Aktuelt

 • Åpen dag på "brannstasjonen", lørdag 21. september

  Brannvesenet ønsker deg velkommen til en dag med masse moro og spenning lørdag 21. september!

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2019

  Les saken »

 • Den store badedagen

  Halv pris på dagsbilletter på Råholt Bad søndag 15. september.

  Les saken »

 • Høstferiefestival

  Vi har satt sammen et flott program for høsteferien 2019, sjekk programmet her!

  Les saken »

 • Septiktømming i Gullverket

  Tømming av septiktanker med årlig tømmefrekvens i Gullverket (rode 4), starter opp mandag 16. september 2019.

  Les saken »

 • Valgresultat 2019 - Eidsvoll

  Foreløpige resultater oppdateres fortløpende på valgresultat.no.

  Les saken »

 • Da er selveste valgdagen her

  I dag er det siste mulighet til å påvirke valgresultatet for Eidsvoll og for Viken den kommende valgperiode

  Les saken »

 • Havari på vekten hos ØRAS

  Grunnet havari er vekten hos oss stengt på ubestemt tid

  Les saken »

 • Kontraktinngåelse for nytt ventilasjonsanlegg til brannstasjonen på Myhrer

  Nå blir det nytt ventilasjonsanlegg til brannstasjonen på Myhrer

  Les saken »

 • Siste mulighet til å forhåndsstemme i dag

  Er du borte på mandag? Da er nemlig siste mulighet til å forhåndsstemme i dag

  Les saken »

 • Utlysning - brøyterode Råholt/Eidsvoll verk

  Eidsvoll Kommune har en 1+1 år kontrakt på en brøyterode med traktor ledig i Råholt/Eidsvoll Verk-området. Tilbudsfrist er 15.09.2019

  Les saken »

 • I kveld kl. 18.00 avholdes siste kommunestyremøte for denne valgperioden

  Det er mange og viktige saker som skal opp til politisk behandling denne gangen også. Sjekk sakslisten for å se om det er noe du ønsker å se utfallet av.

  Les saken »

 • Arbeid med teknisk infrastruktur langs Hammerstadvegen

  I forbindelse med utbygging av COOP Hammerås vil Hammerstadvegen bli berørt av arbeid med teknisk infrastruktur.

  Les saken »

 • Arbeidet med rassikring langs Feiringvegen fortsertter

  Det vil være manuell dirigering fra mandag til onsdag mellom kl. 07.00 - 18.00 og torsdager mellom kl. 07.00-15.00. Utover dette vil det være lysregulering.

  Les saken »

 • Alle partiene som stiller til valg i Eidsvoll har en viktig hilsen til deg!

  Husk å bruke din viktigste rettighet!

  Les saken »

 • Driftsforstyrrelse på Eidsvoll kommunes avløpsledning

  Det ble i formiddag registrert driftsforstyrrelser på kommunens avløpsledning fra sørbygda til Bårlidalen. Situasjonen er under kontroll og det påvirker ikke kommunens innbyggere. Det medfører et mindre overløp til Andelva mot Vorma. Fylkesmannen i Oslo og Viken er rutinemessig varslet.

  Les saken »

 • Nominasjon til årets frivilligpris – 2019

  Hvem ønsker du skal bli årets frivillig i Eidsvoll?

  Les saken »

 • Gratis sesongkort for 3. klassinger

  Storsatsingen med gratis sesongkort for elever som går i 3. klasse på skole i Eidsvoll fortsetter.

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 34

  Les saken »

 • Faktura-kommunale gebyrer

  Eidsvoll kommune har gjennomført en systemoppgradering knyttet til kunderegisteret

  Les saken »

 • Kun EN valgdag i år!

  Husk at det er valg kun på mandag i år, men mange muligheter for å forhåndsstemme.

  Les saken »

 • KULTURNATT på Øvre Romerike!

  Les saken »

 • Aktiviteter på Gladbakk aktivitetssenter høsten 2019

  Aktiviteter for alle som ønsker.

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 33

  Les saken »

 • Brunskogsnegl - spredning, forebygging og bekjempelsestiltak

  Les saken »

 • Hovedrengjøring på Råholt Bad

  Stengt mandag 12. til og med fredag 16. august.

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune informerer: Kokepåbudet oppheves

  Eidsvoll kommune informerer: Kokepåbud oppheves og vannet kan benyttes som normalt. Det er ikke nødvendig å la vannet renne en stund før vannet tas i bruk.

  Les saken »

 • Vannkvalitet i Eidsvoll - Angående utsendt kokevarsel

  Det er påvist lave verdier av E. coli i et høydebasseng i forbindelse med rutinekontroll i tråd med drikkevannsforskriften.

  Les saken »

 • Kokevarsel i Eidsvoll kommune

  Ved en rutinekontroll er det påvist lave verdier av E. coli ved noen prøvepunkter i vannledningsnettet.

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 32

  Les saken »

 • Nytt design og innhold på <<Min Side>>

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 31

  Les saken »

 • Algene i Mjøsa er ikke giftige

  Prøvene er analysert og ingen av de er giftproduserende

  Les saken »

 • Vannforsyningen i Eidsvoll kommune

  Eidsvoll kommune setter vannledningen fra Hurdalssjøen i drift

  Les saken »

 • DSB har økt skogbrannberedskapen

  Les saken »

 • Blågrønne alger ved badeplasser i Mjøsa

  Det er observert sannsynlig oppblomstring av blågrønne alger flere steder i Mjøsa. De berørte kommunene har tatt prøver for analysering. NIVA i samråd med Vassdragsforbundet fraråder bading på badeplasser med slike algelag på overflaten.

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 30

  Les saken »

 • Minnemarkering 22. juli 2019

  Stille markering ved minnesteinen ved odden mellom Eidsvollsbygningen og Eidsvoll 1824

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 29

  Les saken »

 • Kan jeg stemme? Står jeg i manntallet?

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 28

  Les saken »

 • Du kan stemme allerede nå, om du vil?

  Fra 1. juli har vi noe som heter tidligstemming

  Les saken »

 • I sommer slår vi sammen helsestasjonene

  Les saken »

 • Ny varslingsplikt til Helsetilsynet om alvorlige hendelser for alle helse- og omsorgstjenester

  Ny varslingsplikt til Statens helsetilsyn om alvorlige skader etter hendelser i kommunale helse- og omsorgstjenester

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 27

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom - sommeren 2019

  Sommerstengt frem til 14. august

  Les saken »

 • Svanfoss sluse - åpner 3. juli 2019

  Slusen gir adkomst mellom Mjøsa og Vormas nedre deler samt Glomma mellom Rånåsfoss og Funnefoss

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 26

  Les saken »

 • Månedens kunstverk

  Motivet er malt og tegnet med en pinne i kombinasjon med fargeblyanter. Linjeføringen i fremstillingen av greinene er varierte, fra det helt tynne til det tykke. På den måten får treet liv og karakter. Innslaget av de blå tonene skaper en stemning av noe flyktig som en bris eller et kjølig vindpust

  Les saken »

 • Drikkevannskvalitet i Eidsvoll kommune

  Det er i nyhetene mye fokus på vannproduksjon, vanndistribusjon og kvalitet. Eidsvoll kommune vil med dette bekrefte at det er sikker håndtering av vannproduksjon og vanndistribusjon i kommunen.

  Les saken »

 • Bading og moro på Råholt Bad i sommer

  Sommeråpent 24. juni til 11. august.

  Les saken »

 • Det er klart for kommunestyrets siste møte før sommeren. Det starter kl. 16.00 i ettermiddag.

  Har du ikke tid og anledning til å være tilstede for å høre på hva som blir sagt og vedtatt, kan du følge sendingen live.

  Les saken »

 • Varsel om flomfare - gult nivå for Mjøsa

  Les saken »

 • Formannskapet på befaring ved nytt bygg på Vilberg helsetun

  Les saken »

 • Orange nivå, varsel om jord- og flomskredfare

  Les saken »

 • Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for Østlandet og Sørlandet (NVE)

  Vi følger NVEs varslinger og det er nå varslet om jord- og flomskredfare på grunn av kraftige regnbyger

  Les saken »

 • Vårkonserten 2019

  Se bilder og les hva EUB skrev om Eidsvoll kulturskoles Vårkonsert!

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn - Saneringsplan avløp 2019-2028

  Eidsvoll kommune legger ut saneringsplan for spredt avløp 2019-2028 til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 10. juli.

  Les saken »

 • Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019

  Les saken »

 • Septiktømming - Feiring

  Septiktømming i Feiring (rode 1) starter opp 11. juni. Det er septiktanker med tømmefrekvens årlig og annethvert år som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Eidsvoll Gatefotball fikk Fair-play prisen i NM

  Dette var første gang Eidsvoll Gatefotball deltok på NM og det var derfor en bratt læringskurve

  Les saken »

 • Aktivitetstilhenger for barn og unge

  Vi har en hel tilhenger med utstyr for lek og moro.

  Les saken »

 • Kurs for pårørende og venner til personer med demens

  Eidsvoll- og Hurdal kommune arrangerer kurs for pårørende og venner til personer med demens høsten 2019.

