Besøksdager for skolestartere 2021

Det blir ikke ordinære besøksdager for årets skolestartere i år. Som følge av smitteverntiltak og kapasitet må vi gjøre det litt annerledes i år.

Skolene vil lage informasjonsmateriell som sendes til hver enkelt av dere. Dette vil inneholde praktiske opplysninger og kanskje en video som viser skolen deres og de ansatte dere skal møte til høsten.

Foreldremøter

Foreldremøter vil også bli digitalt i år. Den enkelte skole gir ytterligere informasjon.


Publisert: 14.05.2020 14:01
Sist endret: 24.06.2021 12:18