Status

Det er pr i dag 13 personer som er erklært smittet av koronavirus i Eidsvoll. Disse blir fulgt opp rutinemessig av kommuneoverlegen. Det er i tillegg flere som sitter i hjemmekarantene.

Testing

Det pågår stadig testing av personer med mistanke om smitte. Det er verdt å merke seg at helsepersonell og andre personer i samfunnsviktige posisjoner, skal prioriteres for testing. Dette er i tråd med råd fra nasjonale myndigheter.

Karantene

Fra torsdag 12.mars er det nasjonalt besluttet at alle som har vært på reise i utlandet skal holde seg hjemme i karantene i 14 dager etter hjemkomst. Dette gjelder også de som har kommet hjem etter 27. februar.

Koronatelefon

Innbyggere som har spørsmål om koronaviruset kan ringe kommunens koronatelefon mellom kl. 8 og kl.16 hver dag, tlf. nummer 66 10 73 58 eller 66 10 73 59.

Eidsvoll kommune ber for øvrig innbyggerne følge med på oppdaterte råd fra Folkehelseinstituttet www.fhi.no

Kommunen følger fortløpende opp situasjonen og oppdaterer hjemmeside og Facebook.

Tidligere informasjon om Koronaviruset

Alt vi har lagt ut om Koronaviruset finner du samlet her: Status og praktisk info om koronaviruset Eidsvoll


Publisert: 15.03.2020 19:21
Sist endret: 15.03.2020 19:21