrørende koronavaksinasjon

  Les saken »

 • Er det fare for jordras i Eidsvoll?

  Den siste tiden har vi fått mange henvendelser fra våre innbyggere som er bekymret for jordras etter skredhendelsen i Gjerdrum. Det enkle svaret på spørsmålet om det kan være fare for jordras i Eidsvoll er at det alltid vil kunne være fare for ras der det er jord tilstede i kupert terreng. Hvor stor faren er derimot, varierer veldig. Det avhenger av jorddybde, jordtype, hellingsforhold, avstand til vassdrag mm.

  Les saken »

 • Tilskudd til skjenke- og serveringsbedrifter i Eidsvoll kommune

  Les saken »

 • Informasjon og status for Covid-19 - Eidsvoll

  Det er satt mange personer i karantene det siste døgnet.

  Les saken »

 • En ansatt ved Dal skole har i ettermiddag fått påvist Covid-19

  Les saken »

 • Påvist smitte ved Læringsverkstedet Bjørnsrud skog barnehage

  Smitten har sammenheng med tidligere påvist smitte ved Råholt ungdomsskole.

  Les saken »

 • Videreføring av lokal forskrift om Covid-19 frem til 3. mars 2021

  Lokalsamfunnet har i stor grad sluttet opp om de innførte lokale smitteverntiltak, og det er innarbeidet gode vaner hos befolkningen. I en situasjon med fortsatt uavklart smittesituasjon videreføres våre lokale regler frem til vi får en mer tydelig fallende smitteutvikling lokalt og i våre nærområder.

  Les saken »

 • Til arbeidstakere og arbeidsgivere relatert til utbrudd med britisk covidvirusvariant i Nordre Follo

  Arbeidstakere som ikke kan arbeide fra hjemmekontor skal møte på arbeid. Arbeidsreisen defineres som en nødvendig reise. Det er arbeidsgiver som avgjør hvorvidt det er mulig å arbeide fra hjemmekontor.

  Les saken »

 • En av de smittede som ble avdekket i helgen tilhører Råholt skole

  Les saken »

 • Møte i formannskapet i kveld streames

  Les saken »

 • Smittesituasjonen i Nordre Follo

  Det vurderes pr. i dag at gjeldende nasjonale føringer og lokal forskrift ivaretar nødvendige smittevernhensyn.

  Les saken »

 • Vi følger smittesituasjonen i Nordre Follo

  Les saken »

 • Status for smitte i skoler og barnehage på Råholt

  Les saken »

 • Påvist smitte hos pasient ved Vilberg helsetun

  På grunn av denne situasjonen vil det i en periode likevel ikke være besøksadgang på 1. avdeling

  Les saken »

 • Runar Nilsen er tilsatt i stillingen som økonomisjef i Eidsvoll kommune.

  Vi er glad for å få Runar med på laget og ønsker han velkommen til Eidsvoll.

  Les saken »

 • Videreføring av de fleste nasjonale tiltakene med noen lettelser for barn og unge

  Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge.

  Les saken »

 • Fra 20. januar åpnes det på nytt for besøk ved Vilberg helsetun

  På bakgrunn av lempinger i de nasjonale tiltakene og utviklingen i smittesituasjonen åpnes det igjen for besøk, med begrensninger. I tillegg en begrenset gjenåpning av dagtilbudet ved Vilberg bosenter fra mandag 25. januar.

  Les saken »

 • Et dødsfall ved Vilberg helsetun, som følge av Covid-19.

  Les saken »

 • Fredag ble det påvist smitte hos et elev ved Råholt ungdomsskole

  Alle nærkontakter er satt i karantene inntil testsvar foreligger

  Les saken »

 • Påvist smitte hos to barn ved Bønsmoen barnehage

  Kommunens smittesporingsteam kontakter foresatt for alle barn som er satt i karantene.

  Les saken »

 • Nye sider for byggesak!

  En byggeprosess kan være krevende i seg selv, i tillegg skal man sette seg inn i kompliserte lover og regler og uforståelige faguttrykk.

  Les saken »

 • Bade eller ikke på Råholt Bad?

  Hjelp til med å holde smittetrykket nede og Råholt Bad åpent!

  Les saken »

 • Søndag 9. januar ble det avdekket smitte hos èn pasient ved Vilberg helsetun

  Les saken »

 • Søk Kulturstipend fra Viken

  Festival, Kunst og kulturprosjekter. Søk støtte fra Viken Fylke. Søknadsfrist 1. Februar.

  Les saken »

 • Videreføring av lokal forskrift om Covid-19 i Eidsvoll

  Smittesituasjon er ikke vesentlig endret fra den forrige behandlingen av forskriften, men som kjent har regjeringen kommet med nye regler og anbefalinger. Formannskapet har vedtatt forlengelse av den lokale forskriften, som er basert på faglige vurderinger fra kommuneoverlegen, med to mindre tilpasninger.

  Les saken »

 • Koronavaksinasjon i Eidsvoll

  Smittevernrådene vil fortsatt gjelde i lang tid. Selv om vi nå starter vaksinering, vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet.

  Les saken »

 • Informasjon om helse- og omsorgstjenester Helse og bistand for uke 1 og 2 - ny vurdering 19. januar 2021

  Les saken »

 • Koronasituasjonen – oppdatering i forhold til sykehjemmet, omsorgsboliger og dagtilbud

  I lys av de nye strenge tiltakene innføres det igjen midlertidig besøksstans ved Vilberg helsetun

  Les saken »

 • Nye nasjonale koronatiltak fra 4. januar og 14 dager fremover

  Søndag 3. januar presenterte regjeringen en rekke nasjonale tiltak for å få tilbake kontrollen på smittespredningen av koronaviruset. Tiltakene vil i først omgang gjelde i 14 dager fra og med 4. januar til og med 18. januar.

  Les saken »

 • Ungdomsskolene i Eidsvoll følger nasjonale retningslinjer og går over til rødt tiltaksnivå

  Ungdomsskolene i Eidsvoll går over til rødt tiltaksnivå fra mandag 4. januar og frem til 18. januar 2021

  Les saken »

 • Skredet i Gjerdrum

  Eidsvoll kommune har stor medfølelse med Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Anita Borrmann Skoglund er tilsatt i stilling som virksomhetsleder Kultur i Eidsvoll kommune

  Vi er meget godt fornøyd med at Anita Borrmann Skoglund har takket ja til stillingen og ønsker henne velkommen til Eidsvoll kommune

  Les saken »

 • Vannlekkasje ved Letohallen

  Forventes utbedring i løpet av dagen

  Les saken »

 • Rådhusets åpningstider i romjula

  Vi holder åpent tre dager i romjula

  Les saken »

 • Gode råd og julehilsen fra ordfører og kommuneoverlege

  Les saken »

 • Vold i nære relasjoner!

  Julehøytiden står foran oss, og samfunnet er annerledes på mange måter, det gir risiko for vanskelige familiesituasjoner med fare for vold.

  Les saken »

 • Bading for alle fra 21. desember

  Perioden med delvis badeforbud avsluttes.

  Les saken »

 • Videreføring av Lokal forskrift om midlertidige smitteverntiltak i Eidsvoll

  Formannskapet i Eidsvoll har 17. desember vedtatt å forlenge Lokal forskrift om midlertidige smitteverntiltak i Eidsvoll fram til 10. januar 2021. Det er én endring i forskriften fra sist og det er at det nå åpnes for at svømmehall og treningssentre kan ta i mot besøkende fra andre kommuner.

  Les saken »

 • Drømmestipend!

  Søk Drømmestipendet og kom et skritt nærmere dine drømmer!

  Les saken »

 • FHIs råd for en trygg og god julefeiring

  I 2020 legger pandemien en demper på julefeiringen for de fleste, og vi må begrense samvær med familie og venner for å redusere smittespredningen.

  Les saken »

 • Koronavaksinasjon Eidsvoll

  Les saken »

 • Nå kan pasientene på Vilberg helsetun igjen motta besøk

  Det er nå ingen smittetilfeller ved Vilberg helsetun, og smittetrenden generelt i området har vært synkende. Høsten har imidlertid vist oss at det er nødvendig å ha forsiktighetsregler.

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen for Eidsvoll - mandag i uke 51

  Les saken »

 • Situasjonen ved Vilberg helsetun

  En ansatt på Vilberg helsetun fikk påvist korona 8. desember 2019. Per nå anses ikke dette som et smitteutbrudd ved institusjonen, men som en enkeltstående hendelse.Den ansatte har ikke arbeidet på andre arbeidssteder utenfor Vilberg helsetun.

  Les saken »

 • Julens åpningstider på Råholt Bad

  Les saken »

 • Søknad 3 runde Covid-19 Krisefond

  Det lyses ut en tredje søkerrunde for kommunalt krisefond covid-19 til lag, foreninger og kultur som ikke dekkes tilstrekkelig fra statlige/fylkeskommunale krisepakker med søknadsfrist 31.12.2020.

  Les saken »

 • Kommunestyret i tirsdag 8. desember 2020

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Eidsvoll - uke 50

  Vi vil fra nå av på hverdager rapportere smittetall for foregående døgn basert på smittesporingsteamets aktivitet og rapportering.

  Les saken »

 • Kulturminnefondet

  Søk om tilskudd til kulturminne. For private, lag, organisasjoner og foreninger.

  Les saken »

 • Vold i nære relasjoner

  Les saken »

 • Den digitale postforsendelsen skal oppgraderes

  Nedetid for sending og mottak av digital post for Eidsvoll kommune

  Les saken »

 • Juletre fra FAU

  Les saken »

 • Frivillige trafikkvakter ved Vilberg skole

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Eidsvoll - uke 49

  Vi håper julen i år kan medføre et kraftig tilbakeslag for smitteutbredelsen. Det er mulig hvis vi gjennom julen står imot fristelsen å være mye sosiale med hverandre.Smitten faller ikke av seg selv – det gjør den bare ved tiltak og etterlevelse av tiltak.

  Les saken »

 • Møte i kommunestyret 08.12.2020

  Les saken »

 • Avlyst badedisco fredag 4. desember

  På grunn av koronasituasjonen i samfunnet generelt og Eidsvoll spesielt så avlyses badediscoen på Råholt Bad kl 18.00-20.00.

  Les saken »

 • FHI-rapport Eidsvoll kommune

  Vi er takknemlige for rask respons og god bistand fra FHI i en vanskelig situasjon ved sykehjemmene i Eidsvoll.

  Les saken »

 • Det gis ikke dispensasjoner til den lokale forskriften om midlertidige smitteverntiltak som er gjeldende fra 26. november 2020

  Les saken »

 • Bading på Råholt kun for dem som bor eller arbeider i Eidsvoll

  Gjelder for perioden 26.11.-20.12.

  Les saken »

 • FNs internasjonale dag

  FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

  Les saken »

 • Handlingsplan 2021-2024. Budsjett 2021 - offentlig ettersyn

  Les saken »

 • Teststasjonen for koronatesting (Covid-19) flytter torsdag 26. november 2020

  Teststasjonen flytter til Badet kulturtun og har adresse Eidsvollbakken 42, 2080 Eidsvoll.

  Les saken »

 • Lokal forskrift om midlertidige smitteverntiltak i Eidsvoll gjeldende fra torsdag 26. november 2020

  Kommunens kriseledelse har sett behovet for både å forsterke og forlenge den lokale forskriften, og med bakgrunn i medisinskfaglige råd fra kommuneoverlegen og en mer uavklart smittesituasjon enn det var 11. november ble det fremmet en sak om dette til politikerne i Formannskapet til deres møte, tirsdag 24. november. Protokollen fra møtet er i ferd med å skrives og forskriften ble vedtatt som foreslått. Forskriften er gjeldende fra torsdag 26. november og i første omgang frem til 20. desember 2020

  Les saken »

 • Status om smittesituasjonen i Eidsvoll - uke 48

  Les saken »

 • Revidert lokal forskrift om midlertidige smitteverntiltak skal behandles i Formannskapets møte, tirsdag 24. november 2020

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om covid 19-situasjonen i Eidsvoll

  Det er mange endringer i smittesituasjonen i Eidsvoll siste uke og det er derfor nødvendig å komme med en oppdatering.

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om smitte ved ulike institusjoner i Eidsvoll

  Jeg vil gjenta min oppfordring til hele befolkningen om å følge gjeldende retningslinjer. Det beste tiltaket for å beskytte våre sårbare innbyggere er at smitteutbredelsen er lav i samfunnet. Det kan alle ta ansvar for, hver for seg.

  Les saken »

 • Skjerpede smitteverntiltak på Råholt Bad

  Gjelder fra torsdag 19. november.

  Les saken »

 • Bestill koronatest elektronisk

  Les saken »

 • Smitteutbrudd i en omsorgsbolig

  Det er testet positivt for Covid-19 i et bofellesskap for utviklingshemmede i Eidsvoll.

