Innhold

Informasjon fra Statens vegvesen

Statens vegvesen informer om at arbeidet med rassikring langs fv. 33 Feiringvegen fortsetter. Trafikantenes sikkerhet må prioriteres foran framkommelighet og det vil derfor være manuell dirigering i kombinasjon med lysregulering fram til månedsskiftet september/oktober.
Manuell dirigering: mandag til onsdag mellom kl. 07.00 - 18.00 og torsdager mellom kl. 07.00-15.00. Utover dette vil det være lysregulering.
Statens vegvesen beklager ulempene dette medfører!

Mer informasjon

Ytterligere informasjon finner du på SVV sine sider: Manuell dirigering langs fv. 33 Feiringvegen fortsetter til månedsskiftet september/oktober


Publisert: 02.09.2019 09:15:18
Sist endret: 02.09.2019 09:15