Aktuelt

 • Samarbeidsmøte i Postkassetrimmen og Turstisamarbeidet

  Les saken »

 • NM-kvalik i vannsklie på Råholt Bad

  Bli med på fartsfylt og våt fredagsmoro.  Kvalifiser deg til NM.

  Les saken »

 • Dataklubben

  Vi starter opp igjen med dataklubben! Første dag er 30.januar klokken 10.00 i Eidsvoll bibliotek.

  Les saken »

 • Ingen økte billettpriser på Råholt Bad

  Les saken »

 • Miljø og vennskap

  Årets fellestema for skolene i Eidsvoll

  Les saken »

 • Det har vært kloakkutslipp på Skreia, som kan virke inn på vannkvaliteten i Mjøsa for de som ikke har kommunalt vann.

  Den 21. desember var det et kloakkutslipp på Skreia, som kan virke inn på vannkvaliteten i Mjøsa for de som ikke har kommunalt vann.

  Les saken »

 • Forsinket henting av søppel

  Det er fremdeles innkjøring etter julen, og vi minner om informasjonen i tømmekalenderen som er distribuert til alle abonnenter.

  Les saken »

 • Hjelp renovatøren frem

  Vinterføret gjør jobben til renovatørene ekstra utfordrende. I dag har det snødd, og vi ønsker å be om hjelp fra publikum til å hjelpe renovatørene frem.

  Les saken »

 • Eidsvoll kommunes kulturpris og ungdomsstipender

  Har du forslag på kandidater til Eidsvoll kommunes kulturpris eller ønsker å søke på kommunens kultur- og idrettsstipend?

  Les saken »

 • Planlegger din skoleklasse besøk til Eidsvollsbygningen i 2019?

  Skoleklasser utenfor Oslo og Akershus kan søke om tilskudd fra fond for besøk i Eidsvollsbygningen.

  Les saken »

 • "Min Renovasjon"-app og Avfallskalenderen 2019

  Les saken »

 • Badedisco på Råholt Bad

  Fredag 11. januar og 15. februar kl 18.00-20.30.

  Les saken »

 • Pressemelding: Funn av krepsdyr i vannforsyningen i sørbygda

  Selv om det påvises kreps i vannledningsnettet er det ikke nødvendig å koke vannet, og det er ingen helsefare forbundet med å drikke vann fra springen

  Les saken »

 • Åpningstider i jule- og nyttårshelgen 2018

  All publikumsrettet virksomhet er fysisk bemannet i åpningstiden i jule- og nyttårshelgen (altså mellom 10 og 14 torsdag og fredag).

  Les saken »

 • Invitasjon til oppstartsmøte - Frivilligstrategi

  Eidsvoll kommune inviterer til oppstartsmøte i forbindelse med utarbeidelse av en frivilligstrategi. 9. januar kl. 18.00, Badet Kulturtun, Camillasalen

  Les saken »

 • Ledige plasser ved kulturskolen fra januar

  Kulturskolen har noen ledige plasser fra januar! Søk nå!

  Les saken »

 • Priser gjeldende fra 1. januar 2019

  Nye priser for 2019 ble vedtatt i kommunestyremøtet den 11. desember 2019

  Les saken »

 • Nytt gebyrregulativ for plan- og byggesaker, oppmålingstjenester, fradelingsbehandling og landbrukstjenester

  Gebyrsatsene skal bidra til en god og ensartet praksis for beregning av selvkost på de respektive tjenesteområdene.

  Les saken »

 • Åpning av Frankens boliger

  Torsdag 6. desember var det offisiell åpning av Frankes boliger i Eidsvoll.

  Les saken »

 • Evaluering av prøvereglementet for manøvrering av Hurdalssjøen

  Evalueringen av prøvereglementet for Hurdalssjøen er utsatt til høsten 2019.

  Les saken »

 • Renovasjon i julen 2018

  Det blir enkelte forskyvninger av hentedager og tider i forbindelse med julen.

  Les saken »

 • Årets siste kommunetyremøte i dag, 11. desember 2018

  Det er alltid viktige saker som skal opp til politisk behandling. Sjekk sakslisten for å se om det er noe du ønsker å se utfallet av.

  Les saken »

 • Årets frivilligpris 2018

  Årets frivilligpris ble tildelt Steinar Larsen av ordfører John-Erik Vika og styremedlem i Frivilligsentralen Bjørn Olsen på Lions sitt julebord på Breidablikk fredag 30. november 2018.

