Innhold

Brunskogsneglen har blitt et velkjent problem i store deler av Eidsvoll. Kommunen vil derfor oppfordre enkeltinnbyggere og huseierlag/borettslag o.l. til å gjennomføre tiltak for å bekjempe - og forhindre ytterligere spredning av - denne svartelistede arten. Det er viktig at alle bidrar med det de har mulighet til, og at metodene som benyttes er miljøvennlige og etisk forsvarlige.

Link til informasjonsskriv finnes på siden Klima og miljø (Naturmangfold)


Publisert: 13.08.2019 10:22:44
Sist endret: 13.08.2019 10:22