Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker. 

Prøvene ble tatt den 12. og 13. juli 2021. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste av badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god, med unntak av Stensbydammen i Eidsvoll. Her er det forhøyede verdier av intestinale enterokokker. Dette er et kjent problem for dammen. En mulig årsak er avrenning fra terrenget rundt, spesielt etter regnvær. Ved Stensbydammen anbefales det at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Med hensyn til temperatur så er det flere steder målt 20 grader eller mer i vannet. Varmeste temperatur ble målt til 21 grader, laveste temperatur 15 grader. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

Nye badevannsprøver blir tatt i uke 31.

Badevannsprøver for sommeren 2021.


Publisert: 19.07.2021 09:00:00
Sist endret: 19.07.2021 08:57