  Les saken »

 • Status om smittesituasjonen i Eidsvoll - uke 47

  Les saken »

 • BOA`s julebutikk 2020

  Les saken »

 • Hovedutvalg for næring, plan og miljø - møteinnkalling til Teams-møte 17.11.2020

  Les saken »

 • Status om smittesituasjonen i Eidsvoll

  Les saken »

 • Det er avdekket ytterligere en smittet ved Vilberg helsetun

  Det ble onsdag 11. november avdekket smitte hos ytterligere en pasient på Vilberg helsetun.

  Les saken »

 • Søknadsfristen nærmer seg!

  Kommunalt næringsfond - krisepakke fase 3

  Les saken »

 • Jubel og kontraktsignering for ny Råholt barneskole

  Arbeidet med detaljprosjekteringen starter umiddelbart og ØM-Fjeld er nå i gang med å kontrahere sine underentreprenører. Både Eidsvoll kommune v/Prestegård og ØM-Fjeld v/Krog ser frem til å kunne bygge den nye barneskolen for Råholt.

  Les saken »

 • Lokale, midlertidige smitteverntiltak i Eidsvoll

  Forskriften er i noen grad koordinert med andre kommuner i nærområdet, dette gjelder ikke minst påbud knyttet til bruk av munnbind i forbindelse med kollektivtransport som går på tvers av kommunegrenser.

  Les saken »

 • Ahus melder om forsinkelser når det gjelder prøvesvar på Covid-19-tester

  Les saken »

 • Ekstraordinært møte i kommunestyret 11.11.2020 kl. 1800

  Det avholdes ekstraordinært møte i kommunestyret i morgen, 11.11.2020 kl. 1800, på Teams

  Les saken »

 • En person bosatt i kommunen er død på grunn av koronaviruset

  Les saken »

 • Status koronasituasjonen (Covid-19) i Eidsvoll - uke 46

  Les saken »

 • Oppdatering om flere smittetsituasjoner i Eidsvoll

  Oppdatering om flere smittesituasjoner i Eidsvoll

  Les saken »

 • Karantenetiltak ved Helge Neumanns veg 7

  Orientering om karantenetiltak ved Helge Neumanns veg 7, omsorgsbolig

  Les saken »

 • Karantenetiltak i Bønsmoen barnehage

  Orientering om karantenetiltak i Bønsmoen barnehage

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon rundt utbruddet av Covid-19 ved Villa Skaar Valstad sykehjem

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om utbrudd av Covid-19 ved Villa Skaar Valstad sykehjem

  Les saken »

 • Nye nasjonale smitteverntiltak kom i dag

  Les saken »

 • Tre ansatte hos Villa Skaar Valstad sykehjem har testet positivt på Covid-19

  Les saken »

 • Endrede smitteverntiltak under borgerlig vielse

  Les saken »

 • Flomvarsel, fortsatt gult nivå for Mjøsa og Øyeren

  Les saken »

 • Badevaktsuniformer søker nye eiere!

  Les saken »

 • Status koronasituasjonen (Covid-19) i Eidsvoll - uke 45

  Les saken »

 • Handlingsplan 2021-2024. Årsbudsjett 2021

  Rådmannens grunnlagsdokument er nå ferdig.

  Les saken »

 • Flomvarsel - gult nivå for Mjøsa og Øyeren

  Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader!

  Les saken »

 • Skoleskyss og smittevern

  I tråd med gjeldende smittevernråd minner Ruter på følgende – spesielt ved skolestart da en opplever overfylte busser på enkelte avganger: - oppfordre foresatte til å bringe elevene til skolen uten å reise kollektivt - oppfordre elevene til å gå eller sykle

  Les saken »

 • Påvist korona (Covid-19) hos en elev i 6. trinn ved Bønsmoen skole

  Kartlegging fortsetter og kontakt med nærkontakter pågår -  for informasjon om karantenen. Dette betyr at foresatte til alle elevene som er i karantene vil få veiledning i løpet av dagen torsdag 29. oktober

  Les saken »

 • Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for 2020-2031

  Formannskapet behandlet i møte den 13.10.2020 saken "Andregangsbehandling av kommuneplanens areal- og samfunnsdel for 2020-2031", og vedtok å legge kommuneplanens arealdel ut på et nytt offentlig ettersyn.

  Les saken »

 • Nye smitteverntiltak innføres!

  Vi følger hele tiden nasjonale råd og følger fortløpende opp situasjonen og ber også øvrige innbyggere følge med på råd regjeringen, helsedirektoratet og fra Folkehelseinstituttet.

  Les saken »

 • Status koronasituasjonen (Covid-19) i Eidsvoll - uke 44

  Les saken »

 • Kommunalt næringsfond - krisepakke fase 3

  Les saken »

 • Er du rusavhengig? – Eller på vei vekk fra rusen?

  Hva med gratis yoga? – Eller rett og slett «bare» sosialt samvær?

  Les saken »

 • Vi innfører nytt sak- og arkivsystem

  Nå er tiden inne for å implementere dette nye saks- og arkivsystemet i hele organisasjonen og ut til dere innbyggere og andre interessenter. Vi får nå et nytt og mer moderne saksbehandlingssystem som også legger godt til rette for videre utvikling.

  Les saken »

 • Storfint besøk av stortingspresidenten

  Mandag 19. oktober fikk 9. trinn besøk av selveste stortingspresidenten. Tone Wilhelmsen Trøen fikk god kontakt fra første stund og flere ganger satt latteren løst. Siden Stortinget er stengt for skolebesøk nå i korona-tida, var det hun som kom på besøk til oss.

  Les saken »

 • Årets influensavaksine har kommet!

  Tilhører en risikogruppe må du kontakte fastlege for å avtale vaksinering.

  Les saken »

 • Status koronasituasjonen (Covid-19) i Eidsvoll - uke 43

  Les saken »

 • Foreløpig utkast til årsbudsjett og handlingsplan for 2021-2024

  Rådmannen presenterte sitt forslag til grunnlagsdokument i budsjettseminar for kommunestyret 15. oktober

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 20.10.2020

  Les saken »

 • Gode smittevernråd til Halloween-feiringen

  Halloween og 31. oktober nærmer seg med stormskritt, til glede for mange små og store.

  Les saken »

 • Kemnerkontoret flytter til Skatteetaten

  Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

  Les saken »

 • Status koronasituasjonen (Covid-19) i Eidsvoll - uke 42

  Les saken »

 • Har du testet positivt på korona (Covid-19)? Nå kan du registrere nærkontaktene dine digitalt

  Kommunene i Gardermoregionen har innført et system for smittesporing. Dette tillater innbyggerne selv å registrere sine nærkontakter, og dermed effektiviseres arbeidet smittesporingsteamet i kommunene gjør.

  Les saken »

 • Avlevering og henting av elever

  Viktig informasjon vedrørende avlevering og henting av elever ved skolestart og -slutt.

  Les saken »

 • Kultursti 10. oktober i Eidsvollbakken

  Kultursti! En vandring i lysets og musikkens verden.

  Les saken »

 • Status koronasituasjonen (Covid-19) i Eidsvoll - uke 41

  Les saken »

 • "Bare du kan slutte å røyke"

  For tredje år på rad lanserer Helsedirektoratet Stopptober – en anledning til å gjøre et slutteforsøk i 28-dager gjennom oktober.

  Les saken »

 • Nye tiltak mot spredning av koronaviruset

  Kommunene rundt Oslo er bedt av helseministeren om å vurdere å innføre de samme smitteverntiltakene som Oslo kommune nå har vedtatt.

  Les saken »

 • Badedisco på Råholt Bad i høst

  Fredagene 9. oktober, 6. november og 4. desember.

  Les saken »

 • Status om koronasituasjonen (Covid-19) i Eidsvoll

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2020

  Les saken »

 • Utvidede åpningstider i høstferien på Råholt Bad

  Det blir masse å ta seg til, enten man bade eller svømme, hoppe eller stupe...

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 22.09.2020

  Les saken »

 • Busstreik i Oslo og Viken

  Les saken »

 • Høstferiefestival 2020

  Kom på Høstferiefestival!

  Les saken »

 • Justert maksantall på Råholt Bad pga smittevern

  Maksimalt 180 badegjester fra og med lørdag 19. september, for å gjøre det enda enklere å holde riktig avstand.

  Les saken »

 • Nytt kjøremønster

  I forbindelse med trafikksikker skolevei har kommunen fått tilskudd til å etablere kiss&ride - av-/påstigningplass ved Langset skole. Det vil si etablering av nytt kjøremønster for trygg av-/påstigning buss og bil og etablering av parkeringsplasser.

  Les saken »

 • Det blir ingen feiring av Eldredagen i Eidsvoll i år

  Les saken »

 • "Hvordan skape nye arbeidsplasser?"

  Brenner du for lokale arbeidsplasser, utvikling av nye, og vil du være med på å løfte frem næringslivet i regionen? I lys av pandemien som vi er mitt oppe i, er det viktigere enn noen gang å se hva som skal til av omstilling og hva vi kan gjøre for å få flere bein å stå på i næringslivet.

  Les saken »

 • Tankevirus

  Friskliv-og mestringssenteret starter nytt mestringskurs 5 oktober og 9 november

  Les saken »

 • Vil OsloMet plassere sin Campus i Gardermoregionen?

  Les saken »

 • Høstens timeplan ved Råholt Bad

  Når er det aktivitet i forskjellige bassengene ?

  Les saken »

 • Eidsvoll kommunes krisefond til lag/foreninger etter koronasituasjonen

  Søknad til Eidsvoll kommunes krisefond etter koronasituasjonen, for lag, foreninger, organisasjoner mm.

  Les saken »

 • Ung Fritid åpner høst 2020

  Hei alle ungdommer på Eidsvoll! Da starter endelig ungdomsklubbene opp igjen etter en lang vår der vi har måttet tenke litt alternativt. Etter stengingen av Søndre Samfund i sommer er det også en del endringer i tilbudene. Ta en nøye kikk på oversikten under. Vi gleder oss til å se dere!

  Les saken »

 • Sanderhaugvegen - rehabilitering av vannledning

  Fra uke 38 vil kommunalteknikk starte rehabilitering av vannledningen fra Østsidavegen og opp Sanderhaugvegen.

  Les saken »

 • Endrede åpningstider på Råholt Bad

  Gjøres av smittevernhensyn for skoleelever, og gjelder fra mandag 7. september.

  Les saken »

 • Fond for skolebarn utenfor Oslo og Akershus for å besøke Eidsvollsbygningen

  Skoleklasser utenfor Oslo og Akershus (de "gamle" Akershus-kommunene) kan søke om tilskudd fra fondet for å besøke Eidsvollsbygningen. Neste tildeling: 2022

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 01.09.2020

  Les saken »

 • skolestart2020

  Tirsdag 18. august var det skolestart ved Råholt ungdomsskole. Her kan du se bildeglimt fra første skoledag

  Les saken »

 • Gratisbading for 3. klassinger på Råholt Bad

  Nytt skoleår betyr ny stor elevgruppe som kan nyte godt av Eidsvoll kommunes satsing for å få opp svømmeferdigheten i grunnskolen.

  Les saken »

 • Sterk og friskere deg

  -fra slitenhet til hverdagsglede- Et mestringskurs for deg mellom 18-30 år

  Les saken »

 • Til alle som reiser til Norge

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kommer med følgende oppfordring via informasjonsskriv til alle landets kommuner - "Til alle som reiser til Norge"

  Les saken »

 • Kommunalt næringsfond - hjelpepakke for å motvirke effektene av Koronatiltak

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om koronatesting ved legevakta i Eidsvoll

  Les saken »

 • Septiktømming på Dal, Finstad og Strand

  Slamtømming på Dal, Finstad og Strand (rode 7) starter opp i uke 37. Det er septiktanker med årlig tømmefrekvens, annethvert år, samt gråvannsanlegg som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Årsplan for SFO ved Vilberg skole

  Årsplanen for SFO for skoleåret 2020/2021

  Les saken »

 • Det er i dag påvist koronasmitte hos et barn ved Læringsverkstedet Dal barnehage.

  Det er påvist koronasmitte hos barn ved Læringsverkstedet Dal barnehage. Ale barn og ansatte som er nærkontakter er kontaktet og satt i karantene.

  Les saken »

 • Gjennomføring av politiske møter i den pågående covid-19 situasjonen

  Les saken »

 • Skjerpede smittevernkrav på Råholt Bad

  Registrering av alle gjester i tilfelle behov for smittesporing.

  Les saken »

 • Skolestart 2020

  Nå er skoleferien snart ferdig og skolestart er tirsdag 18. august 2020 kl 08.30. Alle foreldre skal ha fått tilsendt en e-post med informasjon om skolestarten. Det er fremdeles slik at vi må ta forholdsregler på grunn av viruset Covid_19.

  Les saken »

 • Arrangementer, samlinger og aktiviteter

  Arrangører av kultur- og idrettsarrangementer, samt andre tilsvarende arrangementer, må følge smittevernregler for antall deltagere og avstand.