  Les saken »

 • Ankertunet barnehages tidsreise til 1814

  Les saken »

 • Pysjfest på skolen eller i barnehagen?

  Arrangerer du overnatting for lag, klasser, barnehager, foreninger, konfirmanter eller andre grupper?

  Les saken »

 • Leie av baner og basseng på Råholt Bad høsten 2019

  Søknadsfristen for hovedopptak er 15. mai og 15. november.

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 7. mai 2019 - klokken 18.00

  Det er alltid viktige saker som skal opp til politisk behandling. Sjekk sakslisten for å se om det er noe du ønsker å se utfallet av.

  Les saken »

 • Reservevannsledningen fra Hurdalssjøen er testet og godkjent

  Hensikten med reservevannsledningen er å sikre Eidsvoll kommunes innbyggere trygt, sikkert og nok drikkevann gjennom hele året. Løsningen er også en forutsetning for den kommende oppgraderingen av vannbehandlingsanlegget i Tisjøen.

  Les saken »

 • 17. mai programmet 2019 for grunnlovsbygda

  Det er duket for store opplevelser i grunnlovsbygda!

  Les saken »

 • Bli badevakt på Råholt Bad!

  Velg blant faste deltidsstillinger og tilkallingsvikarstillinger.

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune med egen app!

  Eidsvoll kommune har lansert app! I appen kan du melde saker, se informasjon om din eiendom og få annen nyttig informasjon. Appen finner du ved å søke etter "Eidsvoll kommune" i Google Play eller Apple App Store.

  Les saken »

 • Septiktømming - Stensby, Dokken og Ås

  Septiktømming på Stensby, Dokken og Ås (rode 3) startet opp 1. april. Det er septiktanker med  tømmefrekvens årlig, annethvert år og hvert fjerde år som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • FV 33 Byrudhøgda åpen igjen

  Les saken »

 • FV 33 Byrudhøgda stengt inntil videre

  Les saken »

 • Åpningstider påskeuken 15. april - 23. april

  Åpningstidene er som følger:

  Les saken »

 • Sommerjobb?

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 9. april 2019 - klokken 18.00

  Det er alltid viktige saker som skal opp til politisk behandling. Sjekk sakslisten for å se om det er noe du ønsker å se utfallet av.

  Les saken »

 • Søknadsfrist for kulturskolen 1. juni

  Søknadsfristen for skoleåret 2019 / 2020 ved Eidsvoll Kulturskole er 1. juni!

  Les saken »

 • Påskens åpningstider på Råholt Bad

  Nyt høytidens mange høydepunkter, og besøk ditt lokale bad.

  Les saken »

 • Elever samlet inn til «Krafttak mot kreft»

  Hver torsdag har elevene ved Råholt ungdomsskole 90 minutter valgfag. Et av valfagene er «Innsats for andre».

  Les saken »

 • Skled inn til bronse i NM

  Kristoffer Alvern Andersen er blant landets raskeste i vannsklie.

  Les saken »

 • Fra Råholt Bad til NM i vannsklie

  Kristoffer og Malin vant kvaliken på Råholt Bad i februar, mens veteranen John Håvard ble klar kort tid etterpå. Lørdag 30. mars deltar de i NM.

  Les saken »

 • Gratis bandkonsert på RUSK 6. april!

  Eidsvoll Kulturskole har samlet bandene som øver på Badet Kulturtun til gratis musikkfestival på Råholt Ungdomsskole!

  Les saken »

 • Kunngjøring - Startlån og boligtilskudd til etablering og tilpasning 2019

  Kommunen har mottatt årets bevilgning av startlån og tilskudd til videretildeling

  Les saken »

 • Tilskuddsordninger med søknadsfrist 1. april

  Flere kommunale tilskuddsordninger har søknadsfrist 1. april.

  Les saken »

 • Kommunestyre og fylkestingsvalget 2019

  Arbeidet med Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er for lengst i gang

  Les saken »

 • Barnehagedagen 2019 - Vilberg barnehage

  "Jeg lurer på..."! Barnas undring er uendelig og nytt grunnlag for videre nysgjerrighet ble lagt nettopp på denne dagen i mars.

  Les saken »

 • UKM - Ung Kultur Møtes

  Lørdag 16. mars møtes over 60 unge kulturtalenter til en forrykende mønstring i Panorama kulturhus!

  Les saken »

 • Hovedopptak barnehage 2019

  Les saken »

 • Stor aktivitet og pågangsmot i barnehagene våre

  Motoriske utfordringer utvikler kropp og helse og bevegelsesgleden er stor.

  Les saken »

 • Tilskudd til frivilligheten i Eidsvoll

  4,4 millioner fordeles til frivilligheten i Eidsvoll

  Les saken »

 • Turer for oss over 60 i Eidsvoll 2019

  Reis sammen – opplev mer!

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon Bassenget i Eidsvollhallen stenges

  Les saken »

 • Kommunale gebyrer er sendt ut

  Kommunale eiendomsgebyrer sendes i disse dager ut. Fakturaen er en avregning av 2018 og forskudd for 1. termin 2019.

  Les saken »

 • Brukerundersøkelse på Råholt Bad

  Hjelp oss med å bli bedre, og vinn inngangsbilletter!

  Les saken »

 • Regnskapet 2018

  Regnskapet for 2018 er avsluttet.

  Les saken »

 • Nå kan du sende sikker digital post til kommunen

  Vi har nå lagt til rette for at du enkelt kan sende oss brev og dokumenter på en trygg måte, selv om opplysningene er unntatt offentlighet.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av lokal forskrift om tømming av mindre avløpsanlegg, Eidsvoll kommune

  Eidsvoll kommune reviderer gjeldende lokal forskrift for tømming av slamavskillere, septiktanker m.m. og legger derfor forslag til ny forskrift ut til offentlig ettersyn.

  Les saken »

 • Komfyrvakt? Har du tatt kjøkkenpraten?

  Øvre Romerike Brann og redning har komfyrvaktkampanje 13. februar 2019

  Les saken »

 • Rekordoppslutning på NM-kvalik i vannsklie på Råholt Bad

  12 barn og ungdom, 4 kvinner og 19 menn kastet seg inn i vannsklia på Råholt Bad fredag kveld 8. februar. Det ble både notert ny bestetid og kåret en vinner i kvinneklassen. Begge deltakerne går til norgesmesterskapet i Skien fritidspark lørdag 30. mars.

  Les saken »

 • Forsinkelser ved innhenting av avfall

  Det er for tiden forsinkelser ved innsamling av husholdningsavfall. Det jobbes for at rutene skal være ajour innen utløpet av uke 6.

  Les saken »

 • Ny tilskuddsordning til lokale møteplasser for frivilligheten

  Nå kan frivillige organisasjoner søke tilskudd til utbedring og oppgradering av forsamlingshus og lokaler i Akershus. Frist for å søke er 30. april.

  Les saken »

 • Vinterferietilbud for barn og ungdom i Eidsvoll

  Les saken »

 • Vinterferie og badedisco på Råholt Bad

  Utvidede åpningstider og mye moro.

  Les saken »

 • Årets første kommunestyremøte, i dag klokken 18.00

  Det er alltid viktige saker som skal opp til politisk behandling. Sjekk sakslisten for å se om det er noe du ønsker å se utfallet av.

  Les saken »

 • Verdensdagen for psykisk helse – 10. oktober 2019

  Eidsvoll Frivilligsentral sender stafettpinnen videre. – Lokallaget for Mental helse i Eidsvoll og Hurdal overtar ansvaret for markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, og for Psyk-Festivalen.

  Les saken »

 • NM-kvalik i vannsklie på Råholt Bad

  Bli med på fartsfylt og våt fredagsmoro.  Kvalifiser deg til NM.

  Les saken »

 • Dataklubben

  Vi starter opp igjen med dataklubben! Første dag er 25.september klokken 10.00 i Eidsvoll bibliotek.

  Les saken »

 • Ingen økte billettpriser på Råholt Bad

  Les saken »

 • Miljø og vennskap

  Årets fellestema for skolene i Eidsvoll

  Les saken »

 • Det har vært kloakkutslipp på Skreia, som kan virke inn på vannkvaliteten i Mjøsa for de som ikke har kommunalt vann.

  Den 21. desember var det et kloakkutslipp på Skreia, som kan virke inn på vannkvaliteten i Mjøsa for de som ikke har kommunalt vann.

  Les saken »

 • Forsinket henting av søppel

  Det er fremdeles innkjøring etter julen, og vi minner om informasjonen i tømmekalenderen som er distribuert til alle abonnenter.

  Les saken »

 • Hjelp renovatøren frem

  Vinterføret gjør jobben til renovatørene ekstra utfordrende. I dag har det snødd, og vi ønsker å be om hjelp fra publikum til å hjelpe renovatørene frem.

  Les saken »

 • Planlegger din skoleklasse besøk til Eidsvollsbygningen i 2019?

  Skoleklasser utenfor Oslo og Akershus kan søke om tilskudd fra fond for besøk i Eidsvollsbygningen.

