Innhold

Algene i Mjøsa er ikke giftige

Historikk

Mjøsa har de seneste dagene fått en grønn farge flere steder. Dette skyldes oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger). Den aktuelle arten er identifisert som Dolichospermum lemmermanni, som potensielt kan produsere giftstoffer (toksiner). 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i samråd med oppdragsgiver Vassdragsforbundet for Mjøsa anbefalte derfor at kommunene fraråder bading på badeplasser med slike algelag på overflaten inntil det er klart om disse algene er giftproduserende. Vassdragsforbundet bekoster analyse av innsendte vannprøver.

Fakta pr. 29. juli 19 - Prøvene er analysert og ingen av de er giftproduserende

NIVA har nå, 29. juli, analysert prøvene fra badeplasser i Mjøsa for tre typer av cyanotoksiner, microcystin, anatoksin-a og saxitoksin. Alle disse typene av cyanotoksiner er påvist i Norge tidligere.

Ingen av disse toksinene ble påvist i prøvene fra Mjøsa og dette betyr at den cyanobakterietypen som nå danner oppblomstringer i Mjøsa ikke er giftproduserende.

Ta forbehold uansett

Ta uansett forbehold mot å bade midt blant blågrønt lag med alger da allergiske reaksjoner kan forekomme

Uavhengig av om cyanobakteriene produserer giftstoffer, eller ikke, så kan man få allergiske reaksjoner av å bade i vann med stor oppblomstring av cyanobakterier. Vi anbefaler fortsatt at en unngår å bade der det er stor ansamling av cyanobakterier (at vannet er grønt/siktedypet er mindre enn 0,5 meter).

Kommunene følger med

Kommunene er oppfordret til å følge med på utviklingen av oppblomstringen. NIVA tar imot prøver i dagene og ukene som kommer til mikroskopiske undersøkelser og cyanotoksinanalyser. De bistår gjerne ved behov for videre vurdering av oppblomstring av cyanobakterier og helserisiko i Mjøsa.

Tidligere informasjon om saken: 

26. juli 2019 - Blågrønne alger ved badeplasser i Mjøsa

Se informasjon hos Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver: Algene i Mjøsa er ikke giftige


Publisert: 30.07.2019 14:06:51
Sist endret: 30.07.2019 14:06