Innhold

Resultat uke 26

Prøvene ble tatt 21., 25. og 26. juni 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Ny prøve av Veslesjøen (Nes) viser verdier under grenseverdiene.

Badevannsprøver generelt

De første analysene av badevann fra kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker ble, på grunn av det unormalt flotte, varme været, tatt allerede 29. mai. To uker tidligere enn vanlig. 

Greie temperaturer, rent og ryddig

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den rundt 20 ⁰C flere steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

  • Nye prøver blir tatt uke 27.
Badevannskvalitet og temperatur for badeplasser i kommunene på Øvre Romerike - 21. , 25. og 26. juni 2018
LokalitetParameterResultatGrenseverdi Temperatur ⁰C
Andelva (Eidsvoll)  Escherichia coli 15 /100ml   1000 19 
Int. enterokokker 6 /100ml   400
Aurtjern (Ullensaker)  Escherichia coli <1/100ml   1000 18 
Int. enterokokker 40/100ml   400
Bunesnabben (Nes)  Escherichia coli <1/100ml   1000 16 
Int. enterokokker 4/100ml   400
Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)  Escherichia coli <1 /100ml   1000 20 
Int. enterokokker 40 /100ml   400
Fløyta – Skogbygda (Nes)  Escherichia coli 1/100ml   1000 18 
Int. enterokokker 20/100ml   400
Funnefoss (Nes)  Escherichia coli 25  /100ml   1000 19 
Int. enterokokker 4 /100ml   400
Kverndammen (Nannestad)  Escherichia coli 15/100ml   1000 15 
Int. enterokokker 5/100ml   400
Lima (Nannestad)  Escherichia coli 170 /100ml   1000 23 
Int. enterokokker 80 /100ml   400
Ljøgodttjernet (Ullensaker)  Escherichia coli 15 /100ml   1000 21 
Int. enterokokker 90 /100ml   400
Låkedalen (Nannestad)  Escherichia coli 60 /100ml   1000 19 
Int. enterokokker 60 /100ml   400
Lysdammen (Gjerdrum)  Escherichia coli 220  /100ml   1000 21 
Int. enterokokker 30 /100ml   400
Meieriodden (Hurdal)  Escherichia coli  1 /100ml   1000 19 
Int. enterokokker <1 /100ml   400
Merrahølen (Nes)  Escherichia coli 25/100ml   1000 17 
Int. enterokokker 2/100ml   400
Nordbytjernet (Ullensaker)  Escherichia coli 20 /100ml   1000 20 
Int. enterokokker 90 /100ml   400
Nord Fløyta (Eidsvoll)  Escherichia coli 3 /100ml   1000 19 
Int. enterokokker 3 /100ml   400
Prestsand (Eidsvoll)  Escherichia coli 3 /100ml   1000 19 
Int. enterokokker 5 /100ml   400
Sagstusjøen (Nes)  Escherichia coli 6/100ml   1000 15 
Int. enterokokker 50/100ml   400
Stensbydammen (Eidsvoll)  Escherichia coli 120 /100ml   1000 20 
Int. enterokokker 4  /100ml   400
Stordammen (Nannestad)  Escherichia coli 1 /100ml   1000 21 
Int. enterokokker 100 /100ml   400
Stordammen Borgen (Ullensaker)  Escherichia coli <1 /100ml   1000 21 
Int. enterokokker 10 /100ml   400
Veslesjøen (Nes)   Escherichia coli 3 /100ml   1000 21 
Int. enterokokker 370 /100ml   400
Ørbekkstranda (Eidsvoll  Escherichia coli <1 /100ml   1000 15 
Int. enterokokker <1 /100ml   400
Øvre Holsjøen (Eidsvoll)  Escherichia coli <1 /100ml   1000 17 
Int. enterokokker <1 /100ml   400
Årnes/Feiring (Eidsvoll)  Escherichia coli  3 /100ml   1000 15 
Int. enterokokker  <1 /100ml   400
Åsanden (Hurdal)  Escherichia coli 1 /100ml   1000 20 
Int. enterokokker 1 /100ml   400

Badeplasser i Eidsvoll

Her finner du våre badeplasser

Tidligere prøver


Publisert: 29.06.2018 13:15:10
Sist endret: 29.06.2018 13:15