Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Eidsvoll kommune følger utviklingen av smittesituasjonen og oppdaterer retningslinjene i henhold til nasjonale myndigheter sine anbefalinger. Fra og med 15. juni 2020 og fortsatt er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. 

Oppsummering og utdrag av gjeldende retningslinjer

Maksimalt antall deltakere i offentlige arrangement er 200 personer, dette forutsettes at avstandskravet på 1 meter kan overholdes. Ansvarlig arrangør skal sørge for god informasjon i forkant av arrangemenetet (inkludert at syke ikke skal delta).
Ansvarlig arrangør skal sørge for at retningslinjene overholdes under arrangementet og ha en liste over deltakere med navn og kontaktinformasjon i tilfelle behov for smittesporing i etterkant av arrangementet.

Med arrangement menes:

  1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper
  2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver
  3. andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

Med offentlig sted menes:

Et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Utfyllende informasjon og fakta

Du vil alltid finne oppdatert informasjon på nettsidene til Folkehelseinstituttet og sentrale myndigheter som Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet informasjon om Arrangementer, samlinger og aktiviteter


Publisert: 13.08.2020 14:36
Sist endret: 24.06.2021 12:28