Innhold

I dag er Mjøsa er 7 cm lavere enn hun var 18. mai

I Mjøsa har vannstanden sunket 7 cm siden 18. mai og er på morgenen i dag 124,28 moh (NN1954, legg på 0,21 m for å få NN2000), på lokal skala er vannstanden 6.59 m. I Mjøsa og Vorma er flommen på fortsatt på oransje nivå, men det ventes gradvis lavere vannstand og vannføring her de neste dagene.

I Glomma etter samløp med Vorma er flommen nå på gult nivå, og ved Rånåsfoss er vannføringen søndag redusert til ca. 2200 m3/s.

Vi følger situasjonen og vil sende ut nye varsler ved behov. Vi oppfordrer dere også om å følge med på  www.varsom.no 

Fra www.varsom.no

Vi anbefaler fortsatt at innbyggerne sikrer egne eiendeler. 
Varsel og råd ifbm flom kan du lese mer om på sidene www.varsom.no.

Tidligere informasjon om dette 


Publisert: 20.05.2018 14:30:00
Sist endret: 20.05.2018 15:16