Innhold

Kommunalteknikk planlegger utskifting av veglysanlegg i Eidsvollbakken. Deler av vegen er registrert som en hulveg og er derfor et automatisk fredet kulturminne. Det kan ikke gjøres inngrep i vegen eller vollene uten tillatelse fra Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren. Det er sendt dispensasjonssøknad til fylkeskommunen og vi venter på svar derfra før vi kan starte arbeidet med utskiftingen. Ettersom arbeidet er vanskelig å gjennomføre på vinteren, og vi også må vente på tillatelse, vil dette antageligvis ikke starte opp før det nærmer seg vår. Kommunalteknikk jobber derfor med å få til en midlertidig løsning som kan gi litt lys gjennom denne vinteren.


Publisert: 13.11.2019 10:46:49
Sist endret: 13.11.2019 10:46