Innhold

Resultat uke 32

Prøvene ble tatt  6. og 7. august 2018. Resultatene viser stort sett verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. 

Avvik

Det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier (Intestinale enterokokker). I tillegg er det denne uken også avvik i Fløyta, Gullverket i Eidsvoll. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna. 

Greie temperaturer, vesentlig rent og ryddig de fleste steder. 

Med hensyn til temperaturen på badevannet er den fremdeles rundt 20 ⁰C de fleste steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige. Det er del gjenglemte leker, håndklær og annet på de forskjellige badeplassene.  

  • Nye prøver blir tatt uke 33

 

Badevannskvalitet og temperatur for badeplasser i kommunene på Øvre Romerike

6. og 7. august 2018

LokalitetParameterResultatGrenseverdiTemperatur ⁰C
Andelva (Eidsvoll)  Escherichia coli      3/100ml   1000 20 
Int. enterokokker  180/100ml   400
Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)  Escherichia coli      2/100ml   1000 21 
Int. enterokokker 1300/100ml   400
Funnefoss (Nes)  Escherichia coli    25/100ml   1000 23
Int. enterokokker    55/100ml   400
Lima (Nannestad)  Escherichia coli      7/100ml   1000 20
Int. enterokokker    85/100ml   400
Lysdammen (Gjerdrum)  Escherichia coli      3/100ml   1000 21
Int. enterokokker   25 /100ml   400
Låkedalen (Nannestad) Escherichia coli  150/100ml 1000 20
Int. enterokokker    75/100ml 400
Meieriodden (Hurdal)  Escherichia coli      3/100ml  1000 21
Int. enterokokker      9/100ml   400
Nordbytjernet (Ullensaker)  Escherichia coli    25/100ml   1000 23
Int. enterokokker    20/100ml   400
Nord Fløyta (Eidsvoll)  Escherichia coli      1/100ml   1000 21
Int. enterokokker    70/100ml   400
Prestsand (Eidsvoll)  Escherichia coli      5/100ml   1000 22
Int. enterokokker

   55/100ml  

400
Stensbydammen (Eidsvoll)  Escherichia coli    90/100ml   1000 17
Int. enterokokker  150/100ml   400
Stordammen (Nannestad)  Escherichia coli    10/100ml   1000 21
Int. enterokokker    10/100ml   400
Veslesjøen (Nes)   Escherichia coli    <1/100ml   1000 22
Int. enterokokker 1200/100ml   400
Ørbekkstranda (Eidsvoll  Escherichia coli    <1/100ml   1000 19
Int. enterokokker      1/100ml   400
Årnes/Feiring (Eidsvoll)  Escherichia coli    <1/100ml   1000 19
Int. enterokokker      5/100ml   400
Åsanden (Hurdal)  Escherichia coli      2/100ml   1000 18 
Int. enterokokker    30/100ml   400

Badeplasser i Eidsvoll

Her finner du våre badeplasser

Tidligere prøver


Publisert: 09.08.2018 10:27:23
Sist endret: 09.08.2018 10:27