Begrenset adgang til Råholt Bad

Koronaarbeider på Råholt Bad

Råholt Bad forbeholdes dem som bor eller jobber i Eidsvoll, gjeldende f.o.m. 10. mars.
 
Tiltaket er del av den innskjerpede lokale smittevernforskriften som ble vedtatt i Eidsvoll kommunestyre tirsdag 9. mars.

Klippe- og sesongkort

Badegjester med klippe-, månedskort og årskort vil få forlenget gyldighet tilsvarende tiltakets lengde.

Badegjester med månedstrekk pga. avtalegiro må ikke foreta seg noe som helst, men skal fortsette å betale på vanlig vis i forhold til kontrakten. Hvis eksempelvis tiltaket varer i en måned, så vil det i ETTERTID bli lagt inn en betalingsfri måned fra Råholt Bads side.

Ta vare på deg og dine nærmeste, sammen skal koronaen bekjempes!


Publisert: 10.03.2021 10:18
Sist endret: 24.06.2021 14:03