Gjenåpning av barnehagene

Onsdag 15. april 20 ble veilederen for hvordan barnehagene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klar.
Denne finner vi her Smittevernveileder i forbindelse med gjenåpning av barnehager

Foreldre, barn og ansatte skal være trygge

Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Den nasjonale veilederen er tydelig på hvordan barnehagene kan forebygge smitte.

Smittevernveilederen inneholder blant annet

Smitteveilederen beskriver smitteforebyggende tiltak, hvem som ikke kan være i barnehagen og hvordan en skal forholde seg når sykdom oppstår i barnehagen. God hånd- og hostehygiene er beskrevet og renholdsrutiner er gjort rede for. Et av de viktigste smitteverntiltakene er redusert kontakthyppighet mellom personer, og det er derfor viktig å begrense  antall nærkontakter til hvert barn og ansatte, for eksempel ved å ha små grupper og ha faste ansatte for hver gruppe, såkalte kohorter.

Selv om barnehager og skoler gravis åpner, så må vi fortsatt følge rådene om at barn, foreldre og ansatte som er syke må holde seg hjemme.

Spørsmål rundt gjenåpning

Det jobbes i disse dager med å gjøre barnehagene og de ansatte rustet og klare for gjenåpning. Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Alle foresatte vil få egen informasjon fra sin barnehage og spørsmål kan rettes til leder av den enkelte barnehage.

Her finner du oversikt over alle barnehagene i Eidsvoll

 

Dagene i barnehagen vil nok bli annerledes både for barna og de voksne som jobber der!

Alt skal bli bra!

Bildet er av kritt-tegninger, regnbuer og teksten alt skal bli bra, laget av Vilberg barnehage


Publisert: 16.04.2020 13:14
Sist endret: 24.06.2021 12:03