  Les saken »

 • Velkommen tilbake til skolen

  Informasjon rundt skolestart høsten 2020

  Les saken »

 • Endrede besøksregler ved helse- og omsorgsinstitusjoner gjeldende fra 14. august 2020

  Les saken »

 • Vi er i gang igjen

  Sommerferien er over og vi på Friskliv-og mestringssenteret gleder oss til en aktiv høst!

  Les saken »

 • Start og slutt-tider ved Eidsvoll Verk skole

  Les saken »

 • Skolestart og smittevern høsten 2020 ved Vilberg skole

  Informasjon angående skolestart og Korona

  Les saken »

 • Ny krisepakke for frivilligheten

  En ny krisepakke i forbindelse med koronasituasjonen for frivillige lag og organisasjoner er klar. Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 15. september.

  Les saken »

 • Skolestart Langset skole

  Første skoledag er tirsdag 18. august. Hvert trinn har eget oppmøtested.

  Les saken »

 • NB! Redusert åpningstid ved Svanfossen sluse førstkommende lørdag (15. august)

  Les saken »

 • Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO for barn på 1. og 2. trinn

  Les saken »

 • Svanfoss sluse - slusesesongen 2020

  Slusen gir adkomst mellom Mjøsa og Vormas nedre deler samt Glomma mellom Rånåsfoss og Funnefoss

  Les saken »

 • Korona-testing før utenlandsreiser

  Når grensene nå åpnes igjen og flere og flere velger å reise utenlands.

  Les saken »

 • Nå kan toalett fra båter tømmes direkte til godkjente anlegg på land

  Les saken »

 • Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage, skole og SFO

  Utdanningsdirektoratet og FHI kom med oppdatering av smittevernveiledere for skoler og barnehager 26. juni, noe som har gitt mange nye spørsmål fra både barnehager og foreldre.

  Les saken »

 • Hovedutvalg for næring, plan og miljø - møte 23. juni 2020

  Les saken »

 • Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage eller skole.

  Kommuneoverlegen ser derfor behovet for en presisering av gjeldende retningslinjer for dette.

  Les saken »

 • Sommer på Råholt Bad

  Åpent hver dag, med morgen- og kveldssvømming to ganger uken.

  Les saken »

 • Feirer gjenåpning med salg i butikken

  20 % rabatt på alle varer i badebutikken.

  Les saken »

 • Hverdagsrehabilitering - en suksesshistorie!

  - Hva er viktig for deg?

  Les saken »

 • I dag markeres "Hva er viktig for deg?"-dagen

  Dette er en internasjonal markering som markeres i juni hvert år, og har spredd seg til over 49 land. Bli med du også!

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 16.06.2020

  Les saken »

 • Endring i besøksrestriksjonene innen helse og omsorg fra 30. mai

  Les saken »

 • Rådhuset åpner for publikum 2. juni

  Les saken »

 • Nye retningslinjer for barnehager når det gjelder smitteverntiltak

  Regjeringen har lagt fram nye retningslinjer for barnehager, og revidert utgave av smittevernveilederen for barnehage er varslet å foreligge fredag 29. mai 2020

  Les saken »

 • Badevaktuniform søker ny eier!

  Fire ledige stillinger med oppstart 1. september.

  Les saken »

 • Nye retningslinjer for skoler når det gjelder smitteverntiltak

  Les saken »

 • Yoga og sirkeltrening har godt oppmøte

  Yoga og sirkeltreningen har startet igjen og mange har møtt opp

  Les saken »

 • Møte i hovedutvalg for næring, plan og miljø 02.06.2020

  Les saken »

 • Endring i besøksrestriksjonene innen helse og omsorg

  Eidsvoll kommune har allerede begynt å lempe på besøksforbudet

  Les saken »

 • Råholt Bad gjenåpnes i juni

  Ventetiden er snart over, finn fram badetøyet!

  Les saken »

 • Gågruppene er i gang

  Mange har møtt opp på gågruppene for å komme igang med treningen igjen

  Les saken »

 • Om ikke lenge åpner også Panorama kino

  Vi gleder oss til at dere kan fylle kinosalen igjen og er ganske sikre på at dere hjelper oss og bidrar til at smittevernreglene følges.

  Les saken »

 • Feiring av nasjonaldagen på Ås skole

  En historisk markering av 17. mai 2020. Situasjonen i verden gjorde nasjonaldagen spesiell og desto viktigere var vår markering av dagen, med korps, flagg, tog, pølser, is og saft.

  Les saken »

 • Dagtilbudet for eldre og demente åpner igjen - delvis

  Les saken »

 • 17. mai 2020 Eidsvoll - i film og bilder

  Kulturavdelingen i kommunen har klippet sammen dagens filmer fra borgertoget og andre hendelser. Disse legges ut her på våre nettsider så fort vi klarer, da kan alle kan se dette så mange ganger de vil.

  Les saken »

 • Friskliv-og mestringssenteret har åpent igjen

  Begrenset oppstart på Friskliv-og mestringssenteret

  Les saken »

 • Besøksdager for skolestartere i Eidsvoll

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 19. mai 2020

  Møte i kommunestyret den 19. mai 2020 avholdes som Teams-møte fra kl. 18.00 og blir streamet.

  Les saken »

 • Informasjon om skolestart ved VIlberg skole uke 20

  Kort informasjon om skolestart etter korona.

  Les saken »

 • Telerestriksjoner oppheves

  Les saken »

 • Markeringen av 8. mai i Eidsvoll - 75-års jubileum 2020

  Les saken »

 • 17. mai forberedelsene er i gang i Bønsmoen barnehage

  Les saken »

 • Gjenåpning av Eidsvollskolenes 5. - 10. trinn

  Regjeringen besluttet 7. mai at fra mandag 11. mai åpner alle skolene igjen. Skolene vil bruke noe ulik tid på å forberede skolestart, og det vil derfor være ulik oppstart rundt i landet. Alle elevene vil være tilbake på skolen innen 15. mai 2020.

  Les saken »

 • Fra 11. mai åpner vi igjen for begrenset besøk på sykehjemmet og bosentrene

  Det åpnes igjen for besøk på sykehjemmet og bosentrene i Eidsvoll

  Les saken »

 • Markering av 75-års jubileum for frigjøringen, 8. mai 2020

  Det vil være en stille markering med tale, kransnedleggelse og filming av begivenheten.

  Les saken »

 • Det åpnes opp for utleie til lukkede arrangementer (50 personer)

  Panorama, Kafé Henrik og ved Eidsvoll bygdetun åpnes for utleie.

  Les saken »

 • Endring av oppsigelsestid for SFO som følge av Covid-19-situasjonen

  Les saken »

 • Vi gjør hverandre gode, sier avdelingsleder ved Renholdsavdelingen

  Renholdsavdeling har i de siste ukene vært nødt til å endre på mye, og ofte på kort varsel.

  Les saken »

 • Skoleåpning

  Oppdatert: Alle elever tilbake på skolen innen 15. mai

  Les saken »

 • Til alle barnehageansatte!

  På kort varsel har ansatte organisert barnehagen på en ny måte. De har dannet kohurter, de har fordelt voksne, de har delt inn areal både ute og inne og vært svært kreative og løsningsorienterte for å finne gode løsninger som ivaretar smittevernreglene.

  Les saken »

 • Nytt kontaktpunkt for renovasjon

  Fra 1. mai 2020 vil ØRAS bli kontaktpunktet når det gjelder spørsmål om renovasjon. Eidsvoll kommune beholder sin renovatør, Norsk Gjenvinning (NG), men de øvrige kommunene kommer til å skifte renovatør.

  Les saken »

 • Sykehjemmet og koronasituasjonen

  Her finner du oppdatert informasjon om situasjonen ved kommunens sykehjem, Vilberg helsetun, og hvordan koronasituasjonen håndteres.

  Les saken »

 • Den nasjonale dugnaden fortsetter, også lokalt

  Det er nesten viktigere enn noen gang at vi nå følger hygienerådene grundig!

  Les saken »

 • Telefon- og chattelinje for barn og unge avvikles også

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom åpner igjen 29. april 2020

  Les saken »

 • Åpningstider SFO fra mandag 27. april 2020

  På grunn av de strenge smittevernkravene vil det ikke bli tilbud om morgenåpning på SFO i tiden fremover. SFO-tilbudet vil være kun etter skoletid bortsett fra for barn av foresatte med kritiske yrker som vil få tilbud som før, fra kl. 7 til kl. 17.

  Les saken »

 • Tilpasset gjenåpning av kulturskoletilbud

  Vi gleder oss over å kunne møte elever igjen og jobber iherdig for en trygg gjenåpning som vil sikre både lærer og elev.

  Les saken »

 • Fortsatt digital undervisning for elever 5. - 10. klasse

  Les saken »

 • Årets 17. mai-feiring blir helt spesiell

  Årets 17. mai-feiring blir helt spesiell men likevel stor og spektakulær.

  Les saken »

 • Skolene åpner igjen for 1. - 4. trinn mandag 27. april 2020

  Vi er glade for endelig å kunne ta imot elevene våre igjen, og vi vet at det er mange barn som gleder seg til å komme tilbake på skolen.

  Les saken »

 • Nettundervisning for helsevirksomheter med én-til-én pasientkontakt

  Les saken »

 • Faktura for barnehageplass for mars, april, mai og juni måned

  Les saken »

 • 21. april klokken 18.00 er det duket for digitalt kommunestyremøte i Eidsvoll

  Les saken »

 • Informasjonsfilmer til barn og voksne - nå åpner barnehagen igjen

  Les saken »

 • Nye åpningstider for koronatelefonen Eidsvoll, den avvikles helt pr. 1. mai

  Les saken »

 • Eidsvoll avlyser ikke 17. mai-feiringen!

  Les saken »

 • Ordfører har lastet ned Smittestopp-Appen fra FHI

  Les saken »

 • Kompensasjonsguide til kriserammede bedrifter

  Les saken »

 • Rådmannen avslutter hjemmeisolasjon

  Les saken »

 • Barnehagene åpner igjen fra mandag 20. april og senest 27. april.

  Informasjon om gjenåpning av barnehager

  Les saken »

 • Kommunestyrets møte 21.04.2020

  Les saken »

 • Høringsfristen for merknader til kommuneplanen forlenges til 30. april

  Formannskapet i Eidsvoll vedtok gjennom behandlingen av sak 35/20 i møte den 14.4.2020 å utsette høringsfristen for kommuneplanen fra 17.4.2020 til 30.4.2020.

  Les saken »

 • Formannskapets møte i kveld 14.04.2020

  Les saken »

 • Gradvis gjenåpning av skole og SFO

  Gradvis gjenåpning av skole og sfo

  Les saken »

 • Råholt Bad og resten av landets svømmehaller holder fortsatt stengt

  Les saken »

 • Samlet oversikt over andre nye tiltak, besluttet 7. april og tiltak som videreføres.

  Les saken »

 • Nye tiltak for virksomheter med en-til-en-kontakt

  Virksomheter og tjenester med en-til-en-kontakt skal også kunne drive mer som vanlig.

  Les saken »

 • Gradvis gjenåpning av barnehager og skoler

  Regjeringen besluttet 7. april en gradvis gjenåpning av barnehager og skole etter påske.

  Les saken »

 • Krisepakke for avlyste, stengte og utsatte arrangement på grunn av korona

  Koronaviruset rammer også kulturlivet og frivilligheten, og over hele Norge har en rekke arrangementer i kultur, frivillig- og idrettssektoren blitt utsatt, stengt eller avlyst.

  Les saken »

 • Skogbrannfare - pressemelding ØRBRANN

  Vis aktsomhet ved bruk av åpen ild

  Les saken »

 • Vis dovett!

  Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å vise dovett.

  Les saken »

 • Kulturstipendet 2020

  Kulturstipendet 2020 er nå klart for utdeling. Gratulerer til Mina C. Grindstrand og Ola Tømte!

  Les saken »

 • Drømmestipendet 2020

  To unge talenter fra Eidsvoll er blant de 100 mottakerne av årets drømmestipend!

  Les saken »

 • God Påske

  Les saken »

 • Koronasituasjonen - status april 2020 - viktig informasjon

  Les saken »

 • Helsestasjonens åpningstider i påsken

  Les saken »

 • Til ungdommen, og alle oss andre

  Ordfører John-Erik Vika har et viktig budskap til oss alle

  Les saken »

 • Flere støtteordninger for næringslivet i Viken – NB! korte frister

  Innovasjon Gardermoen ønsker å minne om støtteordningene for næringslivet i Viken. Sjekk ut støtteordningene og vær oppmerksom på søknadsfristene.

  Les saken »

 • Ny virksomhetsleder for Kommunalteknikk er ansatt

  Tommy Mikalsen er tilsatt som virksomhetsleder Kommunalteknikk.

  Les saken »

 • Eksamen for 10. trinn og videregående skole er avlyst.

  Regjeringen avlyser alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020.

  Les saken »

 • Hei elever og foresatte!

