Årsbudsjett og økonomiplan 2023 - 2026

Formannskapet behandlet forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 i formannskapsmøtet den 29. november 2022.

Felles budsjettforslag ble vedtatt i formannskapet 29. november i sak 22/132 og er formannskapets innstilling til kommunestyret. 13. desember fatter kommunestyret sitt vedtak.

Les formannskapets innstilling her: 

https://innsyn.eidsvoll.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=1000146351&dokid=305461&versjon=2&variant=A&ct=RA-PDF

Konstituert kommunedirektørs grunnlagsdokument: https://pub.framsikt.net/2023/eidsvoll/bm-2023-hp23-26/

 


Publisert: 05.12.2022 11:15:48
Sist endret: 05.12.2022 11:15