Innhold

"Jeg lurer på..."

Tirsdag den 12. mars ble Barnehagedagen 2019 markert i alle landets barnehager for å synliggjøre kvaliteten i norske barnehager under slagordet: «Jeg lurer på…». Vi i Vilberg barnehage gjennomførte ulike aktiviteter for å stimulere barnas nysgjerrighet og gi rom for nettopp undring og utforskning.

Hvor bor musa?

På småbarnsavdeling undret vi på hvordan mus ser ut, lever, hva den spiser og hvor den bor. Vi lagde mus av trolldeig, tovet mus av ull og lærte fakta om mus. Foreldrene ble invitert til en liten samlingsstund der vi sang og fortalte eventyret om «Musa som leter etter en venn». På ettermiddagen var det museutstilling og servering av musemat (Ostebiter og rosiner).

Barna på storebarnsavdelingen undret også på mye

Barna på storebarnsavdelinger fikk prøve seg på en realfagsløype med ulike stasjoner. Disse bestod av ulike forsøk, eksperimenter og utforskning med elementer som vann, forstørrelsesglass/speil og lydrør. På de ulike stasjonene var det selve opplevelsen og ikke minst samtalene mellom barn/barn og barn/voksen som var i fokus. Det å skape rom for å spørre og undre seg sammen, utforske og skape nysgjerrighet er i tråd med Eidsvoll kommunes satsning på realfag.
Vi avsluttet aktiviteten med en oppgave der resultatet ble en sol som strålte ut alle barnas svar på hva de lurer på.

Det var alt fra

  • Hvorfor man kan sprette så høyt på månen?
  • Om mamma skal hente meg?
  • Hvor mange stjerner er det?
  • Hva skal vi ha til lunsj?
  • Hvorfor det var så kjempegøy på barnehagedagen?.

Det ble lagt et godt grunnlag for videre nysgjerrighet

Dagsrapporten tilbake til foreldre denne dagen viste at barnas undring er uendelig og nytt grunnlag for videre nysgjerrighet ble lagt nettopp på denne dagen i mars.

Bilder fra dagen


Publisert: 20.03.2019 14:42:04
Sist endret: 20.03.2019 14:42