  Vi har nå lagt bak oss de første ukene med digital hjemmeskole. Det har vært en annerledes og ukjent hverdag for mange av oss. Vi ønsker å presisere at alle, elever, foresatte, lærere og ledelsen er i en læringsprosess og at kurven har vært bratt. Skolen evaluerer fortløpende tilbakemeldinger fra alle involverte med mål om å gjøre denne perioden så god som mulig for alle. Dere har nok opplevd litt forskjellige strukturer fra klasse til klasse og trinn til trinn. Vi smaler inn disse rutinene, slik at alle opplever en større likhet i struktur og forventninger.

  Les saken »

 • NAV - Informasjon til deg som blir permittert eller står i fare for å bli permittert som følge av koronaviruset

  Hvis du er permittert som følge av koronaviruset kan du ha rett på dagpenger på lik linje med andre permitterte. Gå inn på www.nav.no for å registrere deg som arbeidssøker.

  Les saken »

 • NAV - informasjon til Arbeidsgivere - permitteringer som følge av koronaviruset

  Det globale utbruddet av koronaviruset har fått konsekvenser for mange virksomheter, og mange arbeidsgivere blir nå nødt til å permittere ansatte. Det er opprettet egne sider på nav.no med utfyllende informasjon og oppdatert regelverk knyttet til blant annet permitteringer og dagpenger. Disse sidene finner du ved å gå inn på www.nav.no/bedrift/

  Les saken »

 • Regjeringen viderefører tiltakene mot koronaviruset til og med 13. april

  Les saken »

 • Folkemøte om kommuneplanen blir dessverre avlyst

  På bakgrunn av koronasituasjonen har planavdelingen i Eidsvoll dessverre ikke mulighet til å avholde folkemøte om forslag til ny kommuneplan.

  Les saken »

 • Rådføringskanal for bedrifter i forbindelse med koronasituasjonen

  Les saken »

 • Vi har opprettet et hjemmekontor med sentralbordløsningen og tester ut i disse dager

  Vi har opprettet et hjemmekontor med sentralbordløsningen, for en av våre ansatte.

  Les saken »

 • Vikens tiltakspakke for nærings- og samfunnslivet

  Les saken »

 • Stenger dørene inn til rådhuset - Innbyggertorget for publikum og besøkende fra 23. mars 2020

  Vi stenger dørene inn til rådhuset og innbyggertorget for kontakt med besøkende og publikum, men sentralbordet vil være i drift som vanlig. Vi gjør alt vi kan for å opprettholde normal drift og håper på forståelse for at ting kan ta litt ekstra tid. Vi er færre ansatte tilgjengelig og må finne kreative måter å samarbeide på.

  Les saken »

 • Åpen telefonlinje for barn og unge i Eidsvoll

  Du som ringer kan være anonym, og de ansatte har taushetsplikt. Telefonen betjenes av ansatte med psykolog- og/eller spesialpedagogisk kompetanse i Familiens Hus.

  Les saken »

 • Rådmannen i Eidsvoll er smittet med koronaviruset

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om - Faktura for barnehager og SFO

  Eidsvoll kommune følger hele tiden nasjonale råd og ber også øvrige innbyggere følge med på oppdaterte råd fra Folkehelseinstituttet www.fhi.no. Kommunen følger fortløpende opp situasjonen og oppdaterer her på våre nettsider og deler informasjon på vår overordna facebookside.

  Les saken »

 • Advarer mot falske hjemmesykepleiere

  Les saken »

 • Helsestasjonen for ungdom stenges inntil videre

  Les saken »

 • Hjemmeskole

  Vi som skole ønsker å være fleksible, og samtidig sørge for at elevene får opplæring. Vi bruker Office 365 med Teams som inngangsportal for elevene, og Visma Flyt Skole for kommunikasjon med foresatte.

  Les saken »

 • Foreldremøte avlyst

  Foreldremøtet nye 1. trinn 19.03.20 er avlyst.

  Les saken »

 • Avfallshåndtering i Eidsvoll under koronasituasjonen

  Eidsvoll kommune opprettholder samfunnstjenesten med henting av avfall hos våre innbyggere. I en situasjon med omfattende smittespredning i befolkningen er det viktigere enn noen gang at avfallsinnsamlingen fungerer og at renovatører og driftspersonell holder seg friske.

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune ønsker å komme i kontakt med innbyggere som har helsefaglig bakgrunn

  Eidsvoll kommune trenger deg med helsefaglig kompetanse i arbeidet mot koronaviruset

  Les saken »

 • Hva skjer med klippe- og sesongkort på Råholt Bad?

  Les saken »

 • Helsedirektoratet har vedtatt stenging av følgende virksomheter

  Les saken »

 • Til brukere og pårørende av Hjemmebaserte tjenester vedrørende Koronavirus (COVID-19).

  Vi ber alle våre brukere og pårørende sette seg inn i råd og informasjon fra helsedirektoratet og folkehelseinstituttet

  Les saken »

 • 15. mars - Siste om koronaviruset Eidsvoll

  Eidsvoll kommune følger fortløpende med på situasjonen og oppdaterer her på våre nettsider og facebook.

  Les saken »

 • Koronatelefon for Eidsvoll

  Oppdatert! NB! Koronatelefonen ble avviklet 1. mai 2020. Har du spørsmål om koronaviruset kan du finne de fleste svar på www.fhi.no, og noe kan du finne på www.eidsvoll.kommune.no

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om hjemmekarantene fra FHI

  Folkehelseinstituttet har akkurat nå oppdatert sine råd for personer som bor i samme husstand som personer som er i karantene.

  Les saken »

 • Tiltak mot koronasmitte for N A V - Eidsvoll

  For å forebygge spredning av koronaviruset, stenger NAV Eidsvoll sitt publikumsmottak. NAV sitt kontaktsenter kan ringes som vanlig på telefon 55 55 53 33.

  Les saken »

 • Tiltak i Eidsvoll kommune knyttet til koronasmitte

  Status fra kommuneoverlegen – det er en økning i antall smittede, samt personer i karantene i Eidsvoll og det er behov for å igangsette tiltak med bakgrunn i dette.

  Les saken »

 • Stengt Råholt Bad

  Fra og med torsdag 12. mars.

  Les saken »

 • Status koronaviruset: Alle arrangementer med over 100 mennesker skal risikovurderes

  Håndtering av koronaviruset (covid-19), Eidsvoll

  Les saken »

 • Hovedopptaket til barnehage 2020 er i gang

  Tilbud om barnehageplass 2020

  Les saken »

 • Kokepåbudet oppheves

  Kokepåbud oppheves og vannet kan benyttes som normalt. Det er ikke nødvendig å la vannet renne en stund før vannet tas i bruk.

  Les saken »

 • Kokevarselet opprettholdes

  Bakgrunnen for utsendelse av kokevarsel har sammenheng med en skade på en avløpsledning, hvor avløpsvann tildekket en nærliggende vannledning. Hendelsen ble vurdert av en slik karakter at det ble sendt ut kokevarsel.

  Les saken »

 • Kokevarsel i Eidsvoll kommune

  I forbindelse med en hendelse på ledningsnettet innfører Eidsvoll kommune kokevarsel. Dette gjelder ikke abonnenter i Feiring.

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 10.03.2020

  Les saken »

 • Informasjonsfilm fra Helsedirektoratet - hvordan snakke med barn og unge om koronaviruset?

  Les saken »

 • Informasjon til foreldre, skoler og barnehager vedrørende coronavirus

  Det er stadig utvikling i nyhetsbildet omkring smitteutbredelsen i Norge og i resten av verden.

  Les saken »

 • UKM 2020

  Velkommen til årets UKM-arrangement på Eidsvoll 14. mars 17:00 - 20:00 på Panorama!

  Les saken »

 • Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er nå ute til høring

  Formannskapet behandlet i møte den 28.01.2020 forslag til ny kommuneplan for Eidsvoll kommune, og besluttet å legge dette planforslaget ut på høring. Frist for innspill er 30. april 2020

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om smittevernberedskap i Eidsvoll

  Har du mistanker om smitte? (oppdatert 26. februar) Dersom du mistenker at du er smittet av coronavirus skal du ringe ditt fastlegekontor eller din legevakt for å få råd om dette. Du skal ikke oppsøke skranke eller venterom i legekontoret eller på legevakt.

  Les saken »

 • Regnskapet for 2019 avsluttet med 6,7 millioner i netto driftsresultat

  Regnskapet er sendt revisjonen og vil bli behandlet av kommunestyret 16. juni sammen med årsmeldingen for 2019.

  Les saken »

 • Foreldremøte skolestartere høst 2020 Bønsmoen skole

  Les saken »

 • Informasjon om eiendomsskatt

  I henhold til regelverket skal faktura for eiendomsskatt sendes ut før 1. juli 2020.

  Les saken »

 • Bobler i badet

  Les saken »

 • Kommunale gebyrer er sendt ut

  Kommunale eiendomsgebyrer sendes i disse dager ut. Fakturaen er en avregning av 2019 og forskudd for 1. termin 2020.

  Les saken »

 • Stor pågang etter Husbankens startlånordning

  Les saken »

 • Si din mening om Råholt Bad!

  Svar på årets brukerundersøkelse og vær med i trekningen av billetter!

  Les saken »

 • Vinterferieprogram - aktiviteter hele uka

  Det er aktiviteter av alle slag hele vinterferieuken - se det fullspekkede programmet.

  Les saken »

 • Ny bestetid under NM-kvalik i vannsklie

  Tolv barn og ungdom, fire kvinner og ti menn slang seg uti vannsklia så det ristet i fundamentet og spruten sto høyt oppover veggen i landingsbassenget.

  Les saken »

 • Lekemiljø i fokus

  I Bønsmoen barnehage har vi sammen med Trude Brendeland jobbet med lekemiljøet inne.

  Les saken »

 • Badedisco og utvidede åpningstider på Råholt Bad i vinterferien

  Mye morsomt å ta seg til innendørs uavhengig av vinterværet!

  Les saken »

 • Kulturelle tilbud i vinterferien

  Aktiviteter som finner sted i Eidsvoll under vinterferien i uke 8.

  Les saken »

 • Kokevarsel i Feiring

  Etter en vannlekkasje på hovedvannledningen i Feiring anmodes det om at vann til matlaging og drikke kokes frem til det foreligger vannprøver som viser tilfredsstillende kvalitet.

  Les saken »

 • Hovedopptak barnehage 2020

  Husk å søke før 1. mars

  Les saken »

 • Smittevernberedskap i Eidsvoll

  Det er for tiden my einformasjon i ulike media om Coronavirus

  Les saken »

 • Foreldremøte for nye 1. trinn 2020/2021

  Vi ønsker alle velkommen til foreldremøte for nye 1. trinn 2020/2021

  Les saken »

 • Forskerdag

  Elevene på Langset har deltatt på forskerdag!

  Les saken »

 • Demokraticamp - delfinale på Råholt ungdomsskole

  Mandag 27. og tirsdag 28. januar ble det arrangert delfinale i Demokraticamp på Råholt ungdomsskole. Elever fra valgfaget medier og informasjon har dokumentert deler av arbeidet for å dele med oss.

  Les saken »

 • Møte i kommunestyret 4. februar 2020, kl. 18.00

  Les saken »

 • Kultur- og idrettsstipend - siste frist 1. februar

  Les saken »

 • Folkemøte om hverdagsmestring 5. februar 2020

  Eidsvoll kommune, Helse og bistand ved avd Folkehelse, fysio- og ergoterapi inviterer innbyggere, politikere og ansatte til folkemøte om hverdagsmestring.

  Les saken »

 • Demokraticamp - delfinaler og finaler

  Den 27. - 31. januar  arrangeres delfinaler i Demokraticamp ved Råholt og Vilberg ungdomsskole.

  Les saken »

 • Tilskudd til kultur- og idrettsformål 2020

  Les saken »

 • Kreativ vinterstemning i Ankertunet

  Når vinteren ikke møter oss ute, lager vi vinterstemningsfull kunst inne i stedet

  Les saken »

 • NM-kvalik i vannsklie på Råholt Bad

  Fredag 7. februar kl 18.00 skal det avgjøres. Hvem kommer seg raskest ned vannsklia?

  Les saken »

 • De yngste barna i Bønsmoen barnehage

  Det første året i barnehagen skal preges av en trygg og rolig tilværelse slik at barna får uttrykke og utvikle seg innenfor trygge rammer.

  Les saken »

 • På tur i trollskogen!

  Les saken »

 • Spennende nye fag ved Kulturskolen 2020

  Det skjer mye spennende på Eidsvoll kulturskole i 2020  - følg med!

  Les saken »

 • Søke barnehageplass i Brensmork barnehage?

  Velkommen på besøk!

  Les saken »

 • Søke barnehageplass i i Råholtbråtan barnehage?

  Lyst til å besøke oss først?

  Les saken »

 • Søke barnehageplass i Stensby barnehage?

  Velkommen for en titt!

  Les saken »

 • Søke barnehageplass ved Bønsmoen barnehage?

  Velkommen for en titt!

  Les saken »

 • Søke barnehageplass i Ankertunet barnehage?

