Innhold

Program Langset skole

10.00 Oppstilling av barnetog
10.20

Barnetoget går fra skolen til kirken:
Flaggborg
Langset skolekorps
1.-7. trinn
Stensby barnehage

11.00 Familiegudstjeneste i Langset kirke
Ca 40 min
Etter gudstjenesten går toget i samme rekkefølge tilbake til skolen.
 

Samling ved skolen.
Velkommen ved leder for dagen.
Tale for dagen av elever fra 7. trinn.

12.15 Underholdning av Langset skolekorps

Les om 17. mai-feiring i  Eidsvoll for å se programmet for hele kommunen.


Publisert: 06.05.2019 12:59:17
Sist endret: 06.05.2019 12:59