Bruk av smittesporingsteamtets telefon. 

Smittesporingsteamet har svært mye arbeid med å kartlegge og veilede innbyggere som har fått påvist Covid-19. Vi opplever nå at mange innbyggere henvender seg til telefonnummeret for å få råd om mange andre koronarelaterte spørsmål.

  • Ved medisinske spørsmål om symptomer må innbyggere kontakte sin fastlege.

Smittesporingsteamets telefon skal benyttes for å melde fra om positiv hurtigtest eller for innbyggere som trenger råd når man er i isolasjon med påvist Covid-19.


Publisert: 06.12.2021 14:50
Sist endret: 06.12.2021 16:06