  Velkommen for en titt!

  Les saken »

 • Søke barnehageplass i Vilberg barnehage?

  Les saken »

 • Oppdatering - utsendt melding om manglende innbetaling av kommunale gebyrer

  Mer informasjon i forbindelse med meldingen som ble feilaktig sendt ut mandag 13. januar.

  Les saken »

 • Vedrørende utsendt sms om kommunale gebyrer

  Eidsvoll kommune beklager feilutsending av sms i forbindelse med manglende innbetaling av kommunale gebyrer. Dersom du har betalt for 4. kvartal eller ikke er eier av bolig i Eidsvoll kommune, kan du se bort fra denne meldingen.

  Les saken »

 • Besøksdager for skolestartere

  Torsdag 28. og fredag 29. mai vil det bli besøksdager for alle skolestartere høsten 2020.

  Les saken »

 • Bildeglimt fra Råholt ungdomsskole

  Her kan du se bilder fra skolens aktiviteter i løpet av høsten 2019.

  Les saken »

 • Forsinkelse på renovasjon

  Utfordringer i forbindelse med innsamling av avfall i jula har medført forsinkelser. Restavfall har mindre forsinkelser, mens papirinnsamlingen forventes å være i normal drift i løpet av inneværende uke.

  Les saken »

 • Badedisco på Råholt Bad

  Fredag 10. januar og fredag 14. februar kl. 18.00 - 20.00.

  Les saken »

 • Godt nytt kulturskoleår 2020

  Godt nyttår alle sammen! Det skjer mye på Eidsvoll Kulturskole!

  Les saken »

 • Stengt badstue og boblebad

  Les saken »

 • Endring i åpningstider - Eidsvoll rådhus

  Endring i åpningstiden på torsdager - Eidsvoll rådhus

  Les saken »

 • Gratis førjulsbad på Råholt

  Mandag 23. desember klokken 18.00-20.00.

  Les saken »

 • Eiendomsskatt fra 2020

  Les saken »

 • Knust badstudør

  Dampbadstuen er i full drift, men tørrbadstuen er stengt pga uhellet.

  Les saken »

 • De ansatte tok utfordringen #blimE

  Fagforbundet Eidsvoll utfordret de ansatte til å #BlimE

  Les saken »

 • Råholt Bads timeplan for våren 2020

  Hvem trener og svømmer hvor?  Når og hvor lenge?

  Les saken »

 • Vinner av returkartonglotteriet desember 2019

  Eidsvoll kommune fikk gleden av å dele ut premie og diplom, høsten/vinteren 2019

  Les saken »

 • Det er duket for årets siste kommunestyremøte

  Les saken »

 • Gratis energirådgivning til boligeiere i desember

  Eidsvoll kommune tilbyr frem til 31. desember 2019 gratis og uforpliktende ENØK-rådgivning til sine innbyggere

  Les saken »

 • Offisiell åpning av nytt hovedkjøkken ved Vilberg helsetun

  Alle fryder seg over dette flotte kjøkkenet som gir en kraftig økning av produksjonskapasiteten, legger til rette for hygienisk sikker og rasjonell produksjon og gir gode arbeidsforhold til de ansatte.

  Les saken »

 • Julens åpningstider på Råholt Bad

  Kos deg i varmen med venner og familie, innimellom all skigåing, aking og skøyting.

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 10.12.2019

  Les saken »

 • Julekonserter kulturskolen 2019

  Eidsvoll Kulturskole ønsker velkommen til årets julekonserter.

  Les saken »

 • Kulturstipender 2020

  Har du et kunst- eller kulturprosjekt du kunne tenke deg å realisere? Søk Drømmestipendet og Eidsvoll Kommunes Kulturstipend!

  Les saken »

 • Søk om tilskudd til å inkludere barn og unge i aktiviteter

  Nå kan du søke om tilskudd som skal motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og unge

  Les saken »

 • Minnesund 100 år

  Navnet Minnesund er 100 år, i den forbindelse inviterer Langset skole til åpen skole.

  Les saken »

 • Belysning i Eidsvollbakken

  Kommunalteknikk planlegger utskifting av veglysanlegg

  Les saken »

 • Nytt kommunenummer!

  Eidsvoll kommune får nytt kommunenummer fra 1. januar - det endres fra 0237 til 3035

  Les saken »

 • Brann i fyrrommet på Vilberg helsetun - situasjonen er under kontroll

  Les saken »

 • Rådmannens grunnlagsdokument - Handlingsplan 2020-2023. Årsbudsjett 2020

  Rådmannens grunnlagsdokument og forslag til gebyrregulativ er nå ferdit

  Les saken »

 • Kommune-Kari har vært en suksess så langt

  Kommune-Kari har allerede lært seg mye om kommunale tjenester og gjør det enklere for deg å finne svar på det du lurer på, til alle døgnets tider.

  Les saken »

 • Foreløpig skisse til handlingsplan 2020 - 2023

  Kommunestyrets budsjettseminar ble avholdt 24.oktober 2019.

  Les saken »

 • Høst i Bønsmoen barnehage

  For de eldste barna i Bønsmoen barnehage har det blitt en tradisjon å høste inn fra grønnsakshagen vår. Vi har høstet og smakt på blant annet gulrøtter, poteter, salat og squash.

  Les saken »

 • Ny Kulturkonsulent

  Eidsvoll Kommune har en ny Kulturkonsulent! Møt Jonas Holm Lien

  Les saken »

 • Høstferiefestival og Kulturnatt 2019

  Kulturskolen og Ung Fritid takker for en flott Høstferiefestival 2019, og en fantastisk Kulturnatt

  Les saken »

 • Vel overstått innsamlingsaksjon 2019

  Les saken »

 • Offisiell åpning av nytt bygg ved Vilberg helsetun

  Les saken »

 • Blodbussen kommer torsdag 17. oktober

  Blodbussen stopper på Myhrer, torsdag 17. oktober

  Les saken »

 • Toget går i Ankertunet barnehage

  Toget står ikke stille i Ankertunet barnehage

  Les saken »

 • Testnyhet

  Les saken »

 • Forslag til frivilligstrategi for Eidsvoll er nå lagt ut til høring

  Har du innspill til frivilligstrategien i Eidsvoll?

  Les saken »

 • Kokepåbudet oppheves i vannleveringsområdet Feiring

  Les saken »

 • Konstituerende kommunestyremøte 15.10.2019

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom er stengt i dag på grunn av høstferie

  Les saken »

 • Vedrørende kokevarsel i Feiring

  Kokevarselet gjelder fremdeles, og inntil ny melding sendes ut. Eidsvoll kommune gjennomfører undersøkelser i forbindelse med avvikene. Det tas jevnlige prøver for å følge situasjonen, og prøveresultatene viser fremdeles avvik knyttet til miljøkoliforme bakterier.

  Les saken »

 • Klart for høstferie

  Nå er de første seks ukene av skoleåret 2019/20 ferdig, og elevene skal ha høstferie. Høstferien varer i hele uke 40, altså første uken i oktober. Skolen starter opp igjen mandag 7. oktober 2019. Vi ønsker god høstferie! På neste side følger noen bilder fra starten av dette skoleåret!

  Les saken »

 • Høstferien på Råholt Bad

  Utvidede åpningstider.  Hopp og stup.  Badedisco.

  Les saken »

 • Kokevarsel i Eidsvoll kommune, leveringsområdet Feiring

  Ved en rutinekontroll er det påvist lave verdier av kolioforme bakterier ved noen prøvepunkter i vannledningsnettet i Feiring. Det er ikke påvist E.coli eller intestinale bakterier.

  Les saken »

 • Operasjon lekeplass

  Litt om dugnadsarbeidet som ble gjort på skolen i august.

  Les saken »

 • 7. trinn på leirskole

  Elevene på 7. trinn har vært på leirskole. Her forteller de om noen av opplevelsene.

  Les saken »

 • Åpen dag på "brannstasjonen", lørdag 21. september

  Brannvesenet ønsker deg velkommen til en dag med masse moro og spenning lørdag 21. september!

  Les saken »

 • Den store badedagen

  Halv pris på dagsbilletter på Råholt Bad søndag 15. september.

  Les saken »

 • Høstferiefestival

  Vi har satt sammen et flott program for høstferien 2019, sjekk programmet her!

  Les saken »

 • Valgresultat 2019 - Eidsvoll

  Foreløpige resultater oppdateres fortløpende på valgresultat.no.

  Les saken »

 • Da er selveste valgdagen her

  I dag er det siste mulighet til å påvirke valgresultatet for Eidsvoll og for Viken den kommende valgperiode

  Les saken »

 • Havari på vekten hos ØRAS

  Grunnet havari er vekten hos oss stengt på ubestemt tid

  Les saken »

 • Kontraktinngåelse for nytt ventilasjonsanlegg til brannstasjonen på Myhrer

  Nå blir det nytt ventilasjonsanlegg til brannstasjonen på Myhrer

  Les saken »

 • Siste mulighet til å forhåndsstemme i dag

  Er du borte på mandag? Da er nemlig siste mulighet til å forhåndsstemme i dag

  Les saken »

 • Utlysning - brøyterode Råholt/Eidsvoll verk

  Eidsvoll Kommune har en 1+1 år kontrakt på en brøyterode med traktor ledig i Råholt/Eidsvoll Verk-området. Tilbudsfrist er 15.09.2019

  Les saken »

 • I kveld kl. 18.00 avholdes siste kommunestyremøte for denne valgperioden

  Det er mange og viktige saker som skal opp til politisk behandling denne gangen også. Sjekk sakslisten for å se om det er noe du ønsker å se utfallet av.

  Les saken »

 • Arbeid med teknisk infrastruktur langs Hammerstadvegen

  I forbindelse med utbygging av COOP Hammerås vil Hammerstadvegen bli berørt av arbeid med teknisk infrastruktur.

  Les saken »

 • Arbeidet med rassikring langs Feiringvegen fortsertter

  Det vil være manuell dirigering fra mandag til onsdag mellom kl. 07.00 - 18.00 og torsdager mellom kl. 07.00-15.00. Utover dette vil det være lysregulering.

  Les saken »

 • Alle partiene som stiller til valg i Eidsvoll har en viktig hilsen til deg!

  Husk å bruke din viktigste rettighet!

  Les saken »

 • Driftsforstyrrelse på Eidsvoll kommunes avløpsledning

  Det ble i formiddag registrert driftsforstyrrelser på kommunens avløpsledning fra sørbygda til Bårlidalen. Situasjonen er under kontroll og det påvirker ikke kommunens innbyggere. Det medfører et mindre overløp til Andelva mot Vorma. Fylkesmannen i Oslo og Viken er rutinemessig varslet.

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 34

  Les saken »

 • Faktura-kommunale gebyrer

  Eidsvoll kommune har gjennomført en systemoppgradering knyttet til kunderegisteret

  Les saken »

 • KULTURNATT på Øvre Romerike!

  Les saken »

 • Skoleruta

  Skoleruta for skoleåret 2019/2020

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 33

  Les saken »

 • Skolestart

  Informasjon om første skoledag og SFO

  Les saken »

 • Skolestart 20.august

  Velkommen til skolestart tirsdag 20.august

  Les saken »

 • Brunskogsnegl - spredning, forebygging og bekjempelsestiltak

  Les saken »

 • Hovedrengjøring på Råholt Bad

  Stengt mandag 12. til og med fredag 16. august.

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune informerer: Kokepåbudet oppheves

  Eidsvoll kommune informerer: Kokepåbud oppheves og vannet kan benyttes som normalt. Det er ikke nødvendig å la vannet renne en stund før vannet tas i bruk.

  Les saken »

 • Vannkvalitet i Eidsvoll - Angående utsendt kokevarsel

  Det er påvist lave verdier av E. coli i et høydebasseng i forbindelse med rutinekontroll i tråd med drikkevannsforskriften.

  Les saken »

 • Kokevarsel i Eidsvoll kommune

  Ved en rutinekontroll er det påvist lave verdier av E. coli ved noen prøvepunkter i vannledningsnettet.

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 32

  Les saken »

 • Nytt design og innhold på <<Min Side>>

  Les saken »

 • Algene i Mjøsa er ikke giftige

  Prøvene er analysert og ingen av de er giftproduserende

  Les saken »

 • Vannforsyningen i Eidsvoll kommune

  Eidsvoll kommune setter vannledningen fra Hurdalssjøen i drift

  Les saken »

 • DSB har økt skogbrannberedskapen

  Les saken »

 • Blågrønne alger ved badeplasser i Mjøsa

  Det er observert sannsynlig oppblomstring av blågrønne alger flere steder i Mjøsa. De berørte kommunene har tatt prøver for analysering. NIVA i samråd med Vassdragsforbundet fraråder bading på badeplasser med slike algelag på overflaten.

  Les saken »

 • Minnemarkering 22. juli 2019

  Stille markering ved minnesteinen ved odden mellom Eidsvollsbygningen og Eidsvoll 1824

  Les saken »

 • Du kan stemme allerede nå, om du vil?

