Innhold

Avsluttende flomvarsel - 2018

Nå avsluttes den daglige rapporteringen, om flomsituasjonen, fra vår side. Mjøsa og Vorma er stadig synkende, der har vannstanden siden kulminasjon sunket jevnt, og er fortsatt synkende. 

Ønsker du å følge med videre oppfordrer vi dere til å sjekke  www.varsom.no 

Evalueringsmøte

Eidsvoll kommune ønsker å invitere til et evalueringsmøte og vil komme tilbake med dato for dette. 

Invitasjonen går da spesielt til grunneiere/representanter for grunneiere i Sundet, samt leder for Sentrumsforeningen men også til eventuelt andre interesserte. 

Følg med videre!

Tidligere informasjon om dette 


Publisert: 23.05.2018 13:53:09
Sist endret: 23.05.2018 13:53