Innhold

Resultat uke 33

Prøvene ble tatt 13. august 2018. Resultatene viser stort sett verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Fløyta, Gullverket i Eidsvoll har igjen tilfredsstillende verdier. 

Avvik

Det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier (Intestinale enterokokker). Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man i den forbindelse passer spesielt godt på barna. 

Målte temperaturer, rent og ryddig de fleste steder. 

Med hensyn til temperaturen på badevannet så begynner de nå å synke. De fleste stedene er det nå under 20 ⁰C i vannet. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige. 

  • Nye prøver blir tatt uke 34

 

Badevannskvalitet og temperatur for badeplasser i kommunene på Øvre Romerike

13. august 2018

LokalitetParameterResultatGrenseverdiTemperatur ⁰C
Andelva (Eidsvoll)  Escherichia coli      9/100ml   1000 18 
Int. enterokokker  140/100ml   400
Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)  Escherichia coli   <1/100ml   1000 19
Int. enterokokker    40/100ml   400
Funnefoss (Nes)  Escherichia coli    70/100ml   1000 20
Int. enterokokker    25/100ml   400
Lima (Nannestad)  Escherichia coli    20/100ml   1000 18
Int. enterokokker    10/100ml   400
Lysdammen (Gjerdrum)  Escherichia coli    65/100ml   1000 18
Int. enterokokker    25/100ml   400
Låkedalen (Nannestad)  Escherichia coli  200/100ml 1000 15
Int. enterokokker  340/100ml 400
Meieriodden (Hurdal)  Escherichia coli      3/100ml   1000 18
Int. enterokokker      4/100ml 400
Nordbytjernet (Ullensaker)  Escherichia coli    50/100ml   1000 19
Int. enterokokker    75/100ml   400
Nord Fløyta (Eidsvoll)  Escherichia coli      4/100ml   1000 18
Int. enterokokker      2/100ml   400
Prestsand (Eidsvoll)  Escherichia coli      5/100ml   1000 17
Int. enterokokker

     6/100ml  

400
Stensbydammen (Eidsvoll)  Escherichia coli  110/100ml   1000 15
Int. enterokokker  200/100ml   400
Stordammen (Nannestad)  Escherichia coli    15/100ml   1000 18 
Int. enterokokker    15/100ml   400
Veslesjøen (Nes)   Escherichia coli    10/100ml   1000 19
Int. enterokokker  920/100ml   400
Ørbekkstranda (Eidsvoll  Escherichia coli      4/100ml   1000 15
Int. enterokokker      6/100ml   400
Årnes/Feiring (Eidsvoll)  Escherichia coli      1/100ml   1000 16
Int. enterokokker   <1/100ml   400
Åsanden (Hurdal)  Escherichia coli      5/100ml   1000 15
Int. enterokokker      5/100ml   400

Badeplasser i Eidsvoll

Her finner du våre badeplasser

Tidligere prøver


Publisert: 15.08.2018 09:32:06
Sist endret: 15.08.2018 09:32