  Fra 1. juli har vi noe som heter tidligstemming

  Les saken »

 • I sommer slår vi sammen helsestasjonene

  Les saken »

 • Ny varslingsplikt til Helsetilsynet om alvorlige hendelser for alle helse- og omsorgstjenester

  Ny varslingsplikt til Statens helsetilsyn om alvorlige skader etter hendelser i kommunale helse- og omsorgstjenester

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom - sommeren 2019

  Sommerstengt frem til 14. august

  Les saken »

 • Månedens kunstverk

  Motivet er malt og tegnet med en pinne i kombinasjon med fargeblyanter. Linjeføringen i fremstillingen av greinene er varierte, fra det helt tynne til det tykke. På den måten får treet liv og karakter. Innslaget av de blå tonene skaper en stemning av noe flyktig som en bris eller et kjølig vindpust

  Les saken »

 • Svømmestevne på Råholt Bad

  Redusert åpningstid lørdag 22. juni.

  Les saken »

 • Drikkevannskvalitet i Eidsvoll kommune

  Det er i nyhetene mye fokus på vannproduksjon, vanndistribusjon og kvalitet. Eidsvoll kommune vil med dette bekrefte at det er sikker håndtering av vannproduksjon og vanndistribusjon i kommunen.

  Les saken »

 • Bading og moro på Råholt Bad i sommer

  Sommeråpent 24. juni til 11. august.

  Les saken »

 • Aktivitet og lek

  God stemning og aktivitet på idrettsdagen 14.juni

  Les saken »

 • Det er klart for kommunestyrets siste møte før sommeren. Det starter kl. 16.00 i ettermiddag.

  Har du ikke tid og anledning til å være tilstede for å høre på hva som blir sagt og vedtatt, kan du følge sendingen live.

  Les saken »

 • Formannskapet på befaring ved nytt bygg på Vilberg helsetun

  Les saken »

 • Orange nivå, varsel om jord- og flomskredfare

  Les saken »

 • Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for Østlandet og Sørlandet (NVE)

  Vi følger NVEs varslinger og det er nå varslet om jord- og flomskredfare på grunn av kraftige regnbyger

  Les saken »

 • Damedusjen flislegges

  Mandag 3. til og med fredag 7. juni

  Les saken »

 • Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019

  Les saken »

 • Eidsvoll Gatefotball fikk Fair-play prisen i NM

  Dette var første gang Eidsvoll Gatefotball deltok på NM og det var derfor en bratt læringskurve

  Les saken »

 • Forskerdag Langset skole

  Elevene har hatt en dag med mange forsøk og aktiviteter hvor undring har stått i fokus.

  Les saken »

 • Vennskapsbesøk fra Skara, Sorø og Egilsstadir

  Les saken »

 • Maiglede ved Råholt skole

  Mai-aktiviteter til glede for mange

  Les saken »

 • Ankertunet barnehages tidsreise til 1814

  Les saken »

 • A Night At The Movies

  I uke 20 hadde Sal og Scene ved Råholt ungdomsskole forestilling for alle elever på skolen. Tittelen på forestillingen var "A night at the movies!" Som vi kan skjønne av tittelen var film og filmmusikk et sentralt tema. Men det dukket også opp smakebiter fra kjente revyer.

  Les saken »

 • Leie av baner og basseng på Råholt Bad høsten 2019

  Søknadsfristen for hovedopptak er 15. mai og 15. november.

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 7. mai 2019 - klokken 18.00

  Det er alltid viktige saker som skal opp til politisk behandling. Sjekk sakslisten for å se om det er noe du ønsker å se utfallet av.

  Les saken »

 • 17. mai på Langset

  Det nærmer seg feiring av grunnlovsdagen. Vi presenterer derfor programmet for skolen og kommunen.

  Les saken »

 • Hjelp - robotene inntar Råholt skole!

  Robotene inntar Råholt skole

  Les saken »

 • Reservevannsledningen fra Hurdalssjøen er testet og godkjent

  Hensikten med reservevannsledningen er å sikre Eidsvoll kommunes innbyggere trygt, sikkert og nok drikkevann gjennom hele året. Løsningen er også en forutsetning for den kommende oppgraderingen av vannbehandlingsanlegget i Tisjøen.

  Les saken »

 • 17. mai programmet 2022 for grunnlovsbygda

  Endelig! I år blir det storslått 17. mai feiring i grunnlovsbygda!

  Les saken »

 • Råholt Bads åpningstider i mai og juni

  Stengt bad 1. og 17. mai.

  Les saken »

 • Bli badevakt på Råholt Bad!

  Velg blant faste deltidsstillinger og tilkallingsvikarstillinger.

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune med egen app!

  Eidsvoll kommune har lansert app! I appen kan du melde saker, se informasjon om din eiendom og få annen nyttig informasjon. Appen finner du ved å søke etter "Eidsvoll kommune" i Google Play eller Apple App Store.

  Les saken »

 • Er du samfunnsengasjert? Har du lyst til å tjene litt ekstra?

  Vi mangler noen få på enkelte valglokaler på selve valgdagen, 9. september (åpningstid 10 – 21).

  Les saken »

 • FV 33 Byrudhøgda åpen igjen

  Les saken »

 • FV 33 Byrudhøgda stengt inntil videre

  Les saken »

 • Svømte 455.600 meter

  De 30 deltakerne i årets utgave av "Svøm langt" tilbakela i snitt 15.186 meter.

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 9. april 2019 - klokken 18.00

  Det er alltid viktige saker som skal opp til politisk behandling. Sjekk sakslisten for å se om det er noe du ønsker å se utfallet av.

  Les saken »

 • Søknadsfrist for kulturskolen 1. juni

  Søknadsfristen for skoleåret 2019 / 2020 ved Eidsvoll Kulturskole er 1. juni!

  Les saken »

 • Påskens åpningstider på Råholt Bad

  Nyt høytidens mange høydepunkter, og besøk ditt lokale bad.

  Les saken »

 • Elever samlet inn til «Krafttak mot kreft»

  Hver torsdag har elevene ved Råholt ungdomsskole 90 minutter valgfag. Et av valfagene er «Innsats for andre».

  Les saken »

 • Skled inn til bronse i NM

  Kristoffer Alvern Andersen er blant landets raskeste i vannsklie.

  Les saken »

 • Fra Råholt Bad til NM i vannsklie

  Kristoffer og Malin vant kvaliken på Råholt Bad i februar, mens veteranen John Håvard ble klar kort tid etterpå. Lørdag 30. mars deltar de i NM.

  Les saken »

 • Gratis bandkonsert på RUSK 6. april!

  Eidsvoll Kulturskole har samlet bandene som øver på Badet Kulturtun til gratis musikkfestival på Råholt Ungdomsskole!

  Les saken »

 • Kunngjøring - Startlån og boligtilskudd til etablering og tilpasning 2019

  Kommunen har mottatt årets bevilgning av startlån og tilskudd til videretildeling

  Les saken »

 • Tilskuddsordninger med søknadsfrist 1. april

  Flere kommunale tilskuddsordninger har søknadsfrist 1. april.

  Les saken »

 • Bruk chiparmbåndet som lommebok

  Råholt Bad utvider tilbudet til alle med registrerte og egeneide chiparmbånd.

  Les saken »

 • Barnehagedagen 2019 - Vilberg barnehage

  "Jeg lurer på..."! Barnas undring er uendelig og nytt grunnlag for videre nysgjerrighet ble lagt nettopp på denne dagen i mars.

  Les saken »

 • UKM - Ung Kultur Møtes

  Lørdag 16. mars møtes over 60 unge kulturtalenter til en forrykende mønstring i Panorama kulturhus!

  Les saken »

 • Resultat fra brukerundersøkelsen

  84 personer besvarte den nettbaserte brukerundersøkelsen som ble avsluttet søndag 10. mars.  Blant svarpersonene ble Henning trukket ut som vinner av gratisbilletter for «2 voksne og 2 barn».

  Les saken »

 • Smilefjes til kafeen på Råholt Bad

  For femte gang på rad.

  Les saken »

 • Hovedopptak barnehage 2019

  Les saken »

 • Stor aktivitet og pågangsmot i barnehagene våre

  Motoriske utfordringer utvikler kropp og helse og bevegelsesgleden er stor.

  Les saken »

 • Tilskudd til frivilligheten i Eidsvoll

  4,4 millioner fordeles til frivilligheten i Eidsvoll

  Les saken »

 • Månedens kunstverk - februar

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon Bassenget i Eidsvollhallen stenges

  Les saken »

 • De Unges Musikkafé 2. mars

  Lørdag 2. mars inviterer kulturskolen til gratis konsert på Kafé Henrik!

  Les saken »

 • Brukerundersøkelse på Råholt Bad

  Hjelp oss med å bli bedre, og vinn inngangsbilletter!

  Les saken »

 • Regnskapet 2018

  Regnskapet for 2018 er avsluttet.

  Les saken »

 • Nå kan du sende sikker digital post til kommunen

  Vi har nå lagt til rette for at du enkelt kan sende oss brev og dokumenter på en trygg måte, selv om opplysningene er unntatt offentlighet.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av lokal forskrift om tømming av mindre avløpsanlegg, Eidsvoll kommune

  Eidsvoll kommune reviderer gjeldende lokal forskrift for tømming av slamavskillere, septiktanker m.m. og legger derfor forslag til ny forskrift ut til offentlig ettersyn.

  Les saken »

 • Avslutning av realfagsukene og vinteraktivitetsdag

  Bildedryss fra realfagsukene og vinteraktivitetsdag.

  Les saken »

 • Komfyrvakt? Har du tatt kjøkkenpraten?

  Øvre Romerike Brann og redning har komfyrvaktkampanje 13. februar 2019

  Les saken »

 • Kunngjøring: Vedtak av områderegulering for Vilberg

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent områderegulering for Vilberg

  Les saken »

 • Rekordoppslutning på NM-kvalik i vannsklie på Råholt Bad

  12 barn og ungdom, 4 kvinner og 19 menn kastet seg inn i vannsklia på Råholt Bad fredag kveld 8. februar. Det ble både notert ny bestetid og kåret en vinner i kvinneklassen. Begge deltakerne går til norgesmesterskapet i Skien fritidspark lørdag 30. mars.

  Les saken »

 • Forsinkelser ved innhenting av avfall

  Det er for tiden forsinkelser ved innsamling av husholdningsavfall. Det jobbes for at rutene skal være ajour innen utløpet av uke 6.

  Les saken »

 • Globalt medborgerskap

  Elevrådets arbeid fram mot møte med Ungdommens kommunestyre.

  Les saken »

 • Vinterferietilbud for barn og ungdom i Eidsvoll

  Les saken »

 • Nytt om realfag fra Bønsmoen barnehage

  Les saken »

 • Livsgledeskole

  Råholt Ungdomsskole er en Livsgledeskole som ønsker å bidra til en god og meningsfull hverdag for eldre i kommunen.

  Les saken »

 • FORUT skoleløpet 2018

  Skoleløpet høsten 2018

  Les saken »

 • Vinterferie og badedisco på Råholt Bad

  Utvidede åpningstider og mye moro.

  Les saken »

 • Årets første kommunestyremøte, i dag klokken 18.00

  Det er alltid viktige saker som skal opp til politisk behandling. Sjekk sakslisten for å se om det er noe du ønsker å se utfallet av.

  Les saken »

 • NM-kvalik i vannsklie på Råholt Bad

  Bli med på fartsfylt og våt fredagsmoro.  Kvalifiser deg til NM.

  Les saken »

 • Dataklubb i biblioteket

  Et tilbud for deg som vil lære mer om bruk av datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. Våre flinke veiledere tilpasser seg ditt behov. Ta med din egen duppedings og kom i gang!

  Les saken »

 • Ingen økte billettpriser på Råholt Bad

  Les saken »

 • Det har vært kloakkutslipp på Skreia, som kan virke inn på vannkvaliteten i Mjøsa for de som ikke har kommunalt vann.

  Den 21. desember var det et kloakkutslipp på Skreia, som kan virke inn på vannkvaliteten i Mjøsa for de som ikke har kommunalt vann.

  Les saken »

 • Testsvømming for befalsskolen

  Torsdag 10. januar kl 14.00-17.00.

  Les saken »

 • Hjelp renovatøren frem

  Vinterføret gjør jobben til renovatørene ekstra utfordrende. I dag har det snødd, og vi ønsker å be om hjelp fra publikum til å hjelpe renovatørene frem.

  Les saken »

 • Kartlegging og verdivurdering av områder for friluftsliv i Akershus - Høring

  Eidsvoll kommune deltar i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få et omforent kunnskapsgrunnlag om friluftsverdiene i kommunen. De kartlagte områdene er alle typer områder som brukes til friluftsaktiviteter - fra større skogsområder til små grønne lunger i tettbebygde strøk.

