Arbeidet med ansettelse av ny kommunedirektør er i gang.

Det har vært stor interesse for stillingen noe vi er svært glade forog totalt har det kommet inn 16 søkere til stillingen. Vi er optimistiske med tanke på å finne en ny meget godt kvalifisert kommunedirektør.

Det er satt ned et ansettelsesutvalg som i samarbeid med rekrutteringsfirmaet skal jobbe videre med ansettelsen

Ansettelsesutvalget består av:

  • Ordfører Hege Svendsen (AP)
  • Varaordfører/gruppeleder Tove Fagerli Brodshaug  (SP)
  • Gruppeleder Anne Finstad (SV)
  • Gruppeleder Christoffer Nyborg  (H)
  • Gruppeleder Thomas Jacobson  (FrP)
  • Hovedtillitsvalgt Gøril Tidem  (Fagforbundet)
  • Hovedtillitsvalgt Sondre Klaseie (Utdanningsforbundet

Fem av søkerne i søkerlisten er unntatt offentlighet etter § 25 i offentleglova. Disse har blitt nøye og kritisk vurdert. Det er strenge bestemmelser i offentlelova for å kunne bli unntatt fra søkerlister, og kommunen har forholdt seg til "Rettleiar til offentleglova" i denne prosessen. 

Èn søker valgte å trekke sin søknad da vedkommende fikk avslag på unntak fra offentlighet.

 

Slik ser den offentlige søkerlista ut
NavnAlderNåværende stillingPoststedKjønn

Ahmad, Bashir

48

Senior English Teacher

Pakistan

M

Mikkelsen, Espen

35

Sekretær

Oslo

M

Ivanovic, Aleksandra

27

Reseptarfarmasøyt

Jessheim

K

Vaagland, Per Olav

56

G-9/HVST

Oslo

M

Henriksen-Tenningås, Helle Norunn

47

Enhetsleder

Stange

K

Engebretsen, Jarle

30

Blikkenslager

Eidsvoll

M

Sørfonden, Mette

60

Spesialrådgiver

Oslo

K

Unntatt offentlighet

 

 

 

K

Unntatt offentlighet

 

 

 

M

Staahle, Tom

50

Forretningsutvikler/Daglig leder

Jessheim

M

Kjendlie, Ole

54

Direktør

Oslo

M

Kandidaten trukket seg

-

-

-

-

Unntatt offentlighet

 

 

 

M

Unntatt offentlighet

 

 

 

K

Unntatt offentlighet

 

 

 

M

Hauge, Karsten

62

Økonomisjef

Vesterøy

M

Videre prosess

Arbeidet med å finne riktig kandidat starter nå og i samarbeid med rekrutteringsfirmaet vil vanlig prosess, med blant annet intervjuer, referanseinnhenting og tester bli gjennomført.

-Ansettelsesutvalget innstiller ovenfor kommunestyret. Kommunestyret foretar den endelige ansettelsen. Etter planen skjer dette i løpet av første kvartal 2023.

 


Publisert: 13.01.2023 09:05:17
Sist endret: 16.01.2023 22:06