Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade.

Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

Badevannsprøver for sommeren 2019


Publisert: 18.07.2019 12:00:00
Sist endret: 12.07.2019 12:00