  Les saken »

 • "Min Renovasjon"-app og Avfallskalenderen 2019

  Les saken »

 • Badedisco på Råholt Bad

  Fredag 11. januar og 15. februar kl 18.00-20.30.

  Les saken »

 • Pressemelding: Funn av krepsdyr i vannforsyningen i sørbygda

  Selv om det påvises kreps i vannledningsnettet er det ikke nødvendig å koke vannet, og det er ingen helsefare forbundet med å drikke vann fra springen

  Les saken »

 • Invitasjon til oppstartsmøte - Frivilligstrategi

  Eidsvoll kommune inviterer til oppstartsmøte i forbindelse med utarbeidelse av en frivilligstrategi. 9. januar kl. 18.00, Badet Kulturtun, Camillasalen

  Les saken »

 • Ledige plasser ved kulturskolen fra januar

  Kulturskolen har noen ledige plasser fra januar! Søk nå!

  Les saken »

 • Priser gjeldende fra 1. januar 2019

  Nye priser for 2019 ble vedtatt i kommunestyremøtet den 11. desember 2019

  Les saken »

 • Nytt gebyrregulativ for plan- og byggesaker, oppmålingstjenester, fradelingsbehandling og landbrukstjenester

  Gebyrsatsene skal bidra til en god og ensartet praksis for beregning av selvkost på de respektive tjenesteområdene.

  Les saken »

 • Åpning av Frankens boliger

  Torsdag 6. desember var det offisiell åpning av Frankes boliger i Eidsvoll.

  Les saken »

 • Evaluering av prøvereglementet for manøvrering av Hurdalssjøen

  Evalueringen av prøvereglementet for Hurdalssjøen er utsatt til høsten 2019.

  Les saken »

 • Renovasjon i julen 2018

  Det blir enkelte forskyvninger av hentedager og tider i forbindelse med julen.

  Les saken »

 • Årets frivilligpris 2018

  Årets frivilligpris ble tildelt Steinar Larsen av ordfører John-Erik Vika og styremedlem i Frivilligsentralen Bjørn Olsen på Lions sitt julebord på Breidablikk fredag 30. november 2018.

  Les saken »

 • Julens åpningstider på Råholt Bad

  Åpent hele skoleferien med unntak av første nyttårsdag.

  Les saken »

 • Nytt offentlig ettersyn av revidert forslag for områderegulering av Eidsvoll sentrum

  I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-10 vedtok utvalg for næring, plan og miljø i møte den 23.10.2018 å legge revidert forslag til «Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum», med bestemmelser, ut til nytt offentlig ettersyn.

  Les saken »

 • Vårens timeplan for Råholt Bad

  Hovedopptaket er over, og foreløpig timeplan viser når de forskjellige skolene, klubbene og gruppene er i aksjon.

  Les saken »

 • Er du bekymret for rusbruk hos ungdommen din?

  Lurer du på hva du skal gjøre?

  Les saken »

 • Ålborgvegen stengt til 2021

  Bane NOR varsler stenging av Ålborgvegen i perioden det skal bygges dobbeltspor, ut anleggsperioden som er planlagt ferdigstilt i 2021. Omkjøring er via Finstadvegen.

  Les saken »

 • Informasjonsmøte vedrørende etablering av ny hovedvannledning på Østsida

  Eidsvoll kommune ønsker med dette å invitere til informasjonsmøte vedrørende etablering av ny hovedvannledning på Østsida, fra Minnesund til Elstad, en strekning på ca. 9 km.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019

  Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019 ble behandlet i formannskapets møte 20.11.2018

  Les saken »

 • Adventskonserter med kulturskolen

  Kulturskolen inviterer, tradisjon tro, til Adventskonsert i Eidsvoll kirke fredag 7. desember og Råholt kirke lørdag 8. desember! Konsertene er gratis og åpne for alle!

  Les saken »

 • På jakt etter julegaver?

  Les saken »

 • Badedisco på Råholt Bad fredag 16. november

  Kl 18.00-20.30 braker det løs igjen!

  Les saken »

 • Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for Telemark og deler av Østlandet (NVE)

  Vi har mottatt varsel om mulig jord- og flomskredfare - gult nivå, fra NVE

  Les saken »

 • Astronauttrening på Råholt Bad

  I nesten vektløs tilstand.

  Les saken »

 • Felles planleggingsdag i kommunale barnehager

  Fredag 2. november er det felles planleggingsdag med fokus på hvordan de voksne kan legge til rette for gode lekemiljøer for barna

  Les saken »

 • Byggesaksavdelingen prioriterer hardt

  Skal du bygge? Har du en byggesak til behandling hos oss? Byggesaksavdelingen ønsker å gjøre oppmerksom på at det prioriteres hardt og at åpningstiden må overholdes og brukes til veiledning utover det Kommune-Kari eller Innbyggertorget kan svare på.

  Les saken »

 • De Unges Musikkafé 3.11

  3. november opptrer elever fra Eidsvoll Kulturskole på Kafé Henrik!

  Les saken »

 • Rapport om frivilligheten i Eidsvoll

  Første rapport med innspill fra frivilligkonferansen er nå klar

  Les saken »

 • Septiktømming på Råholt, Eidsvoll Verk og Bøn

  Septiktømming på Råholt, Eidsvoll Verk og Bøn (rode 5) startet opp 25. oktober. Det er septiktanker med 1- og 2-kamret anlegg (årlig), samt 3-kamret anlegg (annethvert år) som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Leie av Råholt Bad våren 2019

  Ønskes velværebasseng eller baner i idrettsbassenget?

  Les saken »

 • Har du krav på bostøtte fra Husbanken?

  Har du høye boutgifter og lav inntekt? Da kan du ha rett på bostøtte.

  Les saken »

 • Vel overstått TV-aksjon 2018!

  Les saken »

 • Influensavaksine 2018 har kommet

  Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksine mot sesonginfluensa til bestemte målgrupper.

  Les saken »

 • Har du ikke lastet ned appen "Min renovasjon" enda?

  Du bør du gjøre det nå! Tilbakemeldinger fra innbyggere lyder som følger: "... den er jo genial! Jeg får varsler på telefonen slik at jeg husker å trille frem dunken(e). I tillegg kan jeg melde om avvik direkte i appen. Den er jo kjempebra!"

  Les saken »

 • Ønsker du å se Kommunestyremøtet direkte, i kveld?

  Da er det igjen klart for møte i Kommunestyret. Kveldens møte starter som vanlig klokken 18.00.

  Les saken »

 • Hopp og stup hver helg på Råholt Bad

  Barn, unge og lekne voksne står i fokus med masse moro fra 3- og 5-meteren.

  Les saken »

 • Informasjonsdag for arbeidsgivere og næringsdrivende

  Torsdag 15. november har Arbeidsgiverkontrollen og Skatteoppkreverne på Øvre Romerike gleden av å invitere til dagskurs for arbeidsgivere og næringsdrivende på Øvre Romerike på Ullensaker Kulturhus. Temaene er valgt ut og presenteres av spesialister på fagområdet skatt og arbeidsgiveravgift fra Oslo kemnerkontor. Vi har mange interessante temaer å by på også i år.

  Les saken »

 • Hopp, stup og lek på Råholt Bad i høstferien

  Barn og unge står ekstra høyt i fokus i skolenes høstferie, mandag 1. til og med søndag 7. oktober.

  Les saken »

 • Kartlegging av frivilligheten i Eidsvoll

  Alle foreninger inviteres til å delta i kartlegging av frivilligheten i Eidsvoll

  Les saken »

 • HPV-vaksine, gratis tilbud til alle kvinner født 1991 og senere

  NB! Vaksinasjonen må starte opp senest desember 2018!

  Les saken »

 • Eidsvoll og Hurdal Psyk-festival 2018

  Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober.

  Les saken »

 • JA, til mer åpenhet!

  Fra 1. oktober 2018 slipper du å be om innsyn i våre dokumenter fordi dokumentene allerede ligger ute på nett!

  Les saken »

 • Farevarselet for ekstremværet er hevet til rødt

  Det er ventet sørlig full storm inn Oslofjorden i kveld og i natt

  Les saken »

 • Råholt Bad søker badevakter

  Supergod på kundebehandling?  Bli badevakt på Råholt!

  Les saken »

 • Kraftig vind på oransje nivå ventes også på Østlandet

  Fredag kveld og natt til lørdag meldes det prognoser som indikerer sterke vindkast opp mot 30-40 meter i sekundet i Rogaland, på Sørlandet, i Telemark og på Østlandet.

  Les saken »

 • Eldredagen 2018

  Les saken »

 • Foreslå kandidater til Akershusprisen 2018!

  Akershus fylkeskommune oppfordrer kommuner og organisasjoner i Akershus til å komme med forslag til kandidater til Akershusprisen.

