Barnehagedagen 2023  liten og stor – betydningen av nok ansatte i barnehagen.   

De kommunale barnehagene i Eidsvoll ønsker å fremme årets barnehagedags viktige budskap gjennom å vise (øyeblikk fra) en ønskelig og ideell barnehagehverdag der voksne er tett på barna gjennom hele dagen.

Barnehagedagen, som i år er 14. mars, skal de kommunale barnehagene i Eidsvoll markere ved å være til stede sammen med barna. Møter og annet som tar tiden vi skal bruke med barna, ryddes unna slik at vi får bedre voksentetthet gjennom hele dagen. Vi har fokus på tilstedeværelse! 

Se på filmen vår og del den gjerne – vi vet hva som er det aller beste for barn i barnehagen ❤    

Barnehagedagen 2023.mp4


Publisert: 13.03.2023 13:57:37
Sist endret: 28.03.2023 14:37