  Les saken »

 • Julens åpningstider på Råholt Bad

  Åpent hele skoleferien med unntak av første nyttårsdag.

  Les saken »

 • Nytt offentlig ettersyn av revidert forslag for områderegulering av Eidsvoll sentrum

  I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-10 vedtok utvalg for næring, plan og miljø i møte den 23.10.2018 å legge revidert forslag til «Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum», med bestemmelser, ut til nytt offentlig ettersyn.

  Les saken »

 • Vårens timeplan for Råholt Bad

  Hovedopptaket er over, og foreløpig timeplan viser når de forskjellige skolene, klubbene og gruppene er i aksjon.

  Les saken »

 • Er du bekymret for rusbruk hos ungdommen din?

  Lurer du på hva du skal gjøre?

  Les saken »

 • Ålborgvegen stengt til 2021

  Bane NOR varsler stenging av Ålborgvegen i perioden det skal bygges dobbeltspor, ut anleggsperioden som er planlagt ferdigstilt i 2021. Omkjøring er via Finstadvegen.

  Les saken »

 • Informasjonsmøte vedrørende etablering av ny hovedvannledning på Østsida

  Eidsvoll kommune ønsker med dette å invitere til informasjonsmøte vedrørende etablering av ny hovedvannledning på Østsida, fra Minnesund til Elstad, en strekning på ca. 9 km.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019

  Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019 ble behandlet i formannskapets møte 20.11.2018

  Les saken »

 • Adventskonserter med kulturskolen

  Kulturskolen inviterer, tradisjon tro, til Adventskonsert i Eidsvoll kirke fredag 7. desember og Råholt kirke lørdag 8. desember! Konsertene er gratis og åpne for alle!

  Les saken »

 • På jakt etter julegaver?

  Les saken »

 • Badedisco på Råholt Bad fredag 16. november

  Kl 18.00-20.30 braker det løs igjen!

  Les saken »

 • Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for Telemark og deler av Østlandet (NVE)

  Vi har mottatt varsel om mulig jord- og flomskredfare - gult nivå, fra NVE

  Les saken »

 • Astronauttrening på Råholt Bad

  I nesten vektløs tilstand.

  Les saken »

 • Felles planleggingsdag i kommunale barnehager

  Fredag 2. november er det felles planleggingsdag med fokus på hvordan de voksne kan legge til rette for gode lekemiljøer for barna

  Les saken »

 • Byggesaksavdelingen prioriterer hardt

  Skal du bygge? Har du en byggesak til behandling hos oss? Byggesaksavdelingen ønsker å gjøre oppmerksom på at det prioriteres hardt og at åpningstiden må overholdes og brukes til veiledning utover det Kommune-Kari eller Innbyggertorget kan svare på.

  Les saken »

 • De Unges Musikkafé 3.11

  3. november opptrer elever fra Eidsvoll Kulturskole på Kafé Henrik!

  Les saken »

 • Rapport om frivilligheten i Eidsvoll

  Første rapport med innspill fra frivilligkonferansen er nå klar

  Les saken »

 • Septiktømming på Råholt, Eidsvoll Verk og Bøn

  Septiktømming på Råholt, Eidsvoll Verk og Bøn (rode 5) startet opp 25. oktober. Det er septiktanker med 1- og 2-kamret anlegg (årlig), samt 3-kamret anlegg (annethvert år) som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Leie av Råholt Bad våren 2019

  Ønskes velværebasseng eller baner i idrettsbassenget?

  Les saken »

 • Har du krav på bostøtte fra Husbanken?

  Har du høye boutgifter og lav inntekt? Da kan du ha rett på bostøtte.

  Les saken »

 • Vel overstått TV-aksjon 2018!

  Les saken »

 • Influensavaksine 2018 har kommet

  Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksine mot sesonginfluensa til bestemte målgrupper.

  Les saken »

 • Har du ikke lastet ned appen "Min renovasjon" enda?

  Du bør du gjøre det nå! Tilbakemeldinger fra innbyggere lyder som følger: "... den er jo genial! Jeg får varsler på telefonen slik at jeg husker å trille frem dunken(e). I tillegg kan jeg melde om avvik direkte i appen. Den er jo kjempebra!"

  Les saken »

 • Ønsker du å se Kommunestyremøtet direkte, i kveld?

