Åpningstider SFO fra mandag 27. april 2020

Skole og SFO åpner igjen for 1. – 4. trinn mandag 27. april.
Det stilles store krav til smittevern i den forbindelse. Nasjonale myndigheter har laget en veileder for smittevern i barneskolen og SFO som regulerer dette. Et hovedprinsipp er at elevene skal organiseres i mindre faste grupper som de skal ha tilhørighet til gjennom hele skole/SFO dagen. Disse gruppe skal ha faste ansatte rundt seg. Det er åpnet for noe samarbeid mellom to slike grupper når de er ute.

SFO tilbudet vil være kun etter skoletid.

I denne forbindelse vil vi ikke klare å holde åpent på SFO slik som tidligere og samtidig ivareta smittevern. Det vil derfor ikke bli noe tilbud om morgenåpning på SFO i tiden fremover. SFO tilbudet vil være kun etter skoletid. Dette som følge av smittevernhensyn og forskrift vedtatt av regjeringen 27.3.2020  med en presisering 22.4.2020. Betaling for opphold er regulert i samme forskrift og går som normalt.

Barn av foresatte med kritiske yrker vil få tilbud som før fra 7-17.


Publisert: 24.04.2020 10:16
Sist endret: 24.04.2020 12:44