Forsinkelse på svar grunnet stor pågang.

Laboratoriene på sykehusene melder at det er stor pågang med prøver og at de jobber på spreng med analyser av disse samt at prøver fra utbrudd blir prioritert. På grunn av dette blir det dessverre lengre ventetid på svar.

REDIGERT 12. november 2020: Tidligere har svaret vært klart etter 1-3 døgn, nå kan det ta 3-5 døgn.

Svar på test finner du på www.helsenorge.no

Svaret på koronatest finner du ved å logge inn på www.helsenorge.no. Det vil si at legevakta ikke har informasjon om prøvesvarene før du selv kan finne svaret.

Dersom svaret ikke er kommet innen seks dager, kan du ta kontakt med din fastlege for å få svaret.

Ved positivt prøvesvar vil du bli kontaktet av smittesporingsteamet (helsepersonell/kommuneoverlegen) som gir deg informasjon og daglig oppfølging. 

- Vi er her kun for deg og forventer at du dukker opp til timen din!

Det er mange som både ønsker og må teste seg. Legevakta har god kapasitet kan teste mange i løpet av dagen, men opplever dessverre at flere ikke dukker opp til timen sin. 

Mandag var det hele 18 stykker og tirsdag var det 12 stykker som ikke møtte til timen sin, dette er veldig leit med tanke på de som står i kø for å komme til test. 

- Vi forventer at du ringer oss og sier fra om du av forskjellige årsaker ikke kan komme til timen din, slik at vi får frigitt den til andre, sier leder på legevakta, Hilde Solsrud

Forholdsregler for dere som venter på prøvesvar!

Hovedregelen er at den som venter på prøvesvar skal holde seg hjemme til prøvesvaret foreligger. Hustandsmedlemmene behøver ikke å være i karantene, heller ikke husstandsmedlemmer som jobber i helsetjenesten.

 www.helsenorge.no

Er du testet fordi du er nærkontakt, skal du forholde deg til beskjed du har fått fra smittesporingsteam/kommuneoverlege.

Les mer om dette på Folkehelseinstituttet sine sider om testkriterier  


Publisert: 10.11.2020 15:08
Sist endret: 24.06.2021 12:50