  Da er det igjen klart for møte i Kommunestyret. Kveldens møte starter som vanlig klokken 18.00.

  Les saken »

 • Hopp og stup hver helg på Råholt Bad

  Barn, unge og lekne voksne står i fokus med masse moro fra 3- og 5-meteren.

  Les saken »

 • Informasjonsdag for arbeidsgivere og næringsdrivende

  Torsdag 15. november har Arbeidsgiverkontrollen og Skatteoppkreverne på Øvre Romerike gleden av å invitere til dagskurs for arbeidsgivere og næringsdrivende på Øvre Romerike på Ullensaker Kulturhus. Temaene er valgt ut og presenteres av spesialister på fagområdet skatt og arbeidsgiveravgift fra Oslo kemnerkontor. Vi har mange interessante temaer å by på også i år.

  Les saken »

 • Hopp, stup og lek på Råholt Bad i høstferien

  Barn og unge står ekstra høyt i fokus i skolenes høstferie, mandag 1. til og med søndag 7. oktober.

  Les saken »

 • Kartlegging av frivilligheten i Eidsvoll

  Alle foreninger inviteres til å delta i kartlegging av frivilligheten i Eidsvoll

  Les saken »

 • HPV-vaksine, gratis tilbud til alle kvinner født 1991 og senere

  NB! Vaksinasjonen må starte opp senest desember 2018!

  Les saken »

 • Eidsvoll og Hurdal Psyk-festival 2018

  Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober.

  Les saken »

 • JA, til mer åpenhet!

  Fra 1. oktober 2018 slipper du å be om innsyn i våre dokumenter fordi dokumentene allerede ligger ute på nett!

  Les saken »

 • Farevarselet for ekstremværet er hevet til rødt

  Det er ventet sørlig full storm inn Oslofjorden i kveld og i natt

  Les saken »

 • Høstferietilbud for barn og ungdom 2018

  Les saken »

 • Råholt Bad søker badevakter

  Supergod på kundebehandling?  Bli badevakt på Råholt!

  Les saken »

 • Kraftig vind på oransje nivå ventes også på Østlandet

  Fredag kveld og natt til lørdag meldes det prognoser som indikerer sterke vindkast opp mot 30-40 meter i sekundet i Rogaland, på Sørlandet, i Telemark og på Østlandet.

  Les saken »

 • Eldredagen 2018

  Les saken »

 • Foreslå kandidater til Akershusprisen 2018!

  Akershus fylkeskommune oppfordrer kommuner og organisasjoner i Akershus til å komme med forslag til kandidater til Akershusprisen.

  Les saken »

 • Septiktømming på Filset og Vilberg (rode 6)

  Septiktømming på Frilseth og Vilberg startes opp innen 19. september. Det er septiktanker med årlig tømmefrekvens (slamavskillere med ett og to kammer) og tømming annethvert år (tre-kamret slamavskiller), samt gråvannsanlegg som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2018

  I år arrangeres TV-aksjonen for Kirkens bymisjons arbeid

  Les saken »

 • Totalforbud mot hagevanning oppheves

  Oppheving av vanningsforbudet gjelder fra 11. september 2018

  Les saken »

 • Septiktømming på Dal, Finstad og Strand (rode 7)

  Septiktømming på Dal, Finstad og Strand (rode 7) starter opp 17. september. Der er septiktanker med årlig tømming (slamavskillere med 1 og 2 kammer) og tømming annethvert år (3-kamret slamavskiller) som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Kommunestyremøte i kveld klokken 18.00

  I kveld er det duket for høstens første kommunestyremøte. Det er mange spennende saker som skal opp til politisk behandling i kveld.

  Les saken »

 • Storsatsing på 3. klassinger på Råholt Bad

  Gratisbadeordningen utvides.

  Les saken »

 • Møt Kari, vår nye medarbeider (på folkemunne; Kommune-Kari)

  Kari starter hos oss, torsdag 30. august! Ta vel i mot henne!

  Les saken »

 • Kunståpning på Eidsvoll 10. september

  Sett av dagen og bli med på kunståpningsarrangement i Sundet og på Mjøssamlingene

  Les saken »

 • Stensby barnehage og «Mjøsa - et kunstprosjekt» = sant

  Les saken »

 • Pårørendeskolen Eidsvoll - kurs for pårørende til personer med demens

  Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon.