  Les saken »

 • Septiktømming på Filset og Vilberg (rode 6)

  Septiktømming på Frilseth og Vilberg startes opp innen 19. september. Det er septiktanker med årlig tømmefrekvens (slamavskillere med ett og to kammer) og tømming annethvert år (tre-kamret slamavskiller), samt gråvannsanlegg som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2018

  I år arrangeres TV-aksjonen for Kirkens bymisjons arbeid

  Les saken »

 • Totalforbud mot hagevanning oppheves

  Oppheving av vanningsforbudet gjelder fra 11. september 2018

  Les saken »

 • Septiktømming på Dal, Finstad og Strand (rode 7)

  Septiktømming på Dal, Finstad og Strand (rode 7) starter opp 17. september. Der er septiktanker med årlig tømming (slamavskillere med 1 og 2 kammer) og tømming annethvert år (3-kamret slamavskiller) som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Kommunestyremøte i kveld klokken 18.00

  I kveld er det duket for høstens første kommunestyremøte. Det er mange spennende saker som skal opp til politisk behandling i kveld.

  Les saken »

 • Storsatsing på 3. klassinger på Råholt Bad

  Gratisbadeordningen utvides.

  Les saken »

 • Møt Kari, vår nye medarbeider (på folkemunne; Kommune-Kari)

  Kari starter hos oss, torsdag 30. august! Ta vel i mot henne!

  Les saken »

 • Kunståpning på Eidsvoll 10. september

  Sett av dagen og bli med på kunståpningsarrangement i Sundet og på Mjøssamlingene

  Les saken »

 • Stensby barnehage og «Mjøsa - et kunstprosjekt» = sant

  Les saken »

 • Pårørendeskolen Eidsvoll - kurs for pårørende til personer med demens

  Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon.

  Les saken »

 • Gratis sesongkort på Råholt Bad

  Suksessen med gratisbading for 3. klassinger fortsetter.

  Les saken »

 • I forbindelse med Verdens overdosedag arrangeres det kurs

  31. august er verdens overdosedag og vi ønsker å markere den på Solsiden i Myhrersvingen den 28. august

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 34

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver og dette er de siste prøvene for denne sommeren. Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum.

  Les saken »

 • Skolestart og trafikksikkerhet

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 33

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum

  Les saken »

 • Farevarsel med høyt aktsomhetsnivå

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 32

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum

  Les saken »

 • Septiktømming i Gullverket

  Septiktømming i Gullverket (rode 4) startes opp 21. august. Det er septiktanker med 1- og 2-kamret anlegg (årlig), samt 3-kamret anlegg (annethvert år) som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 31

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum

  Les saken »

 • Oppstart kulturskolen - skoleåret 2018/2019

  Kulturskoleåret 2018/2019 starter i uke 34 med første skoledag 20. august.

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 30

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 29

  Det er avdeling for Miljørettet helsevern - Øvre Romerike som foretar badevannsprøvene

  Les saken »

 • Sammenslåtte helsestasjoner i sommer

  Denne sommeren samler vi alt ved Råholt helsestasjon

  Les saken »

 • Badevannsprøver for Eidsvoll og kommunene rundt oss - uke 28

  Det er avdeling for Miljørettet helsevern - Øvre Romerike som foretar badevannsprøvene

  Les saken »

 • Nye badevannsprøver for Eidsvoll og kommunene rundt oss

  Det er avdeling for Miljørettet helsevern - Øvre Romerike som foretar badevannsprøvene

  Les saken »

 • Fornøyd skoleklasse fra Lier etter besøk i Eidsvollsbygningen

  Skoleklasser utenfor Oslo og Akershus kan søke om tilskudd fra fond for besøk i Eidsvollsbygningen.

  Les saken »

 • Totalforbud mot åpen ild er innført igjen

  Vi innfører totalforbud mot bruk av åpen ild i alle våre kommuner fra midnatt 3. juli.

  Les saken »

 • Råholt Bad pangåpner 2. juli

  Skal feire at fire ukers tekniske utbedringer og omlegging til klor er over.

  Les saken »

 • Badevannsprøver for Eidsvoll og kommunene rundt oss

  Det er avdeling for Miljørettet helsevern - Øvre Romerike som foretar badevannsprøvene

  Les saken »

 • Ekstraordinært kommunestyremøte 26. juni kl. 15.00

  Les saken »

 • Totalforbudet mot hagevanning oppheves delvis fra og med 08.08.18

  Les saken »

 • Veteranplan for kommunene i Gardermoregionen - Høringsutkast

  Les saken »

 • Den ekstreme skogbrannfaren er over

  Vi innfører totalforbud mot bruk av åpen ild i alle våre kommuner fra midnatt 3. juli.

  Les saken »

 • Svanfoss sluse - er nå åpen frem til 1. september

  Slusen gir adkomst mellom Mjøsa og Vormas nedre deler samt Glomma mellom Rånåsfoss og Funnefoss

  Les saken »

 • Pressemelding - badevannsprøver på Øvre Romerike

  Les saken »

 • Takk for innspill!

  Les saken »

 • Områdereguleringsplanen for Eidsvoll - Sundet

  Les saken »

 • Ekstraordinært kommunestyremøte 19. juni

  Les saken »

 • Appen "Min renovasjon" er nå tilgjengelig for deg

  Med Appen "Min Renovasjon" kan du få varsel før hentedager rett på telefonen, i tillegg til informasjon om åpningstider på Miljøstasjonen ØRAS og sorteringsguide.

  Les saken »

 • Momskompensasjon for frivillige foreninger

  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.

  Les saken »

 • Septiktømming - Feiring (rode 1)

  Septiktømming i Feiring (rode 1) starter opp 26. juni. Det er septiktanker med årlig tømmefrekvens (slamavskillere med 1 og 2 kammer), samt gråvannsanlegg og septiktanker ved fritidsboliger, som tømmes i denne roden i år. Tømmingen startes opp i sør. Grunnet ferieavvikling, vil denne roden ferdigstilles i august.

  Les saken »

 • Det er klart for kommunestyrets siste møte før sommeren

  Siste forberedelser er gjort i løpet av dagen, det tyder på at alt er klappet og klart til møtet i ettermiddag.

  Les saken »

 • Kulturskolen på Wergelandshaugen

  Kulturskolens kunstelever er en del av og deltar på en stor atelierutstilling på Wergelandshaugen 15.-17.juni

  Les saken »

 • Septiktømming - Morskogen, Langset og Habberstad (rode 2)

  Septiktømming på Morskogen, Langset og Habberstad (rode 2) starter opp 14. juni. Det er septiktanker med årlig tømmefrekvens (slamavskillere med 1 og 2 kammer) som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Råholt Bad stengt

  Hele badet er stengt i perioden 04.06.-01.07.

  Les saken »

 • Pressemelding: Bårlidalenprosjektet

  I formannskapsmøte den 5. juni klokken 10.00 vil Advokatfirmaet Mageli, v/advokat Trude Holmen, gi en kort orientering om Bårlidalprosjektet. Redegjørelsen er åpen for pressen

  Les saken »

 • Vanningsforbudet opprettholdes på ubestemt tid

  Vanningsforbudet opprettholdes på ubestemt tid. Vanning tillates kun fra kanne.

  Les saken »

 • Totalt vanningsforbud i helgen - dessverre!

  Les saken »

 • Elevenes utstyrsbod

  Nytt lekeutstyr er på plass i elevenes utstyrsbod

  Les saken »

 • Badevannsprøver for Eidsvoll og kommunene rundt oss

  Miljørettet helsevern for Øvre Romerike har allerede begynt å ta sommerens badevannsprøver.

  Les saken »

 • Oppdatert: Vanningsforbudet opprettholdes delvis

  Les saken »

 • Det er invitert til folkemøte i kveld, om Sundet!

  Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum – Sundet

  Les saken »

 • Vanningsforbudet utvides inntil videre

  Det gode været fortsetter og vi er nødt til å opprettholde vanningsforbudet inntil videre.

  Les saken »

 • Frist for innmelding til Kulturskolen er 1. juni

  Frist for å melde inn elever til kulturskolen neste skoleår er 1. juni. Dette er også fristen for å melde seg ut for elever som ikke ønsker å fortsette fra høsten.

  Les saken »

 • Blodbussens siste stoppedag før sommeren

  Myhrer, mandag 28. mai mellom kl. 14:15 og kl. 19:00

  Les saken »

 • Avsluttende flomvarsel 2018

  Les saken »

 • Vanningsforbud fra 23. - 30. mai

  For å sikre vanntilførselen og tekniske installasjoner innfører Eidsvoll kommune vanningsforbud

  Les saken »

 • Det forventes lavere vannstand de neste dagene

  Les saken »

 • 10 cm lavere vannstand i dag, 21. mai

  Vannstanden i Mjøsa har sunket 10 cm siste døgn

  Les saken »

 • 20. mai har vannstanden i Mjøsa sunket med 7 cm

  20. mai er flomvarselet fortsatt på orange nivå men det forventes gult nivå i løpet av de neste dagene.

  Les saken »

 • Totalforbud mot åpen ild utvides fra søndag 20. mai!

  Skogbrannfaren har økt de siste dagene, nå utvider Øvre Romerike brann og redning (ØRB) totalforbudet mot all bruk av åpen ild

  Les saken »

 • Vannstanden er synkende men fortsatt orange nivå, 19. mai

  19. mai er flomvarselet fortsatt på orange nivå

  Les saken »

 • Flomvarsel fortsatt orange nivå, 18. mai

  Les saken »

 • Flomvarsel 16. mai

  Vannstanden i Mjøsa har økt med 14 cm fra kl 12 i går til kl 12 i dag, og er nå på 124.22.

