Innhold

Status i Eidsvoll 20. mars 2020

Det er pr i dag 20 personer som er erklært smittet av koronavirus i Eidsvoll. Disse blir rutinemessig fulgt opp av helsepersonell. Det er i tillegg mange som sitter i hjemmekarantene.

Rapportering om smittede framover

Fra og med mandag 23. mars vil kommunen ikke oppdatere antall smittede på hjemmesiden, men henvise til nasjonale oversikter. Kommuneoverlegen rapporterer inn alle tilfeller til Folkehelseinstituttet, slik at www.fhi.no til en hver tid vil være oppdatert. 

Testing

Det pågår stadig testing av personer med mistanke om smitte. Helsepersonell og andre personer i samfunnsviktige posisjoner, skal prioriteres for testing. Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer.

Barn og unge

Kommunen har åpnet en egen telefon for barn og unge under 18 år som opplever bekymring eller uro rundt sykdomsutbruddet. Foreldre/foresatte som ønsker råd og veiledning kan også ringe. Telefonen er åpen fra kl.8 til kl.15.30 mandag til fredag og har nummer 477 91 346. Fra neste uke vil kommunen i tillegg etablere en egen chat for barn og unge. Informasjon om dette kommer senere.

Koronatelefon

Innbyggere som har spørsmål om koronaviruset kan ringe kommunens koronatelefon mellom kl.8 og kl.16 hver dag på nummer 66107358 eller 66107359.

Kreftkoordinator og Demenskoordinator

Kreftkoordinator og Demenskoordinator har hjemmekontor og kan treffes på telefon innenfor vanlig arbeidstid, evt etter annen avtale. Disse foretar for tiden ingen hjemmebesøk, utenom helt spesielle tilfeller som kan gjøres etter en totalvurdering.

Helsepersonell

Mange med helsefaglig bakgrunn har henvendt seg til kommunen og det pågår nå registering av alle. Kommunens personalavdeling koordiner arbeidet og sørger for å formidle personell videre til aktuelt tjenestested.

Viktig informasjonskanal

Følge med på oppdaterte råd fra Folkehelseinstituttet www.fhi.no

Ikke ta på hverandre - men ta vare på hverandre


Publisert: 20.03.2020 15:42:16
Sist endret: 20.03.2020 16:50