Innhold

Resultat uke 31

Prøvene ble tatt 31. juli og 1. august 2018. Resultatene viser stort sett verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god.

Avvik

Det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier (Intestinale enterokokker). Også i Låkedalen, Nannestad var det avvik. Årsak til avvik kan være at det i løpet av natta mellom 31. juli og 1. august kom noe regn. Erfaringsmessig vil dette kunne føre til en forbigående forhøying av bakteriemengden. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Greie temperaturer, rent og ryddig de fleste steder. 

Med hensyn til temperaturen på badevannet er den over 20 ⁰C de fleste steder. Unntaket er Mjøsa – Årnes og Ørbekkstranda – hvor temperaturene er under 20 ⁰C. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige. Det er del gjenglemte leker, håndklær og annet på de forskjellige badeplassene.  

  • Nye prøver blir tatt uke 32

 

Badevannskvalitet og temperatur for badeplasser i kommunene på Øvre Romerike

31. juli og 1.august 2018

LokalitetParameterResultatGrenseverdiTemperatur ⁰C
Andelva (Eidsvoll)  Escherichia coli   10/100ml   1000 25 
Int. enterokokker   20/100ml   400
Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)  Escherichia coli   <1/100ml   1000 25
Int. enterokokker 100/100ml   400
Funnefoss (Nes)  Escherichia coli   35/100ml   1000 25
Int. enterokokker   90/100ml   400
Lima (Nannestad)  Escherichia coli     9/100ml   1000 22
Int. enterokokker 190/100ml   400
Lysdammen (Gjerdrum)  Escherichia coli     8/100ml   1000 24 
Int. enterokokker   15/100ml   400
Låkedalen (Nannestad) Escherichia coli 1700/100ml  1000 22
Int. enterokokker  870/100ml  400
Meieriodden (Hurdal)  Escherichia coli   <1/100ml   1000 22
Int. enterokokker 100/100ml   400
Nordbytjernet (Ullensaker)  Escherichia coli   60/100ml   1000 24
Int. enterokokker   90/100ml   400
Nord Fløyta (Eidsvoll)  Escherichia coli   <1/100ml   1000 25
Int. enterokokker     8/100ml   400
Prestsand (Eidsvoll)  Escherichia coli     3/100ml   1000 23
Int. enterokokker

200/100ml  

400
Stensbydammen (Eidsvoll)  Escherichia coli   65/100ml   1000 20
Int. enterokokker 100/100ml   400
Stordammen (Nannestad)  Escherichia coli     5/100ml   1000 24 
Int. enterokokker   65/100ml   400
Veslesjøen (Nes)   Escherichia coli     7/100ml   1000 24 
Int. enterokokker 2400/100ml   400
Ørbekkstranda (Eidsvoll  Escherichia coli     5/100ml   1000 17
Int. enterokokker     6/100ml   400
Årnes/Feiring (Eidsvoll)  Escherichia coli     2/100ml   1000 18
Int. enterokokker     2/100ml   400
Åsanden (Hurdal)  Escherichia coli   10/100ml   1000 22
Int. enterokokker 310/100ml   400

Badeplasser i Eidsvoll

Her finner du våre badeplasser

Tidligere prøver


Publisert: 02.08.2018 16:02:21
Sist endret: 02.08.2018 16:02