Avfallshåndtering under Koronapandemien

Her er en oversikt over hvordan publikum skal forholde seg til avfall, og hvilken beredskap vi i Eidsvoll kommune har for håndtering.

Avfallshåndtering og henting hos våre innbyggere

Eidsvoll kommune henter avfall som normalt. Vi oppfordrer alle til å være ekstra nøye med sortering av avfall.

 • Alle skal sortere og håndtere avfallet sitt som normalt
 • Sørg for at alt matavfall kastes i grønn pose
 • Avfallsposene må knytes ekstra godt
 • Sørger for at lokket på beholderen kan lukkes helt
 • Ikke plassèr avfall ved siden av beholder
 • La beholdere stå lett tilgjengelig for våre renovatører. Dvs. nær hentepunkt/kjørbar veg og med håndtaket ut
  .
 • Det anbefales ingen spesielle tiltak knyttet til avfall fra personer i hjemmekarantene

 

NB! Avfall som plasseres ved siden av beholder vil inntil videre ikke bli tatt med av renovatør. Avfallsbeholdere som er overfylt kan medføre at beholderen ikke blir tømt.

Beredskapstiltak ved en eventuell reduksjon av arbeidskapasitet

beredskapstilta vurderes fortløpende

Aktuelle tiltak

 • Redusert henting av papir- og plastavfall i en periode
 • Opphør av henting av papir- og plastavfall i en periode for å sikre innsamling av restavfall
 • Redusert hentefrekvens på restavfall (endring i henteintervall fra 2. uker til 3.uker)


Kommunikasjon

 • Du vil finne oppdatert informasjon på våre nettsider om håndtering/utfordringer til primært innbyggere og eiere
 • SMS-varsling ved endringer som berører alle abonnentene

Avvik:

Ved avvik på tømming bes dette uansett meldes via appen Min renovasjon eller skriftlig til epost gebyr@eidsvoll.kommune.no.
Her på våre sider vil du finne informasjon om appen "Min renovasjon"  https://www.eidsvoll.kommune.no/aktuelt/appen-min-renovasjon-er-na-tilgjengelig-for-deg/ 

 


Publisert: 17.03.2020 13:36
Sist endret: 17.02.2021 10:05