Innhold

Kraftig algeoppblomstring flere steder i Mjøsa

Det er observert tilsynelatende kraftig algeoppblomstring på flere steder i Mjøsa de siste dagene, blant annet i Stange og Ringsaker. Disse kan inneholde Cyanobakterier, som kan være giftige.

Foreløpig ingen slike tegn ved "våre" badeplasser 

Så langt har vi ikke observert eller fått melding om slike oppblomstringer ved badeplassene i Eidsvoll, men vi følger situasjonen og nødvendige prøver vil bli tatt dersom det skulle oppstå. Tegn på slike oppblomstringer kan være konsentrasjon av grønn «guffe», spesielt i viker når det er stabil pålandsvind.

Meld gjerne fra om du ser noe

Meld gjerne fra til kommunen dersom du observerer noe slikt. Dersom du har mulighet, ta et bilde og send dette til oss postmottak@eidsvoll.kommune.no 

Ikke bad om du ser slikt algelag på overflaten

I samråd med Vassdragsforbundet for Mjøsa, har NIVA (Norsk institutt for vannforskning) besluttet å fraråde bading på badeplasser med slike algelag på overflaten, inntil prøvesvar viser hva slags alger dette er og om de er giftproduserende.

Hunder eller andre husdyr bør heller ikke drikke vannet eller bade i slikt vann.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en brosjyre om blågrønne alger.

Badevannsprøver for Eidsvoll

Viser forøvrig til nyhet badevannsprøver for uke 30 for Eidsvoll og de andre kommunene på øvre Romerike

 


Publisert: 26.07.2019 09:36:32
Sist endret: 26.07.2019 09:36