Innhold

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2017. Søknadsfrist er 8. desember 2017.

Hvem kan søke?

  • offentlige instanser
  • private aktører
  • frivillige organisasjoner

kan søke om midler til tiltak hvor formålet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Målgruppen for ordningen er barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer. Det kan søkes om tilskudd til tiltak som bidrar til:

  • At barn og ungdom berørt at fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • At barn og ungdom berørt at fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • Deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer

Slik søker du

Søkere må sette seg inn i rundskriv, veileder og søknadsprosedyre som regulerer tilskuddsordningen.
Alle søkere må bruke Bufdirs søknadsskjema via Altinn innen 8. desember: Søknadsskjemaet vil være tilgjengelig fra 15. november 2017.

Det må beregnes en egenandel i finansieringen.
Eidsvoll kommune skal i etterkant prioritere innkomne søknader. Kommunens kontaktperson er kultursjef Siv Krogh Österholm som kan nås på telefon 922 00 570, eller e-post siv.krogh.osterholm@eidsvoll.kommune.no


Publisert: 14.11.2017 18:56:21
Sist endret: 14.11.2017 18:56