  Les saken »

 • Stor skogbrannfare

  Flommen pågår -  samtidig øker skogbrannfaren, meldes det fra beredskapssjef hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus i dag!

  Les saken »

 • Oppdatert flomvarsel 15. mai

  Les saken »

 • Alt er klart til kommunestyremøte i kveld

  I kveld 15. mai klokken 18.00 i rådhuset

  Les saken »

 • Flomvarsel 14. mai - Eidsvoll

  Les saken »

 • Oppdatert flomvarsel 13. mai

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune mottatt tilskudd fordelt av Bufdir 2018

  Bufdir fordeler i 2018 kr 469 441 000 fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Direktoratet har mottatt 1 191 søknader, med en total søknadssum på kr 515 398 610.

  Les saken »

 • Flom- og jordskredvarsel for Eidsvoll fredag 11. mai 2018

  Vi vil komme med nye oppdateringer når/om det skulle bli store endringer.

  Les saken »

 • Orange nivå - varsel om flomfare

  Varsel om flomfare, oransje nivå for deler av Østlandet (NVE)

  Les saken »

 • Søk kulturskoleplass

  Søknadsfristen for kulturskolen skoleåret 18/19 er 1. juni. Dette er også fristen for å melde seg ut for elever som ikke vil fortsette fra høsten.

  Les saken »

 • Nytt flomfarevarsel - gult nivå for Østlandet

  Det varsles om ny flomfare, gult nivå for Østlandet

  Les saken »

 • Deler du brønn med naboen?

  Brønner som gir drikkevann til mer enn én enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av forslag til "Områderegulering av Eidsvoll Sentrum"

  I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-10 vedtok utvalg for næring, plan og miljø i møte den 24.04.2018 å legge forslag til «Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum», med bestemmelser, ut til offentlig ettersyn. Plankart og bestemmelser er datert 02.05.2018.

  Les saken »

 • Råholt Bad bytter sirkulasjonspumpe

  Les saken »

 • Fra og med 1. mai 2018 tas det ikke i mot søknader om økonomisk sosialhjelp eller vedlegg i NAV sitt publikumsmottak

  Les saken »

 • Vinnere av KLP`s arbeidsgledepris 2018!

  Øvre Romerike Intustriservice AS fikk velfortjent oppmerksomhet

  Les saken »

 • Vinner av Returkartonglotteriet

  Eidsvoll kommune fikk den glede av å dele ut premie og diplom, våren 2018

  Les saken »

 • Fare for flom og jordskred? Hva kan du gjøre?

  Informasjon om hva som kan gjøres for å hjelpe seg selv og nabolaget

  Les saken »

 • Flomfare

  Varsel fra NVE om flomfare - gult nivå

  Les saken »

 • Telerestriksjoner iverksettes fra fredag 20. april

  Iverksetting av telerestriksjoner for kommunale veger

  Les saken »

 • Råholt Bad åpner tirsdag morgen

  Les saken »

 • Møte om flomsituasjonen våren 2018

  Invistasjonen går til grunneiere/representanter for grunneiere i Sundet, samt leder for Sentrumsforeningen og eventuelt andre interesserte

  Les saken »

 • Råholt Bad stengt pga uteblitt kjemileveranse

  Les saken »

 • Stengt Råholt Bad i juni pga utbedringer og omlegging til klor

  Les saken »

 • Åpningstidene på Råholt Bad i mai

  Mange muligheter for et deilig bad eller en svømmetur.

  Les saken »

 • Kulturskolens vårkonsert

  14. april inviterer vi til kulturskolens tradisjonelle vårkonsert i Panorama. Konserten er gratis og starter kl.17:00.

  Les saken »

 • Kokevarsel i Feiring opphevet

  Les saken »

 • Møte i kommunestyret 10.04.2018

  Kommunestyremøtene overføres direkte i nett-TV

  Les saken »

 • Vi minner om koking av vann fra 3. - 6 april, for berørte abonnenter i Feiring

  Forhåndsvarsel til abonnenter med vanntilførsel fra Damtjern er sendt pr sms til alle abonnenter i Feiring, den 23. mars, samt lagt som informasjon her på våre nettsider.

  Les saken »

 • Forvarsel om kokepåbud i Feiring i uke 14

  På grunn av oppgradering av vannbehandlingsanlegget i Feiring fra tirsdag 3. april til og med fredag 6. april vil det være nødvendig for abonnenter med vanntilførsel fra Damtjern vannverk å koke vannet.

  Les saken »

 • Septiktømming - Stensby, Dokken og Ås

  Septiktømming på Stensby, Dokken og Ås (rode 3) starter opp 9. april. Det er septiktanker med årlig tømmefrekvens (slamavskillere med 1 og 2 kammer) som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Septiktømming - Stensby, Dokken og Ås(2)

  Septiktømming på Stensby, Dokken og Ås (rode 3) starter opp 9. april. Det er septiktanker med årlig tømmefrekvens (slamavskillere med 1 og 2 kammer) som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Helsestasjonene i påsken

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune ønsker pris på nytt storkjøkken

  Interesserte må melde seg på epost til til oss innen 3. april 2018

  Les saken »

 • Fylkesveg 33 i Feiring er åpnet igjen

  Les saken »

 • Snøras over fylkesveg 33 i Feiring

  Les saken »

 • Møte og befaring vedr. innsigelser til områderegulering Vilberg

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer til Eidsvoll på møte og befaring den 21. mars i forbindelse med Fylkesmannens innsigelse til områderegulering for Vilberg.

  Les saken »

 • Åpent idrettsbasseng på Råholt Bad

  Les saken »

 • Stengt idrettsbasseng på Råholt Bad

  Les saken »

 • Barnehagedagen ble ikke forbigått i stillhet

  Temaet for dagen var "La meg skape!"

  Les saken »

 • Kunngjøring av vedtatte planer; "Dal park", "Sommerro hyttefelt" og "Linnerudgården"

  Eidsvoll kommunetyre vedtok i møte den 06.03.2018 følgende reguleringsplaner:

  Les saken »

 • Hva skjer, i Eidsvoll?

  Har du et arrangement som eidsvollinger trenger å vite om? En konsert på gang? Kanskje ønsker noen utenfor kommunegrensene å vite om det?

  Les saken »

 • Forsinkelse på rute 811

  På grunn av krevende kjøreforhold er renovasjon på rute 811 forsinket i dag 13.03.2018

  Les saken »

 • Eidsvolls fremtid sett med ungdommers øyne!

  Hva skal til for at du vil bo i Eidsvoll i fremtiden?

  Les saken »

 • Gullklokke for lang og tro tjeneste i Eidsvoll kommune

  Torsdag 1. mars ble 13 ansatte gjort stas på etter 25 år i Eidsvoll kommune.

  Les saken »

 • Kulturskoleelev i Grand Prix

  Lørdag deltar Alexandra Rotan, tidligere elev ved Eidsvoll kulturskole, i Melodi Grand Prix!

  Les saken »

 • Utbedringer og klorrensing på Råholt Bad og Eidsvollhallen

  Kommunestyret vedtok 6. mars utbedringer og omlegging til klor i begge Eidsvoll-bad.

  Les saken »

 • Etablerertjensten er i gang med nye etablererkurs

  Første kurs går allerede av stabelen på Jessheim tirsdag 6. mars. Mer informasjon finner dere på:

  Les saken »

 • Kommunens tilskuddsordninger til kultur- og idrettsformål: Merk deg søknadsfristene!

  Det nærmer seg frist for å søke tilskudd til kultur- og idrettsformål

  Les saken »

 • NM-kvalik i vannsklie på Råholt Bad

  Bli med på moroa fredag 2. mars kl 18.00!

  Les saken »

 • Kommunalteknikk flytter midlertidig ut fra rådhuset

  Ombygging av lokaler medfører utplassering av de rådhusansatte.

  Les saken »

 • Kommunale avgifter 1. termin 2018

  Fakturaen fra kommunen hvor du betaler gebyr for vann og avløpstjenester ble sendt ut i slutten av februar.

  Les saken »

 • Åpent idrettsbasseng igjen, på Råholt Bad

  Vannanalyse viste perfekt resultat.

  Les saken »

 • Regnskapet for 2017

  Kommunens årlige driftsinntekter- og driftsutgifter er på nærmere 1,7 milliard kroner. Netto driftsresultat ble 52,1 millioner, noe som er en resultatgrad på 3,1 % av sum driftsinntektene. Dette er i samsvar med Fylkesmannens anbefaling.

  Les saken »

 • Fortsatt stengt idrettsbasseng på Råholt Bad

  Kimtallet er for høyt.

  Les saken »

 • Vi trenger flere dyktige medarbeidere, følg med - følg med!

  Vi trenger flere vernepleiere og høgskoleutdannede og er på jakt etter dyktige fagfolk.

