Innhold

Resultat uke 34

Prøvene ble tatt 20. og 21. august august 2018 og er de siste prøvene som blir tatt for denne sommeren. Resultatene viser stort sett verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god.

Avvik

Det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier (Intestinale enterokokker). Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man i den forbindelse passer spesielt godt på barna 

Målte temperaturer, rent og ryddig de fleste steder. 

Med hensyn til temperaturen på badevannet så begynner de nå naturlig nok å synke. Det er nå under 20 ⁰C i vannet på alle badeplassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige. 

  • Dette er de siste badevannsprøvene fra Miljørettet helsevern – Øvre Romerike for denne sommeren.

 

Badevannskvalitet og temperatur for badeplasser i kommunene på Øvre Romerike

20. og 21. august 2018

LokalitetParameterResultatGrenseverdiTemperatur ⁰C
Andelva (Eidsvoll)  Escherichia coli 5/100ml   1000 17
Int. enterokokker 20/100ml   400
Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)  Escherichia coli 1/100ml   1000 17
Int. enterokokker <1/100ml  400
Funnefoss (Nes)  Escherichia coli 60/100ml   1000 17
Int. enterokokker 20/100ml   400
Lima (Nannestad)  Escherichia coli 10/100ml   1000 15
Int. enterokokker 25/100ml   400
Lysdammen (Gjerdrum)  Escherichia coli 60/100ml   1000 17
Int. enterokokker 10/100ml   400
Meieriodden (Hurdal)  Escherichia coli 1/100ml   1000 17
Int. enterokokker 7/100ml 400
Nordbytjernet (Ullensaker)  Escherichia coli 20/100ml   1000 19
Int. enterokokker 35/100ml   400
Nord Fløyta (Eidsvoll)  Escherichia coli <1/100ml 1000 17
Int. enterokokker <1/100ml 400
Prestsand (Eidsvoll)  Escherichia coli 2/100ml   1000 16
Int. enterokokker

15/100ml

400
Stensbydammen (Eidsvoll)  Escherichia coli 15/100ml   1000 14
Int. enterokokker 25/100ml   400
Stordammen (Nannestad)  Escherichia coli 7/100ml   1000 17
Int. enterokokker 4/100ml   400
Veslesjøen (Nes)   Escherichia coli 1/100ml   1000 17
Int. enterokokker 610/100ml   400
Ørbekkstranda (Eidsvoll  Escherichia coli 1/100ml   1000 15
Int. enterokokker 10/100ml  400
Årnes/Feiring (Eidsvoll)  Escherichia coli <1/100ml   1000 16
Int. enterokokker 8/100ml   400
Åsanden (Hurdal)  Escherichia coli <1/100ml   1000 15
Int. enterokokker 3/100ml   400

Badeplasser i Eidsvoll

Her finner du våre badeplasser

Tidligere prøver


Publisert: 23.08.2018 09:32:00
Sist endret: 23.08.2018 09:50