Informasjon om oppfriskningsdose koronavaksine samt årets influensavaksine

Koronavaksine

Regjeringen bestemte tirsdag 5. oktober, etter faglig råd fra FHI, at innbyggere eldre enn 65 år skal tilbys en oppfriskningsdose med koronavaksine.

 • Eidsvoll kommune vil gi sykehjemsbeboere tilbud om oppfriskningsdose allerede de nærmeste dagene.
 • Hjemmeboende innbyggere eldre enn 65 år vil innkalles til oppfriskningsdose ved Badet kulturtun i løpet av oktober og november.

💉 NB! Det skal gå minst 6 måneder mellom 2. og 3. dose koronavaksine.

Influensavaksine

Man frykter en kraftig influensasesong vinteren 2021/2022 da svært få innbyggere har gjennomgått influensa de siste 2 år. Befolkningen har derfor en svekket naturlig immunitet. Vaksinasjon av risikogruppene (se lenger ned) foregår hos fastlegene.

Årets influensavaksine ankommer kommunen og fordeles til helseinstitusjoner og fastleger i uke 40.

 • Beboere i sykehjem og andre heldøgns omsorgsboliger får tilbud om influensavaksine ved institusjonen.
 • Helsepersonell får tilbud om influensavaksine gjennom arbeidsgiver.
 • Alle øvrige innbyggere i risikogruppene anbefales å bestille time hos fastlege for å få influensavaksine. Egenandel hos fastlege er kroner 50 om man ikke har frikort.

💉 NB! Det skal gå minst 1 uke mellom vaksinedoser mot influensa og korona.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales årlig influensavaksine til alle helsearbeidere i pasientnært arbeid og til svinerøktere.

 

 


Publisert: 06.10.2021 11:24:57
Sist endret: 06.10.2021 11:37