  Les saken »

 • Gratis sesongkort på Råholt Bad

  Suksessen med gratisbading for 3. klassinger fortsetter.

  Les saken »

 • I forbindelse med Verdens overdosedag arrangeres det kurs

  31. august er verdens overdosedag og vi ønsker å markere den på Solsiden i Myhrersvingen den 28. august

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 34

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver og dette er de siste prøvene for denne sommeren. Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum.

  Les saken »

 • Skolestart og trafikksikkerhet

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 33

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum

  Les saken »

 • Farevarsel med høyt aktsomhetsnivå

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 32

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum

  Les saken »

 • Septiktømming i Gullverket

  Septiktømming i Gullverket (rode 4) startes opp 21. august. Det er septiktanker med 1- og 2-kamret anlegg (årlig), samt 3-kamret anlegg (annethvert år) som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 31

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum

  Les saken »

 • Oppstart kulturskolen - skoleåret 2018/2019

  Kulturskoleåret 2018/2019 starter i uke 34 med første skoledag 20. august.

  Les saken »

 • Kulturskolen: Ledige plasser 2018/ 2019

  Det nærmer seg nytt kulturskoleår og vi har stort sett fylt opp undervisningsplassene, men det er ledig kapasitet på noen tilbud.

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 30

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 29

  Det er avdeling for Miljørettet helsevern - Øvre Romerike som foretar badevannsprøvene

  Les saken »

 • Sammenslåtte helsestasjoner i sommer

  Denne sommeren samler vi alt ved Råholt helsestasjon

  Les saken »

 • Badevannsprøver for Eidsvoll og kommunene rundt oss - uke 28

  Det er avdeling for Miljørettet helsevern - Øvre Romerike som foretar badevannsprøvene

  Les saken »

 • Nye badevannsprøver for Eidsvoll og kommunene rundt oss

  Det er avdeling for Miljørettet helsevern - Øvre Romerike som foretar badevannsprøvene

  Les saken »

 • Fornøyd skoleklasse fra Lier etter besøk i Eidsvollsbygningnen

  Skoleklasser utenfor Oslo og Akershus kan søke om tilskudd fra fond for besøk i Eidsvollsbygningen.

  Les saken »

 • Totalforbud mot åpen ild er innført igjen

  Vi innfører totalforbud mot bruk av åpen ild i alle våre kommuner fra midnatt 3. juli.

  Les saken »

 • Råholt Bad pangåpner 2. juli

  Skal feire at fire ukers tekniske utbedringer og omlegging til klor er over.

  Les saken »

 • Badevannsprøver for Eidsvoll og kommunene rundt oss

  Det er avdeling for Miljørettet helsevern - Øvre Romerike som foretar badevannsprøvene

  Les saken »

 • Ekstraordinært kommunestyremøte 26. juni kl. 15.00

  Les saken »

 • Totalforbudet mot hagevanning oppheves delvis fra og med 08.08.18

  Les saken »

 • Veteranplan for kommunene i Gardermoregionen - Høringsutkast

  Les saken »

 • Den ekstreme skogbrannfaren er over

  Vi innfører totalforbud mot bruk av åpen ild i alle våre kommuner fra midnatt 3. juli.

  Les saken »

 • Svanfoss sluse - er nå åpen frem til 1. september

  Slusen gir adkomst mellom Mjøsa og Vormas nedre deler samt Glomma mellom Rånåsfoss og Funnefoss

  Les saken »

 • Pressemelding - badevannsprøver på Øvre Romerike

  Les saken »

 • Takk for innspill!

  Les saken »

 • Områdereguleringsplanen for Eidsvoll - Sundet

  Les saken »

 • Ekstraordinært kommunestyremøte 19. juni

  Les saken »

 • Appen "Min renovasjon" er nå tilgjengelig for deg

  Med Appen "Min Renovasjon" kan du få varsel før hentedager rett på telefonen, i tillegg til informasjon om åpningstider på Miljøstasjonen ØRAS og sorteringsguide.

  Les saken »

 • Momskompensasjon for frivillige foreninger

  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.

  Les saken »

 Dette er en overskrift .

 

Dette var det møtet MT snakket om. Du får vurdere om du skal dra dit eller ikke. Det er helt greit om du ikke drar, men tenkte det var greit å sende deg info, så får du ta avgjørelsen selv.

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 

 

 

lll


Publisert: 02.06.2016 15:16
Sist endret: 02.06.2016 15:16

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?