Årsmøte i foreldrerådet

FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) vil avholde årsmøte i foreldrerådet onsdag 5. april kl. 1900, og alle foresatte inviteres til dette.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Årsmøte i foreldrerådet

Møtet holdes i et av klasserommene i Klossen på skolen.

Agenda: 

  • Sak 1) Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen 
  • Sak 2) Godkjenning av innkalling og agenda
  • Sak 3) Regnskapet for 2016
  • Sak 4) Årsberetning
  • Sak 5) FAU for skoleåret 2017-2018
  • Sak 6) Ny skole
  • Sak 7) Eventuelt

Vennlig hilsen,

FAU ved Vilberg barneskole 


Publisert: 04.04.2017 15:15:00
Sist endret: 10.03.2017 15:15