Innhold

Besøksdager for skolestartere 2022

For årets nye førsteklassinger er det besøksdager på skolene den 24. og 25. mai. Det nærmer seg tre år siden forrige gang vi kunne ha besøksdager, så det ser vi frem til!

Allerede nå i mars blir det avholdt foreldremøter for alle med skolestartere, og hver skole sender ut innkalling. Dersom det er noe du lurer på, så er det bare å kontakte din skole.

I Feiring avholdes foreldremøte i slutten av april.

Informasjon om skolene finner du her


Publisert: 23.02.2022 08:53:56
Sist endret: 08.04.2022 12:19