Innhold

Det startet for 205 år siden

I Eidsvollsbygningen for 205 år siden, ble din rett til å stemme påbegynt. Fra starten av hadde bare noen rike innbyggere, og ikke kvinner, stemmerett. Generasjonene videre fortsatte prosessen. Denne retten ble helt vunnet de senere årene.

Disse har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalget 2019:

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Det er dermed flere som har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg enn ved stortingsvalg. Ved stortingsvalg er det kun norske statsborgere som har stemmerett.

  • BRUK STEMMERETTEN DIN MANDAG 9. SEPTEMBER!
  • ALLE SOM STEMMER ER MED OG BESTEMMER FOR EGEN BYGD!

Logo Eidsvoll kommune - Trivsel og vekst i grunnlovsbygda - kommunevåpen til høyre

og alle på valg i 

//Eidsvoll Arbeiderparti

//Eidsvoll Høyre

//Eidsvoll Venstre

//Eidsvoll Sosialistisk Venstreparti

//Eidsvoll Kristelig Folkeparti

//Eidsvoll Senterparti

//Pensjonistpartiet Eidsvoll

//Miljøpartiet De Grønne Eidsvoll

//Liberalistene Eidsvoll

//Fremskrittspartiet Eidsvoll

Eidsvoll kommune - logo alle partier på valg 2019 - skjermbilde

 

Her ser du et bilde av plakaten

Plakat - hilsen fra Eidsvoll kommune og alle partiene på valg

 

Partienes hilsen i pdf kan du finne her 

Valginformasjon fra kommunen

All nyttig informasjon om valget finner du her på våre egne valgsider 

 


Publisert: 30.08.2019 16:58:29
Sist endret: 30.08.2019 16:58