Få hurtigtester på lager

Som følge av omfattende testing de siste uker har Eidsvoll kommune få hurtigtester på lager. Gjenværende tester må beholdes som beredskap for smitteutbrudd i helseinstitusjoner eller blant helsepersonell.

Utdeling av hurtigtester ved teststasjonen stanses midlertidig fra mandag 6. desember. 
I helgen vil hurtigtester bare deles ut til personer med symptomer eller kjent smitteeksponering.

Innbyggere oppfordres til å kjøpe hurtigtester ved apoteket. 

Helsedirektoratet arbeider med anskaffelse av hurtigtester til nasjonal fordeling og vi håper på snarlig levering.

Utdeling i kommunen gjenopptas med utvidet åpningstid med èn gang vi har et lager som gjør dette forsvarlig.


Publisert: 03.12.2021 20:08:49
Sist endret: 03.12.2021 20:29