Innhold

Resultat uke 29

Prøvene ble tatt 18. og 19. juli 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god.

Avvik

Men det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes og ved Stensbydammen i Eidsvoll med hensyn til antall bakterier. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.  

Greie temperaturer, rent og ryddig de fleste steder. 

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den rundt 20 ⁰C de fleste steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra ved Åsanden badestrand i Hurdal, her ble det fortsatt observert en del søppel.

  • Nye prøver blir tatt uke 30

 

Badevannskvalitet og temperatur for badeplasser i kommunene på Øvre Romerike - 18. og 19. juli 2018.
LokalitetParameterResultatGrenseverdiTemperatur ⁰C
Andelva (Eidsvoll)  Escherichia coli 20 /100ml   1000 23 
Int. enterokokker 30 /100ml   400
Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)  Escherichia coli 3/100ml   1000 23
Int. enterokokker 40 /100ml   400
Funnefoss (Nes)  Escherichia coli 30 /100ml   1000 23
Int. enterokokker 10 /100ml   400
Lima (Nannestad)  Escherichia coli 15/100ml   1000 22
Int. enterokokker 130/100ml   400
Lysdammen (Gjerdrum)  Escherichia coli 260/100ml   1000 23 
Int. enterokokker 85 /100ml   400
Meieriodden (Hurdal)  Escherichia coli  1 /100ml   1000 22
Int. enterokokker 20/100ml   400
Nordbytjernet (Ullensaker)  Escherichia coli 20/100ml   1000 23 
Int. enterokokker 40/100ml   400
Nord Fløyta (Eidsvoll)  Escherichia coli <1/100ml   1000 23
Int. enterokokker 9/100ml   400
Prestsand (Eidsvoll)  Escherichia coli 3/100ml   1000 21
Int. enterokokker

4/100ml  

400
Stensbydammen (Eidsvoll)  Escherichia coli 200/100ml   1000 20
Int. enterokokker 550/100ml   400
Stordammen (Nannestad)  Escherichia coli 3/100ml   1000 23 
Int. enterokokker 35/100ml   400
Veslesjøen (Nes)   Escherichia coli 20/100ml   1000 23 
Int. enterokokker 520/100ml   400
Ørbekkstranda (Eidsvoll  Escherichia coli <1/100ml   1000 20
Int. enterokokker 1/100ml   400
Årnes/Feiring (Eidsvoll)  Escherichia coli <1/100ml   1000 20
Int. enterokokker  1/100ml   400
Åsanden (Hurdal)  Escherichia coli 3/100ml   1000 22
Int. enterokokker 15/100ml   400
Låkedalen (Nannestad) Escherichia coli 160/100ml  1000 21
Int. enterokokker 40/100ml  400

Badeplasser i Eidsvoll

Her finner du våre badeplasser

Tidligere prøver


Publisert: 20.07.2018 15:45:00
Sist endret: 25.07.2018 13:27