Innhold

Hvem fortjener Akershusprisen 2018?

Fylkeskommune har etablert Akershusprisen for å anerkjenne fremdragende arbeid på ulike områder i Akershus. Prisen kan tildeles personer, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har bemerket seg med fremdragende innsats innen feltene utdanning, folkehelse, frivillighet, likestilling, kultur, næring eller trafikksikkerhet.

Akershusprisen er på 50 000 kroner og blir delt ut i løpet av høsten 2018. Forslagene behandles av en jury med medlemmer fra utdanningssektoren, kultursektoren, media, næringsliv og frivillig sektor. Alle jurymedlemmene bor i Akershus. Vi understreker at det ikke er noen hindring at kandidater har mottatt andre priser tidligere.

Frist

Frist for å komme med forslag er 10. oktober 2018. Vedlagt forslaget skal det følge en begrunnelse.

Forslag med begrunnelse sendes

Forslagene kan sendes til kommunikasjonsdirektør Marianne Brynildsen på e-post: marianne.brynildsen@afk.no

eller send inn med følgende skjema: Registreringsskjema Akershusprisen 2018


Publisert: 18.09.2018 10:17:04
Sist endret: 18.09.2018 10:17