Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

Her kan du lese mer om badevannsprøver sommeren 2022.


Publisert: 30.06.2022 14:40
Sist endret: 30.06.2022 14:46