Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage eller skole

Det har de siste to uker vært mange henvendelser vedrørende barn med symptomer fra luftveiene og deltakelse i barnehage og skole.

  • Barnehager opplever at mange barn med forkjølelse leveres i barnehagen.
  • Legevakta opplever at mange foreldre henvender seg med ønske om test hos barn med milde luftveisplager.
  • Fastleger opplever mange henvendelser vedr avklaring om test skal gjennomføres hos barn med milde symptomer.

Kommuneoverlegen ser derfor behovet for en presisering av gjeldende retningslinjer for dette.

Veilederne for skoler 1. – 7. , ungdoms- og videregående skoler og barnehager er tydelige og samordnet på dette punktet.
Barn som har luftveissymptomer skal ikke møte i barnehage eller skole. Dette gjelder også ved milde symptomer.

Dersom barnet har kjent pollenallergi og utelukkende typiske symptomer på dette kan barnet likevel møte.
Dersom barnet har kjente plager med rennende nese og ingen øvrige luftveissymptomer kan barnet også møte.

Ved milde symptomer skal barnet holdes hjemme til symptomfrihet har vart i ett døgn.

  • Barnet behøver ikke testes for Covid-19 ved milde symptomer.
  • Ved manglende bedring eller symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal lege vurdere om det er grunnlag for test.
    • Feber, nyoppstått hoste og tungpust regnes som hovedsymptomer på covid-19.
    • Det er naturlig at foreldre henvender seg til fastlege for avklaring ved slike symptomer.

Publisert: 16.06.2020 12:49:03
Sist endret: 24.06.2021 12:24