Innhold

Helt eller delvis stengt

Hammerstadvegen vil bli periodevis helt eller delvis stengt i perioden 28. august til 1. oktober 2019.

Trygg ferdsel for myke trafikanter vil bli ivaretatt.

Adkomst til fots fra Eidsvoll Naturstein til Ås skole vil bli lagt langs Trondheimsvegen og langs ny forretning, og over parkering ved gammel forretning.

Adkomst med bil til Hammerstadkollen vil i utgangspunktet gå fra Ås skole. Endringer må påregnes.


Publisert: 02.09.2019 09:47:08
Sist endret: 02.09.2019 09:47