Innhold

Resultat uke 30

Prøvene ble tatt  24. og 25. juli 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god. 

Avvik

Men det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes og ved Stensbydammen i Eidsvoll med hensyn til antall bakterier. Særlig på de to badeplassene anbefales derfor at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Greie temperaturer, rent og ryddig de fleste steder. 

Med hensyn til temperatur på badevannet, så ligger den meget høyt med 21 - 24 ⁰C, målt på formiddagen, bortsett fra i Mjøsa der kaldere bunnvann var kommet opp til overflaten. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra et par punkter som blir fulgt opp.  

  • Nye prøver blir tatt uke 31

 

Badevannskvalitet og temperatur for badeplasser i kommunene på Øvre Romerike - 24. og 25. juli 2018
LokalitetParameterResultatGrenseverdiTemperatur ⁰C
Andelva (Eidsvoll)  Escherichia coli 40/100ml   1000 24 
Int. enterokokker 190 /100ml   400
Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)  Escherichia coli 3/100ml   1000 23
Int. enterokokker 25/100ml   400
Funnefoss (Nes)  Escherichia coli 20 /100ml   1000 23
Int. enterokokker 35 /100ml   400
Lima (Nannestad)  Escherichia coli 10/100ml   1000 22
Int. enterokokker 130/100ml   400
Lysdammen (Gjerdrum)  Escherichia coli 10/100ml   1000 23 
Int. enterokokker 8 /100ml   400
Meieriodden (Hurdal)  Escherichia coli 4 /100ml   1000 23
Int. enterokokker 55/100ml   400
Nordbytjernet (Ullensaker)  Escherichia coli 110/100ml   1000 24
Int. enterokokker 170/100ml   400
Nord Fløyta (Eidsvoll)  Escherichia coli <1/100ml   1000 23
Int. enterokokker 5/100ml   400
Prestsand (Eidsvoll)  Escherichia coli 1/100ml   1000 21
Int. enterokokker

45/100ml  

400
Stensbydammen (Eidsvoll)  Escherichia coli 240/100ml   1000 21
Int. enterokokker 500/100ml   400
Stordammen (Nannestad)  Escherichia coli 6/100ml   1000 23 
Int. enterokokker 40/100ml   400
Veslesjøen (Nes)   Escherichia coli 5/100ml   1000 24 
Int. enterokokker 500/100ml   400
Ørbekkstranda (Eidsvoll  Escherichia coli 1/100ml   1000 14
Int. enterokokker 3/100ml   400
Årnes/Feiring (Eidsvoll)  Escherichia coli 1/100ml   1000 16
Int. enterokokker  15/100ml   400
Åsanden (Hurdal)  Escherichia coli <1/100ml   1000 23
Int. enterokokker 150/100ml   400
Låkedalen (Nannestad) Escherichia coli 150/100ml  1000 22
Int. enterokokker 25/100ml  400

Badeplasser i Eidsvoll

Her finner du våre badeplasser

Tidligere prøver


Publisert: 26.07.2018 15:34:10
Sist endret: 26.07.2018 15:34