Tiltak for lokalt næringsliv i Eidsvoll i forbindelse med Covid-19,  5. tildeling.

Regjeringen har besluttet å gjennomføre en femte tilskuddsrunde av de gjenværende midlene. Hensikten er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak.
Eidsvoll kommune har mottatt 1,14 mill. fra staten som skal fordeles ut til bedrifter som sliter økonomisk i forbindelse med Covid-19-situasjonen. Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. Departementet har laget et søknadsskjema for ordningen, som sikrer at tildelinger skjer i henhold til Covid-19-rammeverket for tildeling av offentlig støtte. Nærmere informasjon om ordningen ligger på www.regjeringen.no og www.regionalforvaltning.no

Formannskapet i Eidsvoll vedtok 30. desember 2021 følgende kriterier for tildeling av midler

 1. Firmaet er ikke konkurs, under konkursbehandling, avviklet eller under avvikling.
 2. Firmaet må være etablert før 1.1.2021.
 3. Tilskudd gis på bakgrunn av søknad der man viser til omsetningstap på grunn av nye statlige føringer eller koronarestriksjoner. Tapet kan dokumenteres ved å vise til avbestilling av julebord, arrangement osv. på grunn av skjenkestopp eller nye regler på antall personer i arrangement. Eller vise til tidlige års omsetning på samme tidspunkt dersom bedriften har vært i drift andre år.
 4. Minimum beløp settes til kr. 20 000 og max beløp til kr. 200 000.
 5. Ved behov for prioritering av søkerne, så skal firmaer med mer enn en ansatt (inkludert permitterte) prioriteres.
 6. Ved behov for prioritering av søkerne, så skal firmaer med mer enn en ansatt (inkludert permitterte) utbetales til det lokale firmaet, ikke til morselskap, prioriteres.
 7. Kommunedirektøren får fullmakt til å tildele midlene basert på kriteriene i vedtaket.
 8. Det tas en ny vurdering av fordeling av restbeløp som kan vurderes delt ut til andre grupper med

Obligatorisk for alle søknader

 • Virksomheten skal ha organisasjonsnummer registrert i Eidsvoll kommune
 • Søknad skal sendes i www.regionalforvaltning.no
 • Skatteattest for november 2021
 • Dokumentasjon (revisor-/regnskapsførerbekreftede) av årsak til tap og økte kostnader
 • Dokument med beskrivelse av hvordan bedriften er rammet av nye nasjonale smitteverntiltak
 • Redegjørelse for hvordan dette har påvirket bedriften, hvilke tiltak er gjort og annen relevant informasjon som belyser bedriftens situasjon

Søknadsfrist er 14. januar 2022

Ytterligere informasjon

Informasjon om ordningen kan fås ved henvendelse til


Publisert: 03.01.2022 09:45:14
Sist endret: 03.01.2022 10:33