Innhold

Badevannsprøver 2019

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker. I tillegg måles temperaturen på badevannet.

Prøvene ble tatt den 24. juni 2019. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god.

Med hensyn til temperatur på badevannet er det fremdeles ganske kaldt i vannet de fleste stedene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

Nye prøver blir tatt i uke 27.

Badevannsprøver 
LokalitetParameterResultatGrenseverdiTemperatur ⁰C
Andelva (v/E6) (Eidsvoll)

Escherichia coli

3  /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

<1  /100ml 

400

Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)

Escherichia coli

7  /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

1  /100ml 

400

Nordfløyta (Eidsvoll)

Escherichia coli

 5  /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

  <1  /100ml 

400

Søndre Holsjø (Eidsvoll)

Escherichia coli

 3  /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

 1  /100ml 

400

Prestsand (Eidsvoll)

Escherichia coli

 <1  /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

2  /100ml 

400

Stensbydammen (Eidsvoll)

Escherichia coli

80  /100ml 

1000

14

Int. enterokokker

10  /100ml 

400

Ørbekkstranda (Eidsvoll)

Escherichia coli

4  /100ml 

1000

13

Int. enterokokker

3  /100ml 

400

Årnes (Feiring, Eidsvoll)

Escherichia coli

1  /100ml 

1000

12

Int. enterokokker

<1  /100ml 

400

Nordbytjern (Ullensaker)

Escherichia coli

15  /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

 4  /100ml 

400

Meieriodden (Hurdal)

Escherichia coli

2  /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

10  /100ml 

400

Åsanden (Hurdal)

Escherichia coli

<1  /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

<1  /100ml 

400

Kverndammen (Nannestad)

Escherichia coli

3  /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

 2  /100ml 

400

Lima (Nannestad)

Escherichia coli

8  /100ml 

1000

16

Int. enterokokker

240  /100ml 

400

Låkedalen (Nannestad)

Escherichia coli

35  /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

45  /100ml 

400

Stordammen (Nannestad)

Escherichia coli

3  /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

 <1  /100ml 

400

Funnefoss/Daskerudstranda (Nes)

Escherichia coli

70  /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

15  /100ml 

400

Veslesjøen (Nes)

Escherichia coli

4  /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

25  /100ml 

400

Lysdammen (Gjerdrum)

Escherichia coli

15  /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

10  /100ml 

400


Publisert: 28.06.2019 16:00:44
Sist endret: 28.06.2019 16:00