Innhold

Resultat uke 28

Prøvene ble tatt 9. og 10.juli 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. 

Avvik ved Veslesjøen i Nes

Men det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna. 

Badevannsprøver generelt

De første analysene av badevann fra kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker ble, på grunn av det unormalt flotte, varme været, tatt allerede 29. mai. To uker tidligere enn vanlig. 

Greie temperaturer, rent og ryddig de fleste steder. 

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den rundt 20 ⁰C de fleste steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra ved Åsanden badestrand i Hurdal. Her ble det observert en del søppel.

  • Nye prøver blir tatt uke 29

 

Badevannskvalitet og temperatur for badeplasser i kommunene på Øvre Romerike - 9. og 10. juli 2018
LokalitetParameterResultatGrenseverdiTemperatur ⁰C
Andelva (Eidsvoll)  Escherichia coli 5 /100ml   1000 20 
Int. enterokokker 150 /100ml   400
Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)  Escherichia coli <1/100ml   1000 20 
Int. enterokokker 85 /100ml   400
Funnefoss (Nes)  Escherichia coli 15  /100ml   1000 22
Int. enterokokker 6 /100ml   400
Lima (Nannestad)  Escherichia coli 70/100ml   1000 20
Int. enterokokker 150 /100ml   400
Lysdammen (Gjerdrum)  Escherichia coli 10 /100ml   1000 22 
Int. enterokokker 35 /100ml   400
Meieriodden (Hurdal)  Escherichia coli  1 /100ml   1000 17 
Int. enterokokker 3 /100ml   400
Nordbytjernet (Ullensaker)  Escherichia coli 15/100ml   1000 20 
Int. enterokokker 65 /100ml   400
Nord Fløyta (Eidsvoll)  Escherichia coli <1/100ml   1000 20
Int. enterokokker 95/100ml   400
Prestsand (Eidsvoll)  Escherichia coli 3/100ml   1000 20
Int. enterokokker 2 /100ml   400
Stensbydammen (Eidsvoll)  Escherichia coli 170/100ml   1000 18
Int. enterokokker 90/100ml   400
Stordammen (Nannestad)  Escherichia coli 2/100ml   1000 20 
Int. enterokokker 65/100ml   400
Veslesjøen (Nes)   Escherichia coli 6/100ml   1000 22 
Int. enterokokker 980/100ml   400
Ørbekkstranda (Eidsvoll  Escherichia coli 15/100ml   1000 15
Int. enterokokker 15/100ml   400
Årnes/Feiring (Eidsvoll)  Escherichia coli 8/100ml   1000 15
Int. enterokokker  10/100ml   400
Åsanden (Hurdal)  Escherichia coli 10/100ml   1000 17 
Int. enterokokker 10/100ml   400
Kverndammen (Nannestad) Escherichia coli 15/100ml  1000 18
Int. enterokokker 135/100ml  400

Badeplasser i Eidsvoll

Her finner du våre badeplasser

Tidligere prøver


Publisert: 11.07.2018 15:45:00
Sist endret: 12.07.2018 14:26