Eidsvoll frivilligsentral:

Gladbakkveien 54, 2070 Råholt - telefon: 66 10 76 39 / 952 23 180 – e-post: post@frivilligsentralen-eidsvoll.no - nettside: Eidsvoll frivilligsentral

Eidsvoll Friskliv- og mestringssenter

Postadresse: Gladbakkvegen 54, 2070 Råholt.

Besøksadresse: Gladbakkvegen 72, 2070 Råholt 

Telefon: 66 10 74 60 – 456 36 926 – 456 36 358 

Epost: frisklivssentralen@eidsvoll.kommune.no   

Korona

Denne siden blir redigert etter ønsker fra arrangører og retningslinjer fra myndigheter.

Turstisamarbeidet i Eidsvoll

Mer informasjon om turstisamarbeidet i Eidsvoll.

Gjennom 10 år har Eidsvoll Frivilligsentral samarbeidet med mange lag/foreninger om Postkassetrimmen i Eidsvoll. Vi har utviklet samarbeidet til å gjelde alle lag/foreninger som jobber med turstier og gjennomfører turarrangement. Dette samarbeidet heter Turstisamarbeid i Eidsvoll Frivilligsentral og har gjennom mange år søkt støtte til ulike prosjekt fra Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen, kommune og Fylkeskommune. Det har blitt både tårn, bru, gapahuker og km metervis med klopper.

Vi har bygd opp Snekkerboden på Gladbakk aktivitetssenter til å bli en god støttespiller i dette arbeidet, de var blant annet primus motor for brua i Andelva. De har også laget over 1000 skilt som lag og foreninger får gratis når de skilter sine turstier.

Mange har også blitt veldig flinke til å søke midler i eget lag også. Tårnet på Dal er et godt eksempel på det. Nå har de også søkt Gjensidigestiftelsen om støtte til ATV for å få litt lettere jobbing oppe i Hasler åsen. De har akkurat fått beskjed om at den er på plass, litt over 200 000,- til ATV. Vi gratulerer.

Eidsvoll frivilligsentral har vært år arrangert Postkassetrimmen, det er 11 turer til alle turene i vår brosjyre. Nå ønsker vi å utvikle dette og prøver å sette sammen et års hjul for turer i Eidsvoll, det er mange som har meldt inn turer. Vi vet også at det blir fler, så dette blir et litt levende dokument som vi skal holde oppdatert gjennom året. Eidsvoll Frivilligsentral vil også ta ansvar for at alle turer blir satt inn på kommunens aktivitetskalender.

Dette vil gi deg en god mulighet for å finne ut når det er et turarrangement i vår kommune, turene er åpne for alle som har lyst. Du trenger ikke være medlem i det lag eller forening som står som arrangør.

På tur i Eidsvoll 2020 - oversikt

 – Følg med, det kommer flere turer!

Januar

 • Torsdag 9. januar. Måneskinnstur til Bokkedalen. Start fra Februa klokken 17.30. Turen arrangeres av Bokkedalens venner som er et samarbeid med DNT Eidsvoll og Styri Vel.

Det kan parkeres ved «Februa», 700 meter innover Åslettavegen. Inn fra Nesvegen (Fv177) gjennom Styri. (se kart)

Februar

 • Fredag 28. februar. Frisklivstur: Aketur til Mistberget. Oppmøte på Friskliv- og Mestringssenteret klokken 09.30 (se kart). Mer informasjon kommer på facebooksida «Frisklivssentralen i Eidsvoll kommune».

Mars

Alle turer ut april er avlyst pga. Corona-epidemien! 

April

Alle turer ut april er avlyst pga. Corona-epidemien!

Mai

 • Tirsdag 26. mai klokken18:00. DNT-tur langs vei og sti i Gullverket. Vi starter ved Gladbakk/Rønsenvangen på vei ca 5 km, videre på sti til Tutlidalen. Sti kjerreveg til Gladbakk. 
  Parkering: Gullverksvegen, bommen ved Gladbakk (se kart), ca. 7 km, tid: ca 1,5–2 timer. Vei og sti. Det kan være enkelte våte områder på stien. Ta med en kaffetår. Mer informasjon kommer, (for detaljer sjekk på facebook eller https://eidsvoll.dntoslo.no/).

