Besøk ved Vilberg helsetun

Siden smittetrykket i Eidsvoll fortsatt er moderat og de aller fleste pasientene nå er fullvaksinert, har man kommet til at gjeldende praksis videreføres.

Gjeldende besøksregler ved sykehjemmet er slik

Ved 1. - 4. avdeling gjelder disse visittidene:

  • kl. 16.30 – 18.00 for 2. og 3. avdeling
  • kl. 17.00 – 18.30 for 1. og 4. avdeling

Det er ikke nødvendig å forhåndsavtale besøk på disse avdelingene.

  • 5. avdeling - besøkende kan foreta besøk etter egen avtale med avdelingen som tidligere.

Verdt å merke seg!

Fram t.o.m. fredag 19. mars er det ikke besøksadgang ved 1. avdeling på grunn av smittehendelse i uke 10.

Besøket skjer på pasientens rom, munnbind skal benyttes og det skal være maksimalt to besøkende pr dag. Disse reglene må overholdes. Så gjelder det selvsagt at besøkende ikke må ha symptomer og aktuelle smittevernrutiner og regler må følges.

Temaside - koronasituasjonen Eidsvoll


Publisert: 18.03.2021 10:56:54
Sist endret: 18.03.2021 12:03