  Les saken »

 • Stor vannlekkasje på Minnesund

  Det jobbes med å utbedre skaden

  Les saken »

 • NM-kvalik i vannsklie på Råholt Bad

  Hvem er raskest i sklia på Råholt Bad? Hvem vinner NM-billett? Fredag 2. mars skal små og store lokale helter for sjette gang kjempe om plass i norgesmesterskapet i vannsklie. Landsfinalen er på Aquarama i Kristiansand lørdag 7. april.

  Les saken »

 • Keramikkutstilling med kulturskolen

  Frem til 27. februar kan du besøke kulturskolens keramikkutstilling i biblioteket og ved Badet Kulturtun.

  Les saken »

 • Forsinkelser på enkelte renovasjonsruter

  Grunnet vær og føreforhold er det oppstått forsinkelser på enkelte ruter

  Les saken »

 • Blodbussen kommer mandag 5. februar

  Førstkommende mandag stopper Blodbussen på Myhrer

  Les saken »

 • Etablerertjenesten på Øvre Romerike

  Det Kongelige Selskap for Norges Vel har fra 1.1.2018 overtatt etablerertjenesten for Øvre Romerike

  Les saken »

 • Stengt idrettsbasseng på Råholt Bad

  Høyt kimtall påvist i vannanalyse.

  Les saken »

 • Vår løypemaskin er defekt

  Løyper blir dermed i litt dårligere kvalitet

  Les saken »

 • Nødfôring av rådyr på utvalgte steder

  Les saken »

 • Kultur- og idrettsstipend og drømmestipend

  Søknadsfristen for kultur- og idrettsstipend og drømmestipendet er 30. januar!

  Les saken »

 • Innføring av ekstraordinær båndtvang for hund

  Det er fra 22.1.2018 innført ekstraordinær båndtvang for hunder i Eidsvoll kommune. Årsaken er snøforholdene som gjør situasjonen svært krevende for hjorteviltet - særlig for rådyrene.

  Les saken »

 • Gjenåpnet velværebasseng på Råholt Bad

  De første badegjestene kunne ta det nyrensede bassenget i etterlengtet bruk mandag 22. januar klokken 11.00.

  Les saken »

 • Foring av hjortevilt

  Det er et generelt forbud mot å legge ut fôr til hjortevilt. Forbudet er hjemlet i den såkalte CWD-forskriften som tiltak for å hindre spredning av det som på norsk kalles skrantesjuke.

  Les saken »

 • Trygghetsalarmene er nå i drift igjen

  Feilen er rettet

  Les saken »

 • Trygghetsalarmene er midlertidig ute av drift

  det jobbes iherdig med feilretting

  Les saken »

 • Skabb - hvordan forholder vi oss til det?

  Det er blitt påvist skabb i flere av kommunene på Øvre Romerike over en periode på flere måneder – og i den forbindelse ønsker kommuneoverlegene å gi publikum noen råd og peke på realiteter.

  Les saken »

 • Alle brøytemannskaper er ute

  Alt tilgjengelig brøytemannskap har brøytet i løpet av natten og morgentimene.

  Les saken »

 • Status på forsinkelser av renovasjonsrutene

  Les saken »

 • Fremdeles forsinkelser på søppeltømmingen

  Renovatør forventer å være ajour innen fredag 12. januar

  Les saken »

 • Forsinket søppeltømming

  Les saken »

 • Stengt velværebasseng på Råholt Bad

  Stengt i 2 uker.

  Les saken »

 • Blodbussen kommer - gjør du?

  Neste stopp på Myhrer er førstkommende mandag

  Les saken »

 • Ledige plasser i kulturskolen våren 2018

  Det er noen få ledige plasser i kulturskolen våren 2018

  Les saken »

 • NM-kvalik i vannsklie på Råholt Bad

  Fredag 2. februar kl 18.00.

  Les saken »

 • Svøm langt på Råholt Bad

  Ta noen lengder i bassenget og bli med i trekningen av flotte premier.

  Les saken »

 • Ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Eidsvoll kommune

  Kommunestyret har vedtatt ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Eidsvoll kommune. Forskriften hadde ikrafttredelsesdato 01.01.2018.

  Les saken »

 • Planlegger din klasse besøk til Eidsvollsbygningen i 2018?

  Skoleklasser utenfor Oslo og Akershus kan søke om tilskudd fra fond for besøk i Eidsvollsbygningen.

  Les saken »

 • Forsinkelse på renovasjonsrutene

  På grunn av føreforhold og tekniske problemer med to lastebiler vil det fortsatt være forsinkelser på rutene, vi beklager dette!

  Les saken »

 • Eidsvoll satser på 3. klassingene

  Fra 2. januar 2018 tilbys gratis adgang til Råholt Bad for tredjeklassinger

  Les saken »

 • Har du lyst til å bli blodgiver, eller gir du allerede?

  Eidsvoll er best når det gjelder antall tappinger. Kommer du neste gang?

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune ønsker tilbud på eiendomsmeglertjenester

  Eiendomsmeglertjenester

  Les saken »

 • Adventskonsert med kulturskolen

  Kulturskolen inviterer til adventskonsert i Langset kirke fredag 8. desember og i Råholt kirke lørdag 9. desember.

  Les saken »

 • Presentasjoner fra informasjonsmøtet om utfasing av oljefyr

  Informasjonsmøte om utfasing av oljefyring ble avholdt på Langset skole 20. november 2017. Her kan du laste presentasjonene fra møtet.

  Les saken »

 • Oppdatering om smittsom hjernehinnebetennelse

  Oppdatering/oppsummering om smittsom hjernehinnebetennelse

  Les saken »

 • Borgerlig vigsel i Eidsvoll

  Da er vi klare til å ta imot ønsker om borgerlig vigsler for 2018 her i Eidsvoll

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn: Handlingsplan 2018-2021 budsjett 2018

  Handlingsplan 2018-2021 budsjett 2018 ble behandlet i formannskapets møte 21.11.2017.

  Les saken »

 • Oppdatering: Smittsom hjernehinnebetennelse

  Et barn fra Eidsvoll ble torsdag 23. november innlagt på sykehus for behandling av smittsom hjernehinnebetennelse.

  Les saken »

 • Smittsom hjernehinnebetennelse

  Et barn fra Eidsvoll er innlagt på sykehus for behandling av smittsom hjernehinnebetennelse

  Les saken »

 • Dårlig vanntrykk i Tærudvegen

  Det er planlagt arbeid på ledningsnettet i dag, onsdag

  Les saken »

 • Ledige tilbud ved kulturskolen våren 2018

  Les saken »

 • Ledig stilling som regnskapskontrollør

  Skatteoppkreverne på Øvre Romerike har organisert arbeidsgiverkontrollen i en interkommunal kontrollenhet som påser at arbeidsgivere følger lover og regler for skatter og avgifter på lønns- og kostnadsområdet. Virksomheten er lokalisert i Vormaveien 8, 2080 Eidsvoll.

  Les saken »

 • Stengt boblebad og kaldkulp på Råholt Bad

  Les saken »

 • Søk tilskudd til tiltak mot barnefattigdom

  Nå kan du søke om midler til tiltak som skal motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

  Les saken »

 • Borgerlige vigsler

  Fra 1. januar 2018, overføres vigselsmyndigheten fra tingrettene til kommunene.

  Les saken »

 • Julebutikken til BOA åpner snart

  Les saken »

 • Handlingsplan 2018-2021. Budsjett 2018

  Rådmannens grunnlagsdokument til Handlingsplan 2018 – 2021 og Budsjett 2018 foreligger.

  Les saken »

 • Drikkevann fra Damtjern vannverk

  Eidsvoll kommune informerer om at vi er i normal drift ved vannverket.

  Les saken »

 • Drikkevann fra Damtjern vannverk

  Eidsvoll kommune informerer om at det er registrert avvik på prøveresultater fra Damtjern vannverk i Feiring.

  Les saken »

 • Feiing av pipe på hytter og fritidsboliger

  I følge ny forskrift skal feieren sjekke brannsikkerheten og feie skorsteinen på alle hytter og fritidsboliger

  Les saken »

 • Septiktømming på Eidsvoll Verk, Bøn og Råholt

  Septiktømming på Eidsvoll Verk, Bøn og Råholt (rode 5) har nå startet. Det er septiktanker med årlig tømmefrekvens (slamavskillere med 1 og 2 kammer) som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Leie av baner og basseng på Råholt Bad våren 2018

  Les saken »

 • Temakveld om Fatigue

  Har du hatt eller har du kreft? Er du pårørende eller helseperson?

  Les saken »

 • Å ta seg frem i livet - når en forholder seg til psykiske helseutfordringer

  Vi ønsker å øke kunnskapen og forståelsen for psykose.

  Les saken »

 • Høring av Strategiplan for helse- og omsorgstjenester 2018-2028

  Forslag til ny Strategiplan for helse- og omsorgstjenester 2018-2028

  Les saken »

 • Dårlig vanntrykk

  I noen områder i kommunen kan det forekomme dårlig vanntrykk i dag, torsdag 28. september.