Juni

 • Onsdag 10. juni klokken 18.00, DNT tur På sti i variert terreng. Seter-tjennet, Høgda, Jøndaøsvangen, Bokkedalen, Setertjennet.
  Parkering: Setertjernet (kart). Innkjøring Jonsbråtavegen i Gullverket ca 7 km 1,5-2 timer med rast. I hovesak på sti. Ta med en kaffetår
  Mer info, (for detaljer sjekk på Facebook eller www.eidsvoll.dntoslo.no/).
 • Torsdag 18. juni klokken 18.00. Trimgruppa i Feiring, Vandring i Mjøskanten. Vi møtes på Mjøsstranda (kart) ved gamle Feiring Klinikken.

Juli: Ferietid

August

 • Fredag 21. august  klokken 09.30. Frisklivstur. Tur til Rognstadkollen i Hurdal. Oppmøte på Friskliv- og Mestringssenteret (kart). Mer informasjon kommer på facebooksida «Frisklivssentralen i Eidsvoll kommune».
 • Lørdag 29. august, klokken 15.00. Trimgruppa i Feiring, besøk på Lysthuset. Nærmere program kommer seinere.

  Turen 29. august er avlyst pga. Korona-situasjonen.

September

 • Onsdag 9. september, klokken 17.30. DNT tur langs vei og sti. Nord-Fløyta på kjerreveg til Nord Fløyta på sti rundt vannet. Parkering: Øvre Holtet (kart) etter Holtdammen ca. 9–10 km 2–2,5 time. Vei og sti rundt Nord Fløyta, ta med en kaffetår.
 • Fredag 11. september klokken 09.00. Frisklivstur. Vi markerer Friluftslivets uke med tur til Rakletjern. Oppmøte på Friskliv- og Mestringssenteret. Mer informasjon kommer på facebooksida «Frisklivssentralen i Eidsvoll kommune».

Oktober

 • Tirsdag 6. oktober klokken 16.00. «Kvinner i og fra Eidsvoll». Arrangør Ingrid Grene Henriksen. En stemningsfull da ettermiddagstur i historiens lys. Vi møtes ved Eidsvoll kirke (kart) og tar turen rundt kultur-stien i Eidsvoll.
 • Søndag 4. oktober klokken 12.00. DNT tur. Topptur på sti. Skrei-kampen 698 moh. Ta av Stubberudvegen til venstre fra riksveg 33 i Nord-Feiring avkjøring til Stubberuddalen (kart). Følg veien til endes, 3,2 km. DNT-merket Parkering ved Sandvikbekken (kart). Ca. 7 km ca. 2–3 timer. Ta med matpakke til å nyte på toppen. Mer info, (for detaljer sjekk på Facebook eller https://eidsvoll.dntoslo.no/)
 • Fredag 9. oktober klokken 09.00. Frisklivstur. Vi markerer «Vi Kan» festivalen med tur til Skreikampen. Oppmøte på Friskliv- og Mestringssenteret. Mer informasjon kommer på facebooksida «Frisklivssentralen i Eidsvoll kommune».

November

 • Onsdag 4.11 klokken 18.00. Eidsvoll Frivilligsentral går Tærudrunden, vi møtes på Gladbakk Aktivitetssenter, Gladbakkvegen 54 2070 Råholt (kart). Så går vi turen sammen og avslutter med varm gløgg i gapahuken «Lionsbua».

 Desember

 • Fredag 11. desember klokken 9.30. Frisklivstur. Vi går til Bokkedalen. Oppmøte på Friskliv- og Mestringssenteret (kart). Mer informasjon kommer på facebooksida «Frisklivssentralen i Eidsvoll kommune».

  


Publisert: 18.12.2019 10:35
Sist endret: 14.08.2020 14:55