  Les saken »

 • Pressemelding: Funn av krepsdyr i vannforsyningen i sørbygda

  Selv om det påvises kreps i vannledningsnettet er det ikke nødvendig å koke vannet, og det er ingen helsefare forbundet med å drikke vann fra springen

  Les saken »

 • Stengte barnebasseng onsdag 19. desember

  Les saken »

 • Invitasjon til oppstartsmøte - Frivilligstrategi

  Eidsvoll kommune inviterer til oppstartsmøte i forbindelse med utarbeidelse av en frivilligstrategi. 9. januar kl. 18.00, Badet Kulturtun, Camillasalen

  Les saken »

 • Ledige plasser ved kulturskolen fra januar

  Kulturskolen har noen ledige plasser fra januar! Søk nå!

  Les saken »

 • Månedens Kunstverk

  Månedens kunstverk i desember er laget av Frida Augusta Eggen Lønberg, 15 år

  Les saken »

 • Priser gjeldende fra 1. januar 2019

  Nye priser for 2019 ble vedtatt i kommunestyremøtet den 11. desember 2019

  Les saken »

 • Nytt gebyrregulativ for plan- og byggesaker, oppmålingstjenester, fradelingsbehandling og landbrukstjenester

  Gebyrsatsene skal bidra til en god og ensartet praksis for beregning av selvkost på de respektive tjenesteområdene.

  Les saken »

 • Åpning av Frankens boliger

  Torsdag 6. desember var det offisiell åpning av Frankes boliger i Eidsvoll.

  Les saken »

 • Evaluering av prøvereglementet for manøvrering av Hurdalssjøen

  Evalueringen av prøvereglementet for Hurdalssjøen er utsatt til høsten 2019.

  Les saken »

 • Julens åpningstider på Råholt Bad

  Åpent hele skoleferien med unntak av første nyttårsdag.

  Les saken »

 • Vedtatt Trafikksikkerhetsplan 2017-2028

  Trafikksikkerhetsplan 2017-2028 ble vedtatt av kommunestyret den 6.11.2018

  Les saken »

 • Nytt offentlig ettersyn av revidert forslag for områderegulering av Eidsvoll sentrum

  I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-10 vedtok utvalg for næring, plan og miljø i møte den 23.10.2018 å legge revidert forslag til «Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum», med bestemmelser, ut til nytt offentlig ettersyn.

  Les saken »

 • Søndag 9. desember på Råholt Bad

  Stenger kl 16.00 - en time tidligere.

  Les saken »

 • Vårens timeplan for Råholt Bad

  Hovedopptaket er over, og foreløpig timeplan viser når de forskjellige skolene, klubbene og gruppene er i aksjon.

  Les saken »

 • Er du bekymret for rusbruk hos ungdommen din?

  Lurer du på hva du skal gjøre?

  Les saken »

 • Ålborgvegen stengt til 2021

  Bane NOR varsler stenging av Ålborgvegen i perioden det skal bygges dobbeltspor, ut anleggsperioden som er planlagt ferdigstilt i 2021. Omkjøring er via Finstadvegen.

  Les saken »

 • Informasjonsmøte vedrørende etablering av ny hovedvannledning på Østsida

  Eidsvoll kommune ønsker med dette å invitere til informasjonsmøte vedrørende etablering av ny hovedvannledning på Østsida, fra Minnesund til Elstad, en strekning på ca. 9 km.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019

  Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019 ble behandlet i formannskapets møte 20.11.2018

  Les saken »

 • Adventskonserter med kulturskolen

  Kulturskolen inviterer, tradisjon tro, til Adventskonsert i Eidsvoll kirke fredag 7. desember og Råholt kirke lørdag 8. desember! Konsertene er gratis og åpne for alle!

  Les saken »

 • På jakt etter julegaver?

  Les saken »

 • Badedisco på Råholt Bad fredag 16. november

  Kl 18.00-20.30 braker det løs igjen!

  Les saken »

 • Planleggingsdager

  Planleggingsdager skoleåret 2018-2019

  Les saken »

 • Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for Telemark og deler av Østlandet (NVE)

  Vi har mottatt varsel om mulig jord- og flomskredfare - gult nivå, fra NVE

  Les saken »

 • Astronauttrening på Råholt Bad

  I nesten vektløs tilstand.

  Les saken »

 • Felles planleggingsdag i kommunale barnehager

  Fredag 2. november er det felles planleggingsdag med fokus på hvordan de voksne kan legge til rette for gode lekemiljøer for barna

  Les saken »

 • Byggesaksavdelingen prioriterer hardt

  Skal du bygge? Har du en byggesak til behandling hos oss? Byggesaksavdelingen ønsker å gjøre oppmerksom på at det prioriteres hardt og at åpningstiden må overholdes og brukes til veiledning utover det Kommune-Kari eller Innbyggertorget kan svare på.

  Les saken »

 • De Unges Musikkafé 3.11

  3. november opptrer elever fra Eidsvoll Kulturskole på Kafé Henrik!

  Les saken »

 • Rapport om frivilligheten i Eidsvoll

  Første rapport med innspill fra frivilligkonferansen er nå klar

  Les saken »

 • Leie av Råholt Bad våren 2019

  Ønskes velværebasseng eller baner i idrettsbassenget?

  Les saken »

 • Har du krav på bostøtte fra Husbanken?

  Har du høye boutgifter og lav inntekt? Da kan du ha rett på bostøtte.

  Les saken »

 • Vel overstått TV-aksjon 2018!

  Les saken »

 • Lekeplassåpning

  Fredag 19. oktober har Vilberg skole lekeplassåpning.

  Les saken »

 • Influensavaksine 2018 har kommet

  Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksine mot sesonginfluensa til bestemte målgrupper.

  Les saken »

 • Har du ikke lastet ned appen "Min renovasjon" enda?

  Du bør du gjøre det nå! Tilbakemeldinger fra innbyggere lyder som følger: "... den er jo genial! Jeg får varsler på telefonen slik at jeg husker å trille frem dunken(e). I tillegg kan jeg melde om avvik direkte i appen. Den er jo kjempebra!"

  Les saken »

 • Ønsker du å se Kommunestyremøtet direkte, i kveld?

  Da er det igjen klart for møte i Kommunestyret. Kveldens møte starter som vanlig klokken 18.00.

  Les saken »

 • Hopp og stup hver helg på Råholt Bad

  Barn, unge og lekne voksne står i fokus med masse moro fra 3- og 5-meteren.

  Les saken »

 • Dusj naken og unngå klorlukt!

  Les saken »

 • Informasjonsdag for arbeidsgivere og næringsdrivende

  Torsdag 15. november har Arbeidsgiverkontrollen og Skatteoppkreverne på Øvre Romerike gleden av å invitere til dagskurs for arbeidsgivere og næringsdrivende på Øvre Romerike på Ullensaker Kulturhus. Temaene er valgt ut og presenteres av spesialister på fagområdet skatt og arbeidsgiveravgift fra Oslo kemnerkontor. Vi har mange interessante temaer å by på også i år.

  Les saken »

 • Hopp, stup og lek på Råholt Bad i høstferien

  Barn og unge står ekstra høyt i fokus i skolenes høstferie, mandag 1. til og med søndag 7. oktober.

  Les saken »

 • Kartlegging av frivilligheten i Eidsvoll

  Alle foreninger inviteres til å delta i kartlegging av frivilligheten i Eidsvoll

  Les saken »

 • Farevarselet for ekstremværet er hevet til rødt

  Det er ventet sørlig full storm inn Oslofjorden i kveld og i natt

  Les saken »

 • Høstens badediscokvelder på Råholt

  Bli med på lyd- og lysfestene!

  Les saken »

 • Råholt Bad søker badevakter

  Supergod på kundebehandling?  Bli badevakt på Råholt!

  Les saken »

 • Kraftig vind på oransje nivå ventes også på Østlandet

  Fredag kveld og natt til lørdag meldes det prognoser som indikerer sterke vindkast opp mot 30-40 meter i sekundet i Rogaland, på Sørlandet, i Telemark og på Østlandet.

  Les saken »

 • Eldredagen 2018

  Les saken »

 • Foreslå kandidater til Akershusprisen 2018!

  Akershus fylkeskommune oppfordrer kommuner og organisasjoner i Akershus til å komme med forslag til kandidater til Akershusprisen.

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2018

  I år arrangeres TV-aksjonen for Kirkens bymisjons arbeid

  Les saken »

 • Kommunestyremøte i kveld klokken 18.00

  I kveld er det duket for høstens første kommunestyremøte. Det er mange spennende saker som skal opp til politisk behandling i kveld.

  Les saken »

 • Storsatsing på 3. klassinger på Råholt Bad

  Gratisbadeordningen utvides.

  Les saken »

 • Boblebadet er åpent!

  Velværebassenget åpner fredag morgen kl 06.30 den 31. august.

  Les saken »

 • Møt Kari, vår nye medarbeider (på folkemunne; Kommune-Kari)

  Kari starter hos oss, torsdag 30. august! Ta vel i mot henne!

  Les saken »

 • Kunståpning på Eidsvoll 10. september

  Sett av dagen og bli med på kunståpningsarrangement i Sundet og på Mjøssamlingene

  Les saken »

 • Stensby barnehage og «Mjøsa - et kunstprosjekt» = sant

  Les saken »

 • Pårørendeskolen Eidsvoll - kurs for pårørende til personer med demens

  Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon.

  Les saken »

 • Gratis sesongkort på Råholt Bad

  Suksessen med gratisbading for 3. klassinger fortsetter.

  Les saken »

 • I forbindelse med Verdens overdosedag arrangeres det kurs

  31. august er verdens overdosedag og vi ønsker å markere den på Solsiden i Myhrersvingen den 28. august

  Les saken »

 • Skolestart og trafikksikkerhet

  Les saken »

 • Tilbake til hverdagen

  Høstsesongen har startet, Råholt Bad venter storinnrykk.

  Les saken »

 • Farevarsel med høyt aktsomhetsnivå

  Les saken »

 • Oppstart kulturskolen - skoleåret 2018/2019

  Kulturskoleåret 2018/2019 starter i uke 34 med første skoledag 20. august.

  Les saken »

 • Oppstart skoleåret 2018-19

  Velkommen til nytt skole- og SFO-år.

  Les saken »

 • Sammenslåtte helsestasjoner i sommer

  Denne sommeren samler vi alt ved Råholt helsestasjon

  Les saken »

 • Fornøyd skoleklasse fra Lier etter besøk i Eidsvollsbygningen

  Skoleklasser utenfor Oslo og Akershus kan søke om tilskudd fra fond for besøk i Eidsvollsbygningen.

  Les saken »

 • Totalforbud mot åpen ild er innført igjen

  Vi innfører totalforbud mot bruk av åpen ild i alle våre kommuner fra midnatt 3. juli.

  Les saken »

 • Råholt Bad pangåpner 2. juli

  Skal feire at fire ukers tekniske utbedringer og omlegging til klor er over.

  Les saken »

 • Ekstraordinært kommunestyremøte 26. juni kl. 15.00

  Les saken »

 • Totalforbudet mot hagevanning oppheves delvis fra og med 08.08.18

  Les saken »

 • Veteranplan for kommunene i Gardermoregionen - Høringsutkast

  Les saken »

 • Den ekstreme skogbrannfaren er over

  Vi innfører totalforbud mot bruk av åpen ild i alle våre kommuner fra midnatt 3. juli.

  Les saken »

 • Svanfoss sluse - er nå åpen frem til 1. september

  Slusen gir adkomst mellom Mjøsa og Vormas nedre deler samt Glomma mellom Rånåsfoss og Funnefoss

  Les saken »

 • Takk for innspill!

  Les saken »

 • Ekstraordinært kommunestyremøte 19. juni

  Les saken »

 • Momskompensasjon for frivillige foreninger

  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.

  Les saken »

 • Det er klart for kommunestyrets siste møte før sommeren

  Siste forberedelser er gjort i løpet av dagen, det tyder på at alt er klappet og klart til møtet i ettermiddag.

  Les saken »

 • Kulturskolen på Wergelandshaugen

  Kulturskolens kunstelever er en del av og deltar på en stor atelierutstilling på Wergelandshaugen 15.-17.juni

  Les saken »

 • Råholt Bad stengt

  Hele badet er stengt i perioden 04.06.-01.07.

  Les saken »

 • Pressemelding: Bårlidalenprosjektet

  I formannskapsmøte den 5. juni klokken 10.00 vil Advokatfirmaet Mageli, v/advokat Trude Holmen, gi en kort orientering om Bårlidalprosjektet. Redegjørelsen er åpen for pressen

  Les saken »

 • Vanningsforbudet opprettholdes på ubestemt tid

  Vanningsforbudet opprettholdes på ubestemt tid. Vanning tillates kun fra kanne.

  Les saken »

 • Totalt vanningsforbud i helgen - dessverre!

  Les saken »

 • Oppdatert: Vanningsforbudet opprettholdes delvis

  Les saken »

 • Det er invitert til folkemøte i kveld, om Sundet!

  Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum – Sundet

  Les saken »

 • Vanningsforbudet utvides inntil videre

  Det gode været fortsetter og vi er nødt til å opprettholde vanningsforbudet inntil videre.