  Les saken »

 • Septiktømming Finstad, Strand og Dal

  Septiktømming på Finstad, Strand og Dal (rode 7) har nå startet. Det er septiktanker med årlig tømmefrekvens (slamavskillere med 1 og 2 kammer) som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Mesterverk for piano

  15. oktober spiller den polske mesterpianisten Grzegorz Niemczuk mesterverk for piano på Panorama kulturhus! Dagen etter holder han en mesterklasse for de eldste pianoelevene ved Eidsvoll kulturskole.

  Les saken »

 • Badedisco på Råholt Bad

  Det blir høy og deilig musikk, taktfast lysshow og mye moro i høst og vinter.

  Les saken »

 • Vel møtt til Eldredagen 2017

  Eldredagen arrangeres på Søndre Samfund, fredag 29. september kl. 17.00-22.00

  Les saken »

 • Sopp- og bærtur ved Råholt ungdomsskole

  Det har blitt en tradisjon at alle elevene er med på sopp- og bærtur kort tid etter skolestart hver høst.

  Les saken »

 • Septiktømming - Frilseth

  Septiktømming på Frilseth (rode 6) starter opp innen to uker. Det er septiktanker med årlig tømmefrekvens (slamavskillere med 1 og 2 kammer) som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Nytt manøvreringsreglement for Hurdalsjøen

  Hurdalssjøen reguleres til kraftproduksjon, med en reguleringshøyde på 3,6 meter. For tiden foretas en manøvrering av sjøen som en prøveordning, fram til nytt reglement fastsettes.

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om vannlekkasje på Råholt

  Bruddet på hovedvannledningen er lokalisert

  Les saken »

 • Brudd på hovedvannledningen i Råholtområdet

  Det er oppdaget brudd på hovedvannledningen i Råholtområdet.

  Les saken »

 • Lyst til å være blodgiver?

  Blodbussen kommer til Eidsvoll fra mandag 18. september og 1 ettermiddag/kveld hver måned fremover.

  Les saken »

 • Høstferietilbud for barn og unge i Eidsvoll

  Se oversikten over tilbudet for barn og unge i høstferien!

  Les saken »

 • Trenger du ved til vinteren?

  Høsten er i full anmarsj og det er tid for å tenke på ved til høsten og vinteren.

  Les saken »

 • Kulturskolen på 1000-årsjubileum

  Lørdag 9. september var flere av kulturskolens elever delaktige i 1000-årsjubileet for den første trekirken på Eid!

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune på facebook!

  Lik siden vår da vel?

  Les saken »

 • Valgresultater

  Her kan du finne valgresultatene for Eidsvoll og resten av landet

  Les saken »

 • Det digitale radioskiftet kommer nå til deg!

  20. september slukkes NRKs radiokanaler på FM 20 for oss som bor i Oslo, Østfold, Vestfold eller Akershus.

  Les saken »

 • Kjenner du Øvre Romerikes rauseste sjef?

  NAV jakter nå på den rauseste sjefen på Øvre Romerike. Vil du hjelpe til å finne vedkommende?

  Les saken »

 • Ungdom styrer Eidsvoll!

  Nå er Ta Over 2017 i gang på Eidsvoll 1814

  Les saken »

 • Septiktømming - Habberstad, Langset og Morskogen

  Septiktømming på Habberstad, Langset og Morskogen (rode 3) har nå startet. Det er alle septik- og gråvannstanker, samt fritidsboliger som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Åpen Ungdomscafé!

  Høsten 2017 er det to åpne ungdomscaféer i Eidsvoll. Hjertelig velkommen!

  Les saken »

 • Kulturskolen deltar på 1000-årsjubileum

  Flere av kulturskolens elever deltar lørdag 9. september på 1000-årsjubileet for den første trekirken i Eidsvoll!

  Les saken »

 • Septiktømming i Gullverket

  Septiktømming i Gullverket (rode 4) har nå startet. Det er gråvannstanker og septiktanker med 1- og 2-kamret anlegg som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Stensbydammen friskmeldt

  Ny badevannsprøve fra Stensbydammen er nå analysert, og prøven viser at bakerienivået har gått tilbake.

  Les saken »

 • Høring av forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyrer

  Det kunngjøres med dette at forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Eidsvoll kommune legges ut til offentlig ettersyn.

  Les saken »

 • Høring av forslag til handlingsplan for opprydding i spredt avløp

  Det kunngjøres med dette at forslag til handlingsplan for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse i Eidsvoll kommune 2017-2021 legges ut til offentlig ettersyn

  Les saken »

 • I dag er vi en kommune og et lokalsamfunn i sorg

  Les saken »

 • Juniorklubben åpner!

  Les saken »

 • Vilberg helsetun 30 år

  Les saken »

 • Fraråder bading i Stensbydammen

  Eidsvoll kommune fraråder bading i Stensbydammen på grunn av høyt innhold av tarmbakterier

  Les saken »

 • Råholt Bad åpner tirsdag 22. august

  Les saken »

 • Råholt Bad er stengt

  Les saken »

 • Din stemme teller!

  Forhåndsstemming kan gjøres fra og med 10. august og frem til fredag 8. september

  Les saken »

 • Hovedrengjøring og utbedringer på Råholt Bad

  Råholt Bad er stengt pga hovedrengjøring mandag 14. til og med fredag 18. august. Badet skal klargjøres til ny høstsesong. Dessuten skal snekkeren oppgradere badstuen og mureren fuge dusjrom.

  Les saken »

 • Flomvarsel - gult nivå

  Dette flomvarselet er gyldig for onsdag 9. august 2017

  Les saken »

 • Ledige plasser på kulturskolen

  Det er fortsatt ledige plasser på kulturskolen!

  Les saken »

 • Ønsker du å stemme? Nå?

  Det er mulig å tidligstemme på Innbyggertorget i rådhuset allerede nå

  Les saken »

 • Lyst til å vinke farvel til NRK Sommertoget?

  NRK Sommertoget reiser fra Eidsvoll stasjon tirsdag 25. juli

  Les saken »

 • Vannlekkasje i Røkholtgutua

  Vannlekkasje i Røkholtgutua

  Les saken »

 • Nye badevannsprøver er tatt denne uken

  Onsdag denne uken ble det foretatt nye badevannsprøver og temperaturer. Neste prøvetaking er i uke 31.

  Les saken »

 • Stedsnavn - lokal høring

  Oppstart av navnesak - lokal høring av flere stedsnavn i Eidsvoll

  Les saken »

 • Byggeledelse ønskes til diverse vedlikeholdsprosjekter

  Interessert? Kontakt Jan-Henrik Rongved innen fredag 14. juli 2017

  Les saken »

 • Henvendelser til byggesaksavdelingen

  Telefonhenvendelser til Byggesaksavdelingen fra klokken 13:00

  Les saken »

 • NRK Sommertoget stopper på Eidsvoll

  Vi oppfordrer alle som har mulighet og som oppholder seg i bygda vår til å møte opp for å ønske NRK Sommertoget velkommen til Eidsvoll 22. juli!

  Les saken »

 • Badevannskvalitet

  Badevannskvaliteten i Eidsvoll måles jevnlig

  Les saken »

 • Vannlekkasje

  Det har oppstått en vannlekkasje på Styri , det jobbes med å rette feilen .

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering av gbnr. 92/161 m.fl. - del av Mo gård

  Offentlig ettersyn av planforslag: PlanId 023729300 - Detaljregulering av gbnr. 92/161 m.fl. - del av Mo gård

  Les saken »

 • Realfag setter spor

  Realfagprosjektet setter spor - med fokus på fagområdene "antall, rom og form" og "natur, miljø og teknikk".

  Les saken »

 • Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem

  Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Eidsvoll kommune trer i kraft fra 1.7.2017.

  Les saken »

 • Myldreklubben fikk pengegave fra Eidsvollrussen 2017

  Sommerfest med "Realt trøkk" og pengesjekk fra Eidsvollrussen 2017

  Les saken »

 • Henvendelser til byggesaksavdelingen

  Telefonhenvendelser til Byggesaksavdelingen fra klokken 13:00

  Les saken »

 • Kommuneoverlege - vikar

  Laurence Jary-Vattøy har nylig startet opp som kommuneoverlege i vikariatet til Farhat Anjum, som er i permisjon frem til april 2018. Laurence har fast kontordag i rådhuset tirsdager og torsdager.

  Les saken »

 • Kunstutstilling i biblioteket

  Frem til 20. juni kan du besøke Kulturskolens kunstutstilling i biblioteket i Sundet!

  Les saken »

 • Vårens siste konsert med kulturskolen!

  17. juni inviterer kulturskolen til vårens siste konsert på Kafé Henrik!

  Les saken »

 • Momskompensasjon - lag og foreninger

  Frivillige lag og foreninger kan nå søke om momskompensasjon

  Les saken »

 • NAV Eidsvolls publikumsmottak er stengt 16. juni

  Les saken »

 • Forbud mot bruk av vannscootere

  Les saken »

 • Sommer på Råholt Bad

  Les saken »

 • Kanonballturnering

  02.06.2017 var det kanonballturnering på 8.trinn ved Råholt ungdomsskole.

