Innhold

Det ventes lavere vannstand de neste dagene

Vannstanden i Mjøsa har sunket 10 cm siste døgn og er 21. mai klokken syv 124,18 moh (6,49 m lokal skala). Vannføringen i Vorma er ca. 1200 m3/s (oransje nivå). Det ventes lavere vannstand de neste dagene.

Kommunen følger situasjonen og vil sende ut nye varsler ved behov. Vi oppfordrer dere også til å følge med på  www.varsom.no 

Fra www.varsom.no

Varsel og råd ifbm flom kan du lese mer om på sidene www.varsom.no.

Tidligere informasjon om dette 


Publisert: 21.05.2018 20:20:27
Sist endret: 21.05.2018 20:20