  Les saken »

 • Besøksdager for nye 1. klassinger

  Besøksdager for nye 1. klassinger ved Vilberg skole er tirsdag 29. og onsdag 30. mai, klokken 09:00 - 12:00.

  Les saken »

 • Frist for innmelding til Kulturskolen er 1. juni

  Frist for å melde inn elever til kulturskolen neste skoleår er 1. juni. Dette er også fristen for å melde seg ut for elever som ikke ønsker å fortsette fra høsten.

  Les saken »

 • Blodbussens siste stoppedag før sommeren

  Myhrer, mandag 28. mai mellom kl. 14:15 og kl. 19:00

  Les saken »

 • Avsluttende flomvarsel 2018

  Les saken »

 • Vanningsforbud fra 23. - 30. mai

  For å sikre vanntilførselen og tekniske installasjoner innfører Eidsvoll kommune vanningsforbud

  Les saken »

 • Det forventes lavere vannstand de neste dagene

  Les saken »

 • 10 cm lavere vannstand i dag, 21. mai

  Vannstanden i Mjøsa har sunket 10 cm siste døgn

  Les saken »

 • 20. mai har vannstanden i Mjøsa sunket med 7 cm

  20. mai er flomvarselet fortsatt på orange nivå men det forventes gult nivå i løpet av de neste dagene.

  Les saken »

 • Vannstanden er synkende men fortsatt orange nivå, 19. mai

  19. mai er flomvarselet fortsatt på orange nivå

  Les saken »

 • Flomvarsel fortsatt orange nivå, 18. mai

  Les saken »

 • Flomvarsel 16. mai

  Vannstanden i Mjøsa har økt med 14 cm fra kl 12 i går til kl 12 i dag, og er nå på 124.22.

  Les saken »

 • Stor skogbrannfare

  Flommen pågår -  samtidig øker skogbrannfaren, meldes det fra beredskapssjef hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus i dag!

  Les saken »

 • Alt er klart til kommunestyremøte i kveld

  I kveld 15. mai klokken 18.00 i rådhuset

  Les saken »

 • Flomvarsel 14. mai - Eidsvoll

  Les saken »

 • Oppdatert flomvarsel 13. mai

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune mottatt tilskudd fordelt av Bufdir 2018

  Bufdir fordeler i 2018 kr 469 441 000 fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Direktoratet har mottatt 1 191 søknader, med en total søknadssum på kr 515 398 610.

  Les saken »

 • Orange nivå - varsel om flomfare

  Varsel om flomfare, oransje nivå for deler av Østlandet (NVE)

  Les saken »

 • Søk kulturskoleplass

  Søknadsfristen for kulturskolen skoleåret 18/19 er 1. juni. Dette er også fristen for å melde seg ut for elever som ikke vil fortsette fra høsten.

  Les saken »

 • Nytt flomfarevarsel - gult nivå for Østlandet

  Det varsles om ny flomfare, gult nivå for Østlandet

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av forslag til "Områderegulering av Eidsvoll Sentrum"

  I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-10 vedtok utvalg for næring, plan og miljø i møte den 24.04.2018 å legge forslag til «Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum», med bestemmelser, ut til offentlig ettersyn. Plankart og bestemmelser er datert 02.05.2018.

  Les saken »

 • Råholt Bad bytter sirkulasjonspumpe

  Les saken »

 • 3 avslutningskonserter!

  Kulturskoleåret 2017/2018 avsluttes med hele 3 konserter!

  Les saken »

 • Fra og med 1. mai 2018 tas det ikke i mot søknader om økonomisk sosialhjelp eller vedlegg i NAV sitt publikumsmottak

  Les saken »

 • Vinnere av KLP`s arbeidsgledepris 2018!

  Øvre Romerike Industriservice AS fikk velfortjent oppmerksomhet

  Les saken »

 • Vinner av Returkartonglotteriet

  Eidsvoll kommune fikk den glede av å dele ut premie og diplom, våren 2018

  Les saken »

 • Fare for flom og jordskred? Hva kan du gjøre?

  Informasjon om hva som kan gjøres for å hjelpe seg selv og nabolaget

  Les saken »

 • Flomfare

  Varsel fra NVE om flomfare - gult nivå

  Les saken »

 • Telerestriksjoner iverksettes fra fredag 20. april

  Iverksetting av telerestriksjoner for kommunale veger

  Les saken »

 • Råholt Bad åpner tirsdag morgen

  Les saken »

 • Møte om flomsituasjonen våren 2018

  Invistasjonen går til grunneiere/representanter for grunneiere i Sundet, samt leder for Sentrumsforeningen og eventuelt andre interesserte

  Les saken »

 • Råholt Bad stengt pga uteblitt kjemileveranse

  Les saken »

 • Stengt Råholt Bad i juni pga utbedringer og omlegging til klor

  Les saken »

 • Åpningstidene på Råholt Bad i mai

  Mange muligheter for et deilig bad eller en svømmetur.

  Les saken »

 • Kulturskolens vårkonsert

  14. april inviterer vi til kulturskolens tradisjonelle vårkonsert i Panorama. Konserten er gratis og starter kl.17:00.

  Les saken »

 • Kokevarsel i Feiring opphevet

  Les saken »

 • Stengt idrettsbasseng

  Gjelder kun torsdag 5. april.

  Les saken »

 • Visste du at vi har to Ungdomscafèr i Eidsvoll

  Ungdomscaféene i Eidsvoll er gratis, rusfri og tilgjengelig for deg mellom 8. trinn og 18 år!

  Les saken »

 • Møte i kommunestyret 10.04.2018

  Kommunestyremøtene overføres direkte i nett-TV

  Les saken »

 • Vi minner om koking av vann fra 3. - 6 april, for berørte abonnenter i Feiring

  Forhåndsvarsel til abonnenter med vanntilførsel fra Damtjern er sendt pr sms til alle abonnenter i Feiring, den 23. mars, samt lagt som informasjon her på våre nettsider.

  Les saken »

 • Månedens kunstverk i mars

  Månedens kunstverk er laget av Elias Rokhaug, 15 år.

  Les saken »

 • Forvarsel om kokepåbud i Feiring i uke 14

  På grunn av oppgradering av vannbehandlingsanlegget i Feiring fra tirsdag 3. april til og med fredag 6. april vil det være nødvendig for abonnenter med vanntilførsel fra Damtjern vannverk å koke vannet.

  Les saken »

 • Finanskomitéen har allerede hatt åtte møter

  Les saken »

 • Helsestasjonene i påsken

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune ønsker pris på nytt storkjøkken

  Interesserte må melde seg på epost til til oss innen 3. april 2018

  Les saken »

 • Fylkesveg 33 i Feiring er åpnet igjen

  Les saken »

 • Snøras over fylkesveg 33 i Feiring

  Les saken »

 • Møte og befaring vedr. innsigelser til områderegulering Vilberg

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer til Eidsvoll på møte og befaring den 21. mars i forbindelse med Fylkesmannens innsigelse til områderegulering for Vilberg.

  Les saken »

 • Åpent idrettsbasseng på Råholt Bad

  Les saken »

 • Stengt idrettsbasseng på Råholt Bad

  Les saken »

 • Barnehagedagen ble ikke forbigått i stillhet

  Temaet for dagen var "La meg skape!"

  Les saken »

 • Kunngjøring av vedtatte planer; "Dal park", "Sommerro hyttefelt" og "Linnerudgården"

  Eidsvoll kommunetyre vedtok i møte den 06.03.2018 følgende reguleringsplaner:

  Les saken »

 • Hva skjer, i Eidsvoll?

  Har du et arrangement som eidsvollinger trenger å vite om? En konsert på gang? Kanskje ønsker noen utenfor kommunegrensene å vite om det?

  Les saken »

 • Forsinkelse på rute 811

  På grunn av krevende kjøreforhold er renovasjon på rute 811 forsinket i dag 13.03.2018

  Les saken »

 • Kompensasjon for stengte basseng i januar og februar

  Les saken »

 • Eidsvolls fremtid sett med ungdommers øyne!

  Hva skal til for at du vil bo i Eidsvoll i fremtiden?

  Les saken »

 • Gullklokke for lang og tro tjeneste i Eidsvoll kommune

  Torsdag 1. mars ble 13 ansatte gjort stas på etter 25 år i Eidsvoll kommune.

  Les saken »

 • Kulturskoleelev i Grand Prix

  Lørdag deltar Alexandra Rotan, tidligere elev ved Eidsvoll kulturskole, i Melodi Grand Prix!

  Les saken »

 • Utbedringer og klorrensing på Råholt Bad og Eidsvollhallen

  Kommunestyret vedtok 6. mars utbedringer og omlegging til klor i begge Eidsvoll-bad.

  Les saken »

 • Tid for lusesjekk!

  Hvordan oppdager du om barnet har fått lus, og hvordan blir dere kvitt det?

  Les saken »

 • Kongene av vannsklie på Råholt Bad

  Gjentok bragden fra i fjor.  Skal delta i NM i april.

  Les saken »

 • Kommunens tilskuddsordninger til kultur- og idrettsformål: Merk deg søknadsfristene!

  Det nærmer seg frist for å søke tilskudd til kultur- og idrettsformål

  Les saken »

 • NM-kvalik i vannsklie på Råholt Bad

  Bli med på moroa fredag 2. mars kl 18.00!

  Les saken »

 • Åpent idrettsbasseng igjen, på Råholt Bad

  Vannanalyse viste perfekt resultat.

  Les saken »

 • Regnskapet for 2017

  Kommunens årlige driftsinntekter- og driftsutgifter er på nærmere 1,7 milliard kroner. Netto driftsresultat ble 52,1 millioner, noe som er en resultatgrad på 3,1 % av sum driftsinntektene. Dette er i samsvar med Fylkesmannens anbefaling.

  Les saken »

 • Fortsatt stengt idrettsbasseng på Råholt Bad

  Kimtallet er for høyt.

  Les saken »

 • Barn med bleier i barnebassengene

  Ingen tilgang til velværebassenget.

  Les saken »

 • NM-kvalik i vannsklie på Råholt Bad

  Hvem er raskest i sklia på Råholt Bad? Hvem vinner NM-billett? Fredag 2. mars skal små og store lokale helter for sjette gang kjempe om plass i norgesmesterskapet i vannsklie. Landsfinalen er på Aquarama i Kristiansand lørdag 7. april.

  Les saken »

 • Foreldremøter - Vilberg skole

  Foreldremøter våren 2018

  Les saken »

 • Keramikkutstilling med kulturskolen

  Frem til 27. februar kan du besøke kulturskolens keramikkutstilling i biblioteket og ved Badet Kulturtun.

  Les saken »

 • Etablerertjenesten på Øvre Romerike

  Det Kongelige Selskap for Norges Vel har fra 1.1.2018 overtatt etablerertjenesten for Øvre Romerike

  Les saken »

 • Stengt idrettsbasseng på Råholt Bad

  Høyt kimtall påvist i vannanalyse.

  Les saken »

 • Vår løypemaskin er defekt

  Løyper blir dermed i litt dårligere kvalitet

  Les saken »

 • Nødfôring av rådyr på utvalgte steder

  Les saken »

 • Skabb - hvordan forholder vi oss til det?

  Det er blitt påvist skabb i flere av kommunene på Øvre Romerike over en periode på flere måneder – og i den forbindelse ønsker kommuneoverlegene å gi publikum noen råd og peke på realiteter.

  Les saken »

 • Nybygget har reist seg

  Les saken »

 • Oppdatering om smittsom hjernehinnebetennelse

  Oppdatering/oppsummering om smittsom hjernehinnebetennelse

  Les saken »

 • Borgerlig vigsel i Eidsvoll

  Da er vi klare til å ta imot ønsker om borgerlig vigsler for 2018 her i Eidsvoll

  Les saken »

 • Oppdatering: Smittsom hjernehinnebetennelse

  Et barn fra Eidsvoll ble torsdag 23. november innlagt på sykehus for behandling av smittsom hjernehinnebetennelse.

  Les saken »

 • Smittsom hjernehinnebetennelse

  Et barn fra Eidsvoll er innlagt på sykehus for behandling av smittsom hjernehinnebetennelse

  Les saken »

 • Feiing av pipe på hytter og fritidsboliger

  I følge ny forskrift skal feieren sjekke brannsikkerheten og feie skorsteinen på alle hytter og fritidsboliger

  Les saken »

 • Realfag setter spor

  Realfagprosjektet setter spor - med fokus på fagområdene "antall, rom og form" og "natur, miljø og teknikk".

  Les saken »

 • Læringsmiljø på veggene!

  Læringsmiljøprosjektet engasjerer hele skolemiljøet, fra skoleeier til elev. Nå vises også arbeidet på skolens vegger!

  Les saken »

 • Forbud mot bruk av vannscootere

  Les saken »

 • Velkommen til ny Innbyggerportal

  Les saken »


Publisert: 02.06.2016 15:16:32
Sist endret: 22.03.2023 14:17