  Les saken »

 • En reise rundt i grendene våre - nå Råholt

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av planforslag: Detaljregulering for del av Holmenga, Lundgårds skog gbnr.124/35

  Les saken »

 • Endring av åpningstider på Helsestasjon

  Eidsvoll og Råholt helsestasjon holder lukket tirsdag 23.05 og onsdag 254.05. Eidsvoll helsestasjon holder åpent som vanlig fredag 26.05. Ved behov for bistand utover helsestasjonen, ta kontakt med barselpoliklinikk på Ahus (tlf. 02900)

  Les saken »

 • Sangens og musikkens dag 10. juni

  Det er fortsatt ledige plasser på kulturskolen!

  Les saken »

 • Vel overstått 2. etappe i Tour of Norway

  Det ble en flott dag i Eidsvoll under 2. etappe av Tour of Norway. Her er noen bildeminner. Foto: Egil Martin Dahlum

  Les saken »

 • Vaksinering mot hjernehinnebetennelse

  Les saken »

 • Smittsom hjernehinnebetennelse og vaksinering

  Les saken »

 • Kommunale gebyrer 2. termin

  Det er nå sendt ut faktura for kommunale gebyrer for 2. termin 2017 med forfallsdato 20. juni 2017.

  Les saken »

 • Feil i elektronisk forsendelse av post

  Mange av kommunens brev blir nå sendt ut via elektronisk post - SvarUt. Dvs. at innbyggere får post enten i elektronisk postkasse eller via Altinn.

  Les saken »

 • Søknadsfrist for kulturskolen 1. juni

  Kjenner du til kulturskolens varierte tilbud? Søknadsfristen for skoleåret 2017/18 er 1. juni!

  Les saken »

 • Lansering av Kompetansebroen

  Les saken »

 • Sesongåpning av Skateparken!

  Ungdomscaféen inviterer til sesongåpning av Skateparken ved Badet Kulturtun torsdag 11. mai!

  Les saken »

 • Tilbud på mottak av brannalarmer

  Les saken »

 • Høring av forslag til Hovedplan vannforsyning og Hovedplan avløp

  Det kunngjøres med dette at forslag til Hovedplan vannforsyning og Hovedplan avløp for Eidsvoll kommune legges ut til offentlig ettersyn.

  Les saken »

 • Innkalling til kommunestyremøte 9. mai 2017

  Les saken »

 • Tekniske problemer med protokoller og innkallinger

  Les saken »

 • Gratis kino

  I kveld skal over 200 ansatte i barnehagene i Eidsvoll på gratis kino!

  Les saken »

 • Forskrift om langtidsopphold til høring

  Les saken »

 • Vil du ha sommerjobb?

  Er du mellom 16 og 18 år? Da har du mulighet her hos oss

  Les saken »

 • Forsinket søppelhenting grunnet snøfall

  På grunn av dagens snøfall har søppelbilene problemer med fremkommeligheten. Dette fører til forsinkelser de nærmeste dagene i forhold til oppsatt tømmedato. Dunkene vil bli tømt så snart forholdene tillater det.

  Les saken »

 • Bading i mai-juni

  Råholt Bad holder åpent hele pinsen.

  Les saken »

 • Sett av 1. mai til en sykkeltur da vel!?

  Les saken »

 • Ungdommens Kulturleir 2017

  Les saken »

 • Telefoniproblemet er nå fikset

  Les saken »

 • Teknisk telefonitrøbbel

  Les saken »

 • Invitasjon til informasjonsmøte om Hurdalssjøen

  24. april inviteres det til åpent informasjonsmøte om miljøtilstanden i Hurdalssjøen

  Les saken »

 • Planforslag til offentlig ettersyn: Detaljregulering Granhaugåsen

  Hovedutvalg for næring, plan og miljø vedtok i møte den 21.03.2017 å legge forslag til Detaljregulering gbnr. 128/76, 77, 78 m.fl. – Granhaugåsen med planID 023726300, ut til offentlig ettersyn.

  Les saken »

 • Høring av forslag til ny lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Eidsvoll kommune

  Det kunngjøres med dette at forslag til ny lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Eidsvoll kommune legges ut til offentlig ettersyn.

  Les saken »

 • Vannlekkasje på Finstad

  Les saken »

 • Ungdomscaféen arrangerer FIFA-turnering!

  Torsdag 6. april arrangerer Ungdomscaféen en uhøytidelig FIFA-turnering.

  Les saken »

 • Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

  I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres med dette oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for reguleringsplan TROLLDALEN, GNR. 13, BNR. 23 M.FL

  Les saken »

 • Flislegging i begge badstuer på Råholt Bad

  Hovedbadstuen gjenåpner mandag 10. april.

  Les saken »

 • Hjemmetjenestens telefoner fungerer nå som normalt

  Les saken »

 • Hjemmetjenestens telefoner er for øyeblikket ute av drift

  Les saken »

 • Stengt idrettsbasseng over helgen

  Nye analyseresultater ventes over helgen.

  Les saken »

 • Alle tiders torsdag - 20. april!

  og langåpent til klokken 19.00 på Gladbakk!

  Les saken »

 • Forskyvning av renovasjon våren 2017

  Følg med i avfallskalenderen din eller ta kontakt med oss i kommunen

  Les saken »

 • Fortsatt stengt idrettsbasseng

  Funn av høye kimtall medførte umiddelbar stenging tirsdag 28. mars, og vil trolig vedvare til over helgen.

  Les saken »

 • Stengt idrettsbasseng på Råholt Bad

  Tirsdag 28. og onsdag 29. mars.

  Les saken »

 • Renovasjon i Feiring

  Avfallsbeholderene som er plassert ved de høyereliggende vegene i Feiring tømmes mandag 27. mars.

  Les saken »

 • Ungdomsrevy i Panorama

  01. april blir det fult trøkk i Panorama når Eidsvoll kulturskole og Eidsvoll Amatørteater presenterer ungdomforestillingen Bomullsbarna.

  Les saken »

 • Glimt fra undervisningen ved Råholt ungdomsskole

  Mye av læringen på skolen gjøres gjennom praktiske aktiviteter.

  Les saken »

 • Frist på søknad om salg av fyrverkeri 2017

  Les saken »

 • Ledig stilling ved Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike

  Skatteoppkreverne på Øvre Romerike har organisert arbeidsgiverkontrollen i en interkommunal kontrollenhet som påser at arbeidsgivere følger lover og regler for skatter og avgifter på lønns- og kostnadsområdet.  Virksomheten er lokalisert i Vormavegen 8, 2080 Eidsvoll.

  Les saken »

 • Gratis HPV-vaksine for alle kvinner f. 1991 og senere

  Les saken »

 • Tilskudd til lag og foreninger. Frist 1. april

  Søknadsfrist for driftstilskudd til lag og foreninger: 1. april

  Les saken »

 • Ungdomscafé

  Ungdomscaféen er åpen hver torsdag fra 18:00-21:30 i det koselige lille huset Jonas Lie, nedenfor Badet Kulturtun! Alle på ungdomstrinnet er velkomne!

  Les saken »

 • Akutt behov for krykker?

  Les saken »

 • Realfagskommunen Eidsvoll

  Som realfagskommune har Eidsvoll fått tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til utstyr til barnehagene.

  Les saken »

 • Bøn - et lite sted med stort hjerte

  Les saken »

 • Stortings- og sametingsvalget 2017

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av forslag til utbyggingsavtale for Grinda.

  Det kunngjøres med dette at forslag til utbyggingsavtale for boligområdet Grinda – Råholt legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven §17-4.

  Les saken »

 • Disco og vinterferie

  Råholt Bad starter vinterferien med disco kl 18.00-21.00 fredag 17. februar.

  Les saken »

 • Regnskapsresultat 2016

  Les saken »

 • Ny fremføringsarena i Sørbygda for kulturlivet

  Gratis testperiode for lokalt kulturliv i auditoriet på Råholt ungdomsskole

  Les saken »

 • NRKs Sommertoget kommer til Eidsvoll!

  Sommeren 2017 skal et spesialbygd togsett frakte både NRK Sommeråpent og Reiseradioen landet rundt i 8 uker, og ettermiddagen 22. juli kommer Sommertoget til Eidsvoll!

  Les saken »

 • Vil du feire nye nettsider med oss?

  Les saken »

 • Resultater fra NM-kvalik i vannsklie

  Det gikk så vannspurten sto. To hundredeler skilte 1. fra 2. plassen.

  Les saken »

 • Gullkornet nr. 1 2017

  Les saken »

 • Legevakta i nye lokaler

  Tirsdag den 31. januar flyttet legevakta inn i sine lokaler i det nye bygget ved Vilberg helsetun.

  Les saken »

 • NM-kvalik i sklie

  Les saken »

 • Velkommen til ny Innbyggerportal

  Les saken »

 • Påmelding til UKM

  UKM (Ung Kultur Møtes) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Fristen for å melde seg på er 8. februar. Aldersgrensen er 10-20 år.

  Les saken »

 


Publisert: 02.06.2016 15:16
Sist endret: 02.06.2016 15:16