Innhold

Vi ved Vilberg skole har fått melding om at det er mange foresatte som bruker parkeringsplassen utenfor Europris når de skal slippe av eller hente sine barn, særlig ved skolestart og skoleslutt. Europris har kontaktet oss og sagt at dette kan skape problemer ved varelevering, og kan utgjøre en fare for barnene.  Europris forklarer hvordan de “... har trailere som skal rygge inn til lasterampen. Det er vanskelig å se barn som går bak bilene", og at de ikke ønsker noen ulykker.  

Europris ønsker derfor at deres område ikke blir brukt til henting og levering. Vi ved Vilberg anbefaler parkeringsplassen ved gamle Finsbråten fabrikk eller Rubis, som ligger nedenfor Shell, som alternativer.


Publisert: 07.10.2020 12:34:28
Sist endret: 07.10.2020 12:34